ໜັງສື ສິນເຊື່ອ

1.ເປີດ LC ຂາເຂົ້າ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

         ​ການໃຫ້ບໍລິການເປີດ L/C ເປັນບໍລິການທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ ແລະສ້າງຄວາມ  ເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້​ຜູ້​ນໍາ​​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ ກັບຜູ້ຂາຍ ດ້ວຍການໃຫ້ທະນາຄານຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືເປັນຜູ້ເຮັດ  ໜ້າທີ່ ໃນການຊໍາລະສະສາງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າໃຫ້ກັບຜູ້ຂາຍ ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດແທນຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນ  ຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ , ທ່ານ​ຜູ້ຕ້ອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດຈື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດ  L/C ກັບທະນາຄານເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂາຍທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການ​ຊໍາລະຄາ ​ສິນຄ້າຈາກທະນາຄານຢ່າງແນ່ນອນ ແລະຜູ້ນຳເຂົ້າກໍ່ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າສິນຄ້າທີ່ຕົນນໍາເຂົ້າ ທະນາ  ຄານ ຈະຊໍາລະເງິນໃຫ້ຜູ້ຂາຍແນ່ນອນ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເມື່ອຜູ້ນໍາເຂົ້າຫາກປະຕີບັດຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນ  ໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນ L/C.

      ​ດ້ວຍ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ ກ່ວາ 20 ປີ ທະນາຄານການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ລາວ​ ​ເປັນທະນາຄານທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍອມຮັບ​ໃນ​ຖານະເປັນ​ສື່​ກາງການ​ຊໍາລະ​​ເງິນ ​ຈາກ​ສະຖາ​ ບັນ​ການ​ເງິນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ທ່ານ​ໝັ້ນ​ໃ​ຈ​ໄດ້​ວ່າ ການ​ຊໍາລະ​ເງິນ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ​ສົ່ງ​ເຖິງ​ຄູ່​ຄ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ ​ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ​ວ່ອງ​ໄວ. ທ່ານ​ສາມາດ​ໃຊ້​ເປີດ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່ອ​ໄດ້​ທີ່​ສໍານັກງານ​ ໃຫຍ່ ​ຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ​ແລະ​ທຸກສາຂາທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ຜູ້ນໍາເຂົ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ແລະໝັ້ນໃຈກັບຜູ້ຂາຍທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນການຊໍາລະ ຄ່າສິນຄ້າຖືກຕ້ອງຕາມກຳໜົດເວລາ.
 • ຜູ້ນໍາເຂົ້າໝັ້ນໃຈ ແລະຫາຍກັງວົນວ່າໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ຂາຍທີ່ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນ L/C.
 • ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຄວາມສ່ຽງໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າ ດ້ວຍຕົນເອງ.
 • ຜູ້ນໍາເຂົ້າຍັງສາມາດຂໍວົງເງິນສິນເຊື່ອກັບທະນາຄານໄດ້, ເມື່ອທ່ານມີເງິນທຶນໝູນວຽນ ບໍ່ພຽງພໍເພື່ອຊໍາລະສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ.
 • ການ​ຂໍ​ເປີດ L/C ກັບ​ທະນາຄານ​ສະດວກ, ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ​ງ່າຍດາຍ.
 • ທະນາຄານ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ກວດກາ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຂອງ​​ເອກະສານ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ຕ້ອງມີ​ໜັງສື​ອະ​ນຸຍາດ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ ໝາຍ.
 • ຖ້າຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າບໍ່​ມີ​ເງິນ​ພຽງພໍ​ໃນ​ການ​ຊໍາລະ​ສິນຄ້າ ທ່ານ​ສາມາດ​ຂໍ​ວົງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ​ກັບ​ທະ ​ນາຄາ​ນ ​ເພື່ອ​ເປີດ L/C ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ.  
 • ປະກອບ​ເອກະສານ ​ແລະ​ຂຽນ​ຟອມຂໍ​ເປີດ L/C ກັບ​ທະນາຄານ.

