ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


10%

ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ

10%

ຫຼຸດ 10% ຊໍາລະຜ່ານ ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດບັດ ແລະ One Pay (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂປຼໂມຊັນ) ໂປຣໂມຊັນລວມທຸກສາຂາ

15%

ຮ້ານອາຫານສຸກສະບາຍ ບ້ານທ່າແຂກເໜືອ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 15% ເມື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານບັດ ທຄຕລ ຫຼື BCEL OnePay ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 020 22320909

3-10%

ຮ້ານ PHONETHIP CAR WASH ບ້ານຫ້ວຍນາງລີ້ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານບັດຂອງ ທຄຕລ ຫຼື BCEL OnePay ມູນຄ່າ 50.000ກີບ-100.000ກີບ ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 3% ແລະ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100.000 ກີບ ຫຼຸດ 10% ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ 020 55855588

5%

ບ້ານຕົ້ນຫອມ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື OnePay ມູນຄ່າລວມ 150.000 ຂຶ້ນໄປຫລຸດລາຄາ 5% ໃນຊ່ວງວັນທີ 01/10/2019-31/03/2020 ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພນສະອາດເໜືອ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂທລະສັບ: 28599995

5%

The Tea Room ປາກເຊ ຊໍາລະຄ່າທີ່ພັກ ຜ່ານບັດ ທຄຕລ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5%

10%

ຮ້ານອາຫານ ຊັນທາລາ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

5-8%

ຮ້ານ I'm 5 THanK Q ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊື້ຄົບ 80.000ກີບຂຶ້ນໄປ, ສ່ວນຫຼຸດ 8% ເມື່ອຊື້ຄົບ 130.000ກີບຂຶ້ນໄປ. ສະຖານທີ່ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ໂທລະສັບ 22226130

10%

ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບອາຫານ 10%

10%

ໂຮງແຮມ ອິນທີຣາ ທ່າແຂກ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ

10%

ປີ້ລົດໂດຍສານ; ຊື້ທົວ

20%

ເຄື່ອງປະດັບເພັດທຸກຊະນິດ