ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


10%

ໂຮງແຮມ ອິນທິຣາ ສະບາຍ ວັງວຽງ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ

20%

ໂຮງແຮມດາວສະຫວັນ ຣີສອດ ແລະ ສະປາ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 20% ສຳລັບຫ້ອງພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ນວດ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານ BCEL ONEPAY ແລະ ເຄື່ອງຮັບບັດ ສະຖານທີ່:​ ບ້ານທ່າແຮ່, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທລະສັບ: 041 252188