ຫນັງສື ຄໍ້າປະກັນ

1.ຄ້ຳປະກັນການກູ້ເງິນ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

​  ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ກັບ​ ນີຕິ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ​ອົງ ການຈັດ ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ຄ້ຳປະກັນ​ ໃຫ້​ກັບທ່ານ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຜ່ອນຊໍາລະ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ ໜີ້​ກູ້​ຢືມ, ດອກ​ເບ້ຍ ​ແລະ​ ລາຍຈ່າຍ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ຂ​ອງທ່ານ ​ໂດຍ​ອີງຕາມ​ສັນຍາ​ການ​ກູ້​ຢືມ ກັບ​ຝ່າຍ ຜູ້​ຮັບການ​ຄໍ້າປະກັນ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ທ່ານ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຊື່ຶອໝັ້ນຈາກ​ຝ່າຍ​ຮັບ​ການ​ຄ້ຳປະກັນ ວ່າ​ທ່ານ​ສາມາດ​ຊໍາລະ​ເງິນ ກູ້​ຢືມ ​ແລະ ດອກ​ເບ້ຍ​ໄດ້​ຕາມ​ກໍາໜົດ, ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ ການ​ກູ້​ເງິນ ທາງ​ທະນາຄານ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ແທນ​ທ່ານ.
 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄ້ຳປະກັນ​ງ່າຍດາຍ.
 • ​ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະນຸມັດ​ວ່ອງ​ໄວ.
 • ວົງເງິນຜູກມັດໃນການຄໍ້າປະກັນທີ່ແຖດ​ເໝາະກັບ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງການ​​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຈາກວິຊາການທີ່ມີປະສົບການ ແລະຄວາມຊໍານານ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ຕ້ອງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​.
 • ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​​ໃນ​ການ​ພົວພັນ​ ​ແລະ​ມີ​ປະຫວັດ​ການ​ກູ້​ເງິນ ​ແລະ​ຊໍາລະ​ເງິນ​ກັບ ທຄ ຕລ.
 • ຕ້ອງ​ມີ​ບົດ​ໂຄງການ​ໃນ​ການ​ລົງທຶນ ຫຼື​ບົດ​ວິພາກ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ມີ ຄວາມ​ເປັນ​ໄປໄດ້ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ.
 • ມີສິດທິ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ສປປ ລາວ.

ເອກະສາ​ນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄໍ້າປະກັນ:

 • ຄໍາ​ຮ້ອງຂໍ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ ​.
 • ແບບ​ຟອມໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ (ຕາມ​ແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ).
 • ເອກະສານ​ຂໍ​ກູ້​ເງິນ.
 • ເອກະສານຊັບສິນທີ່ຄ້ຳປະກັນ.
 • ເອກະສານ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ອື່ນໆ (ຖ້າ​ມີ).

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

        ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 211, 213, 204.

2.ຄ້ຳປະກັນການຊຳລະເງິນ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

​  ເປັນ ​ບໍລິການ​ທີ່ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​​ເພື່ອຫຼຸດ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ​​ໃຫ້​ກັບ​ ນີຕິ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ. ຄໍ້າປະກັນ​ກາ​ນຊໍາລະ​ເງິນ​ ​ເປັນ​ການ​ຮັບປະ ກັນ​ວ່າຄ່າ​ສິນຄ້າ ​ແລະ​ບໍລິການ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ຂາຍຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊໍາລະ​ຢ່າງ​ແນ່ນ​ອນ. ຖ້າ​ໃນ​ກໍລະນີ ​ຜູ້​ຊື້​ບໍ່​ສາມາດ​ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ​ໄດ້​ຄົບ​ຕາມ​ກໍາໜົດ ທາງ​ທະນາຄານ​ຜູ້​ອອກຄ້ຳ ປະກັນການຊໍາລະເງິນ ຈະເປັນຜູ້​ຮັບພາລະ​​ຊໍາລະ​ເງິນ​ແທນ​ທ່ານ(ຜູ້​ຊື້ສິນຄ້າ/ບໍລິການ).

