ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.844 8.845 8.847 8.862
US Dollar USD 50-100 8.845 8.845 8.847 8.862
Thai Baht THB 296,23 296,23 296,28 298,47
Euro EUR 1-20 9.731 9.732 9.734 9.780
Euro EUR 50-500 9.732 9.732 9.734 9.780
Pound Sterling GBP 11.232 11.232 11.234 11.457
Australian Dollar AUD 5.965 5.965 5.967 6.085
Canadian Dollar CAD 6.444 6.444 6.446 6.573
Japanese Yen JPY 80,07 80,07 80,13 81,67
Swiss Franc CHF 8.423 8.423 8.425 8.592
Renminbi Yuan CNY 1.252 1.252 1.254 1.268
Danish Krone DKK - - 1.337 1.364
Norwegian Krone NOK - - 1.157 1.180
Swedish Krona SEK - - 930 949
Singapore Dollar SGD 6.360 6.360 6.362 6.487
HongKong Dollar HKD - - 1.151 1.174
Vietnamese Dong VND - - 0,3835 0,3912

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.