ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.875 8.876 8.878 8.893
US Dollar USD 50-100 8.876 8.876 8.878 8.893
Thai Baht THB 297,57 297,57 297,62 299,82
Euro EUR 1-20 9.801 9.802 9.804 9.850
Euro EUR 50-500 9.802 9.802 9.804 9.850
Pound Sterling GBP 11.501 11.501 11.503 11.731
Australian Dollar AUD 5.984 5.984 5.986 6.103
Canadian Dollar CAD 6.569 6.569 6.571 6.701
Japanese Yen JPY 79,9 79,9 79,96 81,5
Swiss Franc CHF 8.724 8.724 8.726 8.898
Renminbi Yuan CNY 1.273 1.273 1.275 1.290
Danish Krone DKK - - 1.347 1.374
Norwegian Krone NOK - - 1.169 1.192
Swedish Krona SEK - - 951 970
Singapore Dollar SGD 6.434 6.434 6.436 6.563
HongKong Dollar HKD - - 1.163 1.186
Vietnamese Dong VND - - 0,3853 0,393
Korean Won KRW 7,18 7,18 7,23 7,32

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.