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ທ່ານ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຊື່ຶອໝັ້ນຈາກ​ຜູ້​ຂາຍ ວ່າ​ທ່ານ​ສາມາດ​ຊໍາລະ​ເງິນຄ່າ​ສິນຄ້າ/ບໍລິ ການໄດ້​ຕາມ​ກໍາໜົດ, ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນການຊໍາລະເງິນທາງ ​ທະນາຄານ​ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຊໍາລະ​ເງິນແທນ​ທ່ານ.
 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄ້ຳປະກັນ​ງ່າຍດາຍ.
 • ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະນຸມັດ​ວ່ອງ​ໄວ.
 • ວົງເງິນຜູກມັດໃນການຄໍ້າປະກັນທີ່ແຖດ​ເໝາະກັບ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງການ​​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຈາກວິຊາການທີ່ມີປະສົບການ ແລະຄວາມຊໍານານ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ຕ້ອງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​.
 • ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​​ໃນ​ການ​ພົວພັນ​ທີ່​ດີ​ກັບ ທຄຕລ ​ເຊັ່ນ:​ມີ​ປະຫວັດ​ການ​ກູ້​ເງິນ ​ແລະ​ຊໍາລະ​ເງິນ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ​ກໍາໜົດ​ເວລາ, ...
 • ມີສິດທິ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ສປປ ລາວ.

ເອກະສາ​ນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄໍ້າປະກັນ:

 • ຄໍາ​ຮ້ອງຂໍ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ ​.
 • ແບບ​ຟອມໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ (ຕາມ​ແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ).
 • ເອກະສານ​ການ​ຊໍາລະ​ເງິນ.
 • ເອກະສານຊັບສິນທີ່ຄ້ຳປະກັນ.
 • ເອກະສານ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ອື່ນໆ (ຖ້າ​ມີ).

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

        ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 211, 213, 204.

3.ຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ​ເຮັດ​ຫນ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຄໍ້າປະກັນ​ໃຫ້​​ແກ່​ຜູ້​ຮັບ​ເຫມົາ​ໂຄງການ ​ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະສັນຍາ​ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນຂອງ​ເຂົາ​ໃຫ້​ແກ່​​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຄງການ (ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ). ໃນກໍລະນີຜູ້​ຮັບ​ເຫມົາ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ​ຂອງ​ຕົນ​ບໍ່​​ໄດ້​ ທຄຕລ ມີ​ພັນທະ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄໍ້າປະກັນ​ ດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ຮັບປະກັນ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​ເຫມົາ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ໃຫ້​ສໍາ​ເລັດ
 • ສ້າງ​ຄວາມ​ຫນ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຮັບ​ເຫມົາຕໍ່​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຄງການກໍ​ຄື​ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ
 • ຮັບປະກັນ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຜູ້​ຮັບ​ເຫມົາ​ຜິດ​ສັນຍາ
 • ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຫນັງສື​ຄໍ້າປະກັນ​ການ​ປະຕິບັດ​ສັນຍາຜູ້​ຮັບ​ເຫມົາ​ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງວາງ​ເງິນສົດ​ມັດ​ນໍາ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຄງການ, ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມທຶນໝູນວຽນ​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ຕົນ.
 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄ້ຳປະກັນ​ງ່າຍດາຍ.
 • ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະນຸມັດ​ວ່ອງ​ໄວ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຈາກວິຊາການທີ່ມີປະສົບການ ແລະຄວາມຊໍານານ.

