🎈🎈ຍິ້ມຮັບຂອງຂວັນຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່_ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐂𝐨-𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 ຮັບເງິນຄືນໄປເລີຍ 𝟏𝟎% ສໍາລັບ 𝟐𝟎𝟎 ບັດທຳອິດເທົ່ານັ້ນ🎉🎉
---------------------------------------------
👉ເງື່ອນໄຂ: ພຽງແຕ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐂𝐨-𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 ໃນການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ 𝐏𝐎𝐒 ຫລື 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ດ້ວຍມູນຄ່າຕໍ່າສຸດ 𝟓𝟎 $/ລາຍການ ຫລື 𝟒𝟕𝟎.𝟎𝟎𝟎 ກີບ/ລາຍການ.
📌📌𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 ນີ້ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 𝟏𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟏𝟓/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏
-----------------------------------------------
‼️ຫມາຍເຫດ:
𝟏. ເງິນລາງວັນດັ່ງກ່າວຈະຖືກໂອນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງບັດ ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດໄລຍະຂອງ 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 (ມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 𝟐𝟎 ໂດລາ/ບັດ).
𝟐. ລາງວັນນີ້ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐂𝐨-𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 ທີ່ມີລະຫັດຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ 𝟔𝟐𝟒𝟑𝟓𝟒 ເທົ່ານັ້ນ.
𝟑. ບັດທີ່ອອກຊື່ໂດຍບໍລິສັດໃດຫນື່ງ ແລະ ພະນັກງານ ທຄຕລ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສິດໃນການຮັບລາງວັນນີ້.
ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐂𝐨-𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 ສາມາດໄປເປີດໄດ້ທີ່ 𝐁𝐂𝐄𝐋 ສຳນັກງານໃຫຍ່, ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໄກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 ດີໆແບບນີ້ຈາກພວກເຮົາ!!!
🔔ຢ່າລືມ! ກົດ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐂𝐄𝐋𝐁𝐚𝐧𝐤, ກົດຕິດ ⭐ (𝐒𝐞𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭) 𝐅𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐠𝐞 ຂອງພວກເຮົາໄວ້ເດີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳດີໆຈາກ ທຄຕລ.
----------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555 ຫຼື OneCare Support
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
🇫 BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel