ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.261 9.262 9.264 9.281
US Dollar USD 50-100 9.262 9.262 9.264 9.281
Thai Baht THB 325,51 325,51 325,56 327,97
Euro EUR 1-20 11.026 11.027 11.029 11.082
Euro EUR 50-500 11.027 11.027 11.029 11.082
Pound Sterling GBP 12.275 12.275 12.277 12.521
Australian Dollar AUD 6.775 6.775 6.777 6.911
Canadian Dollar CAD 6.863 6.863 6.865 7.000
Japanese Yen JPY 87,44 87,44 87,5 89,19
Swiss Franc CHF 9.664 9.664 9.666 9.857
Renminbi Yuan CNY 1.411 1.411 1.413 1.429
Danish Krone DKK - - 1.515 1.545
Norwegian Krone NOK - - 1.223 1.247
Swedish Krona SEK - - 1.105 1.127
Singapore Dollar SGD 6.761 6.761 6.763 6.896
HongKong Dollar HKD - - 1.216 1.241
Vietnamese Dong VND - - 0,4024 0,4105
Korean Won KRW 7,86 7,86 7,91 8,0172

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.