ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


5%-10%

ສຳລັບ ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ຊ້ອມແປງ (ຍົກເວັ້ນໂທລະສັບ)

10%

ປີ້ລົດໂດຍສານ; ຊື້ທົວ

5%

ສຳລັບຫ້ອງພັກຫຼຸດ 5% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

10%

ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ

20%

ເຄື່ອງປະດັບເພັດທຸກຊະນິດ

10%

ຄ່າອາຫານ

10%

ສຳລັບຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼຸດ 10% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັັ້ນ)

ສ່ວນຫຼຸດ 5%

ຮ້ານອາຫານບັນກວນ ບາຍ ຫົງທອງ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊື້ຄົບ 300.000ກີບ ຂຶ້ນໄປທຸກລາຍການ ທີ່ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ສະຖານທີ່: ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 55553464

ສ່ວນຫຼຸດ 5%-50%

ຮ້ານອາຫານ ປຣີເວດ ຣັດເຊຍ ສ່ວນຫຼູດ 5%-50% ສຳລັບບາງລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຕາມຮ້ານຄ້າກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay

10%

ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ

10%

ຮ້ານອາຫານ ຊັນທາລາ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