ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.343 9.344 9.346 9.363
US Dollar USD 50-100 9.344 9.344 9.346 9.363
Thai Baht THB 331,68 331,68 331,73 334,19
Euro EUR 1-20 11.299 11.300 11.302 11.356
Euro EUR 50-500 11.300 11.300 11.302 11.356
Pound Sterling GBP 12.941 12.941 12.943 13.199
Australian Dollar AUD 7.269 7.269 7.271 7.415
Canadian Dollar CAD 7.112 7.112 7.114 7.255
Japanese Yen JPY 86,38 86,38 86,44 88,11
Swiss Franc CHF 9.706 9.706 9.708 9.900
Renminbi Yuan CNY 1.442 1.442 1.444 1.461
Danish Krone DKK - - 1.554 1.585
Norwegian Krone NOK - - 1.233 1.257
Swedish Krona SEK - - 1.135 1.158
Singapore Dollar SGD 6.880 6.880 6.882 7.018
HongKong Dollar HKD - - 1.226 1.251
Vietnamese Dong VND - - 0,4082 0,4164
Korean Won KRW 7,82 7,82 7,87 7,98

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.