ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 9.403 9.404 9.406 9.425
US Dollar USD 50-100 9.404 9.404 9.406 9.425
Thai Baht THB 325,32 325,32 325,37 327,77
Euro EUR 1-20 11.349 11.350 11.352 11.406
Euro EUR 50-500 11.350 11.350 11.352 11.406
Pound Sterling GBP 12.966 12.966 12.968 13.225
Australian Dollar AUD 7.271 7.271 7.273 7.416
Canadian Dollar CAD 7.426 7.426 7.428 7.575
Japanese Yen JPY 85,05 85,05 85,11 86,75
Swiss Franc CHF 9.840 9.840 9.842 10.037
Renminbi Yuan CNY 1.472 1.472 1.474 1.491
Danish Krone DKK - - 1.558 1.589
Norwegian Krone NOK - - 1.155 1.178
Swedish Krona SEK - - 1.155 1.178
Singapore Dollar SGD 6.905 6.905 6.907 7.042
HongKong Dollar HKD - - 1.305 1.331
Vietnamese Dong VND - - 0,4111 0,4193
Korean Won KRW 7,9 7,9 7,95 8,05

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.