ເອກະສາ​ນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄໍ້າປະກັນ:

 • ໃບ​ສະ​ເໜີຂໍ​ອອກໜັງສື​ຄໍ້າປະກັນ (​ແບບ​ຟອມຂອງ​ ທຄຕລ, ​ເຊັນ ​ແລະປະ​ທັບ​ກາຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ​ຜູ້​ຂໍ​ອອກ)
 • ຫຼັກຊັບ​ຄໍ້າປະກັນ 100% ຂອງ​ວົງ​ເງິນ​ຂໍ​ອອກໜັງສື​ຄໍ້າປະກັນ (​ເງິນ​ຝາກ​ນໍາທຄຕລ, ຫຼັກຊັບ​​ເພື່ອ​ຂໍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ)
 • ສໍາ​ເນົາໜັງສື​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະມູນຈາກ​​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂຄງການ (ສໍາລັບ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ການ​ປະມູນ) ​/ ສັນຍາ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ (ສໍາລັບ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ປະ​ເພດ​ອື່ນໆ)
 • ສໍາ​ເນົາ ​ທະບຽນວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແລະທະບຽນອາກອນ
 • ​ໃບ​ມອບສິດ​ (ກໍລະນີ​ມີ​ການ​ມອບ​ກໍາມະສິດຫຼັກຊັບ​ທີ່​ໃຊ້​ຄໍ້າປະກັນ

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

       ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200(ຕໍ່ 211 ​ແລະ 204) ຫຼື 021-254660.

4.ຄ້ຳປະກັນການປະມູນ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

   ​ທຄຕລ ​ເປັນ​ທະນາຄານ​ໜື່ງທີ່​ມີ ປະສົບ​ການ​ຫຼາຍ​ກ່ວາ 20 ປີ ​​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ກັບ​ທ່ານ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮັບປະກັນ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະມູນ ​ແລະ​ຊະນະ​ການ​ປະມູນ​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ.

​ ຄໍ້າປະກັນ​ການ​ປະມູນ ​ເປັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໜື່ງທີ່​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະມູນ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ ເພື່ອເປັນ ການຍົກສູງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຄູ່​ຄ້າ​ຂອງ​ທ່ານ. ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ການ​ປະ ມູນ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຮັບປະກັນ​ຂອງ​ທາງ​ທະນາຄານ​ວ່າ​ຈະຊົດ​ເຊີຍ​​ເງິນ​ຄືນ ຕາມວົງ​ເງິນ​​ໃນ​ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີຜູ້​ສະ​ເໜີ​ຄໍ້າປະກັນ ປະຕິ​ເສ​ດການ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ເມື​ອ່ຊະນະ​ການ​ປະມູນ ​,ຖອນ​ເງິນ​ປະມູນ​ກ່ອນ​ກໍາໜົດ ຫຼື ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຮັບປະກັນ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕາມ​ສັນຍາ ​ຂອງ ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ເຊັນ​ສັນຍາ​ກັນ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ສ້າງ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮວ່ມການ​ປະມູນ ​ແລະ​ຊະນະ​ການ​ປະມູນ​.
 • ໜັງສື​ປະມູນ​ທີ່​ອອກ​ໂດຍ ທຄຕລ ​ເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​ຂອງ ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຕ່າງໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ​ຕ່າງປະ​ເທດ.
 • ວົງເງິນຜູກມັດໃນການຄໍ້າປະກັນທີ່ແຖດ​ເໝາະກັບ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງການ​​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄ້ຳປະກັນ​ງ່າຍດາຍ.
 • ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະນຸມັດ​ວ່ອງ​ໄວ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຈາກວິຊາການທີ່ມີປະສົບການ ແລະຄວາມຊໍານານ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ຕ້ອງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​.
 • ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​​ໃນ​ການ​ພົວພັນ​ ​ແລະ​ມີ​ປະຫວັດ​ດີ​ໃນ​ການ​ກູ້​ເງິນ ​ແລະ​ຊໍາລະ​ເງິນ​ກັບ ທຄຕລ.
 • ມີສິດທິ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ສປປ ລາວ.

ເອກະສາ​ນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄໍ້າປະກັນ:

 • ຄໍາ​ຮ້ອງຂໍ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ ​.
 • ​ແບບ​ຟອມໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ (ຕາມ​ແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ).
 • ຈົດໝາຍເຊີນຮ່ວມປະມູນ.
 • ເອກະສານຊັບສິນທີ່ຄ້ຳປະກັນ.
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ.

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

        ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 211, 213, 204.