📣📣ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່_ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐌 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲 ທຸກປະເພດ
ລຸ້ນຮັບລົດຈັກ 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐖𝐚𝐯𝐞 𝟏𝟎𝟎𝐬 ລວມທັງຫມົດ 𝟏𝟎 ຄັນ, ແຈກ 𝟐 ຄັນ/ເດືອນ🎉🎉
📌ຈັບລາງວັນຄັ້ງທີ 𝟏 ໃນທ້າຍເດືອນ 𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 (ສໍາລັບລາຍການນໍາໃຊ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 𝟏𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟏𝟓/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏)
---------------------------------------------
👉ເງື່ອນໄຂ: ພຽງແຕ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐌 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲 ທຸກປະເພດ ໃນການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ 𝐏𝐎𝐒 ຫລື 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ດ້ວຍມູນຄ່າຕໍ່າສຸດ 𝟏𝟓 $/ລາຍການ ຫລື 𝟏𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎 ກີບ/ລາຍການ.
📌📌𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 ນີ້ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 𝟏𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟏𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏 ຈະໄດ້ຮ່ວມລຸ້ນຮັບລົດຈັກ 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐖𝐚𝐯𝐞 𝟏𝟎𝟎𝐬 ກັບພວກເຮົາທັນທີ.
-----------------------------------------------
‼ຫມາຍເຫດ:
𝟏. ການແຈກລາງວັນແມ່ນດ້ວຍວິທີການ 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦, ແຈກລົດຈັກ 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐖𝐚𝐯𝐞 𝟎𝟐ຄັນ/ເດືອນ (ເລີ່ມເດືອນ 𝟎𝟏-𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏)
𝟐. ບັດທີ່ອອກຊື່ໂດຍບໍລິສັດໃດຫນື່ງ ແລະ ພະນັກງານ ທຄຕລ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສິດໃນການຮັບລາງວັນນີ້
𝟑. ປະກາດຜົນຜູ້ໂຊກດີທຸກໆທ້າຍເດືອນຜ່ານ 𝐋𝐈𝐕𝐄 ສົດ ທາງ 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐁𝐚𝐧𝐤.
🎊ຂອງລາງວັນດີໆແບບນີ້ລູກຄ້າບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐌 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲 ບໍ່ຄວນພາດ!!!
ຜູ້ໂຊກດີໃນຄັ້ງນີ້ອາດເປັນທ່ານຍິ່ງໃຊ້ຫລາຍຍິ່ງມີໂອກາດຫລາຍ...🎉🎉
🔔ຢ່າລືມ! ກົດ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐂𝐄𝐋𝐁𝐚𝐧𝐤, ກົດຕິດ ⭐ (𝐒𝐞𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭) 𝐅𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐠𝐞 ຂອງພວກເຮົາໄວ້ເດີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳດີໆຈາກ ທຄຕລ.
----------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555 ຫຼື OneCare Support
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
🇫 BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel