ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.805 8.806 8.808 8.823
US Dollar USD 50-100 8.806 8.806 8.808 8.823
Thai Baht THB 294,93 294,93 294,98 297,15
Euro EUR 1-20 9.791 9.792 9.794 9.840
Euro EUR 50-500 9.792 9.792 9.794 9.840
Pound Sterling GBP 11.189 11.189 11.191 11.412
Australian Dollar AUD 5.928 5.928 5.930 6.047
Canadian Dollar CAD 6.462 6.462 6.464 6.591
Japanese Yen JPY 79,9 79,9 79,96 81,5
Swiss Franc CHF 8.422 8.422 8.424 8.590
Renminbi Yuan CNY 1.237 1.237 1.239 1.253
Danish Krone DKK - - 1.345 1.372
Norwegian Krone NOK - - 1.150 1.173
Swedish Krona SEK - - 927 945
Singapore Dollar SGD 6.324 6.324 6.326 6.450
HongKong Dollar HKD - - 1.143 1.166
Vietnamese Dong VND - - 0,3817 0,3893

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.