ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.031 9.032 9.034 9.051
US Dollar USD 50-100 9.032 9.032 9.034 9.051
Thai Baht THB 314,66 314,66 314,71 317,03
Euro EUR 1-20 10.240 10.241 10.243 10.291
Euro EUR 50-500 10.241 10.241 10.243 10.291
Pound Sterling GBP 11.231 11.231 11.233 11.455
Australian Dollar AUD 6.218 6.218 6.220 6.342
Canadian Dollar CAD 6.394 6.394 6.396 6.522
Japanese Yen JPY 83,12 83,12 83,18 84,78
Swiss Franc CHF 9.124 9.124 9.126 9.306
Renminbi Yuan CNY 1.280 1.280 1.282 1.297
Danish Krone DKK - - 1.411 1.439
Norwegian Krone NOK - - 1.193 1.217
Swedish Krona SEK - - 1.003 1.023
Singapore Dollar SGD 6.357 6.357 6.359 6.484
HongKong Dollar HKD - - 1.186 1.210
Vietnamese Dong VND - - 0,392 0,3998
Korean Won KRW 7,09 7,09 7,14 7,2318

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.