ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ໃນວັນພຸດ, ວັນທີ 04/11/2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ທຄຕລ ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 13:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ສາຂາຊຽງຂວາງ ແລະ ສາຂາຫົວພັນ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ໃນວັນພຸດ, ວັນທີ 21/10/2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ທຄຕລ ສາຂາຊຽງຂວາງ (ຫ້ອງປະຊຸມດອກຈອງ) ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 13:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ແລະ ສາຂາໄຊຍະບູລີ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ໃນວັນພຸດ, ວັນທີ 14/10/2020 ທີ່ ສະໂມສອນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 14:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຖິງຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ເຂົ້າເປັນ ພະນັກງານ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາສາຂາຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສອບເສັງໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 19/09/2020 ທີ່ຜ່ານມາ

ໃຫ້ເຂົ້າມາສໍາພາດ ຢູ່ທີ່ “ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຕຶກ C ຂອງ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່”

ສໍາລັບລາຍລະອຽດ ຜົນຄະແນນ ແລະ ວັນທີ ສໍາພາດ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາຂາຄໍາມ່ວນ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ໃນວັນອັງຄານ, ວັນທີ 29/09/2020 ທີ່ ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ (ສະໂມສອນພໍ່ກະດວດ), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາຈໍານວນໜຶ່ງ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 19/09/2020 ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມເວລາ 08:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ (ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການອອກແບບ, ພະແນກການຕະຫຼາດມີສອບເສັງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນດຽວກັນ, ວັນທີ 19/09/2020 ເລີ່ມເວລາ 13:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ ທີ່ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ, ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານປະກອບໃຫ້ບັນດາສາຂາ ແລະ ພະແນກການພາຍໃນ

ເລີ່ມຮັບເອກະສານສໍາລັບສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ 15-16/08/2020, ສໍາລັບສາຂາຕ່າງແຂວງເລີ່ມວັນທີ 03-14/08/2020

ສໍາລັບລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານກົດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ປະກາດ ຫຼື ສອບຖາມເພີ່ມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ວັນເວລາລັດຖະການ ໂທ: 021 213 200 ຕໍ່ 417-418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