​ເອກະສານ​ປະກອບ:

 • ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ຕ້ອງມີ​ໜັງສື​ສັນຍາ​ການ​ຊື້-​ຂາຍ ຫຼື ໜັງສື​ເກັບ​ກໍາສິນ​ຄ້າ (invoice).
 • ປະກອບ​ແບບ​ຟອມຕ່າງໆ​ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​​ໄດ້​ກໍາໜົດ​ໃຫ້.  

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

        ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 211, 213, 204.

2.ບໍລິການອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນ ເພື່ອການອອກສິນຄ້າ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

      ທ່ານ​ສາມາດ​ນໍາ​ສິນຄ້າ​ອອກ​ຈາກ​ທ່າ​ເຮືອ ​ໄດ້​ທັນທີ​ທີ່​ເດີນທາງ​ມາ​ເຖິງ ​​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ລໍ ຖ້າ​ເອກະສານຕົ້ນ​ສະບັບ​ຂອງ​ຜູ້​ຂາຍ​ສິນຄ້າມາ​ເຖິງ ດ້ວຍ​ການ​ບໍລິການ​ອອກໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ ການອອກ​ສິນຄ້າ​ທາງ​ເຮືອ ຂອງ​ທະນາຄານ​ການຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື ຈາກ​ບໍລິສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ທາງ​ເຮືອ​ຊັ້ນນໍາ​ທົ່ວໂລກ ຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮັບ​ສິນຄ້າ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ ວ່ອງ​ໄວ ປະຢັດ​ທັງ​ເງິນ​ ແລະ​ເວລາ.   

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

-   ຜູ້ ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສາມາດ​ຮັບ​ສິນຄ້າ​ໄດ້​ໄວ, ທັນ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ ຈໍາ ໜ່າຍ​ສິນຄ້າ​ໄດ້​ທັນ​ເວລາ ​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ອື່ນໆ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຊັ່ນ: ຄ່າ​ສາງ​ເກັບ ຮັກ​ສາ​ສິນຄ້າ ​ແລະ​ອື່ນໆ.

-   ​ ເສີມ​ສະພາບ​ຄອ່ງ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເພາະ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສິນຄ້າ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ໄວ​ນັ້ນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ນໍາ​ສະນຄ້າ​ໄປ​ຈໍາໜ່າຍ​ໄດ້​ໄວ​ຂຶ້ນ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ​ໄວ​ຂຶ້ນ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

-    ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ຕ້ອງມີ​ໜັງສື​ອະ​ນຸຍາດ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ ໝາຍ.

ເອກະສານ​ປະກອບ:

-    ​ໃບ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ເພື່ອ​ຂໍ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ເພື່ອ​ອອກ​ສິນຄ້າ.

-    ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ການ​ອອກ​ສິນຄ້າ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ຜູ້​ຂົນ​ສົ່ງ.

-    ສໍາ​ເນົາ​ໜັງສື​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ທາງ​ເຮືອ.

-    ສໍາ​ເນົາ​​ Invoice.  

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

        ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 211, 213, 204

3.ຮຽກເກັບເງິນຕາມສິນຄ້ານຳເຂົ້າ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

    ເປັນ ​ທາງ​ເລືອກ​ໜື່ງທີ່​ຜູ້ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ໃນ​ການ​ຊຳລະຄາ​ສິນຄ້າ ​ແລະ​ບໍລິການ​ ຕ່າງໆຜ່ານ​ທາງ​ທະນາຄານ. ​ເຊິ່ງຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າກັບຜູ້​ຂາຍ​​ເຄີຍ​ຊື້​ຂາຍ ​ແລະ​ມີຄວາມ​ເຊື່​ອຖື​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ​ກັນ​ແລ້ວ​ໄດ້​ຕົກລົງຊື້-ຂາຍ​ສິນຄ້າ​ ໂດຍ​​ໃຊ້​ວິທີ​ການ​ຊໍາລະ​ເງິນ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ຮຽກ​ເກັບ​ເງິນຕາ​ມ ສິນຄ້າ​ນໍາ​ເຂົ້າ. ​ເມື​ອ່ຜູ້​ຂາຍ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ຮຽບຮ້ອຍ​ແລ້ວຈະ​ສົ່ງ​​ເອກະສານ​ຜ່ານ​ທະນາຄານ​ຜູ້ ​ຂາຍ​ ​ເພື່ອ​ໄປ​ຮຽກ​ເກັບ​ເງິນ​ຈາກ​ຜູ້ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ຜ່ານ​ທະນາຄານ​ຜູ້ນຳ​ເຂົ້າ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ຜູ້ນຳເຂົ້າສາມາດກວດກາຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າໄດ້ກ່ອນການ​ຊໍາລະ​ເງິນ​ຄ່າ ສິນຄ້າ.
 • ຂັ້ນຕອນ ​ແລະ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຖືກ​ກ່ວາ​ການ​ເປີດ L/C .
 • ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຊໍາລະ​ເງິນ​ທັນທີ​ ​​ແຕ່​ສາມາດ​ກວດກາ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງເມື່ອ​ສິນຄ້າ ​ໄດ້​ມາ​​ເຖິງ.
 • ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຂໍ​ວົງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ​ກັບ​ທະ​ນາຄາ​ນ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ກໍລະນີ ​ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ, ທາງ​ທະນາຄານ​ຈະ​ແຈ້ງ​​ໃຫ້​ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ມາ ຊໍາລະ​ເງິນ ຫຼື​ຢືນຢັນ​ຮັບຮອງ​ ເມື​ອ່ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງສື​ຮຽກ​ເກັບ​ຈາກ​ທະນາ ຄານຜູ້​ຂາຍ.
 • ກໍລະນີ​ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ບໍ່​ມີ​ບັນຊີ​ກັບ​ທະນາຄານ, ທະນາຄານ​ຈະ​ສົ່ງ​​ເອກະສານ​ໄປ​ຍັງ​ທະ​ນາ ຄາ​ນຜູ້​ຊື້​ມີ​ບັນຊີ​.

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

        ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 211, 213, 204.

4.ບໍລິການສິນເຊື່ອເພື່ອ ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

      ທະ​ນາຄາ​ນການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ຊ່ວຍ​ເສີມ​ສະພາບ​ຄອ່ງທາງ​ການ​ເງິນ ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸ ລະ​ກິດຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີທີ່​ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າຂາ​ດສະພາບ​ຄອ່ງ ບໍ່​ສາມາດ​ຊໍາລະ​ເງິນຕາ​ມໜັງສື ຮຽກ​ເກັບ​ໄດ້ ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ນໍາ​ສິນຄ້າ​ອອກ​ກ່ອນ ​​​ທາງ​ທະນາຄານ​ຈະ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ ສິນ​ເຊື່ອ​ທີ່ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າຮັບ​ສິນຄ້າ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ໄດ້ ​ທັນທີ ​ເມື່ອ​ສິນຄ້າ​ມາ​ເຖິງ​ທ່າ​ເຮືອ​ ​ເພື່ອນໍາ​ສິນຄ້າ​ໄປ​ຜະລິດ ຫຼື​ຈໍາໜ່າຍ​ໄດ້​ກ່ອນ​ນໍາ​ເງິນ​ມາ​ຊໍາລະ​ຄືນ​ທະນາຄາ​ນ​ໃນ​ພາຍຫຼັງ ​ດ້ວຍ​ເຄຣດິດສູງ​ເຖິງ 180 ວັນ.  

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທຶນ​ໝູນວຽນ​ເພື່ອ​ສາມາດ​ຊໍາລະ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຂາຍ​ສິນຄ້າ.
 • ສາມາ​ຜ່ອນ​ຊໍາລະ​ກັບ​ທະນາຄານ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກລົງ​ກັນ.
 • ສາມາດ​ຮັບ​ສິນຄ້າ ​ເພື່ອ​ໄປ​ຜະລິດ ຫຼືຈໍາໜ່າຍ ​ໄດ້​ກ່ອນ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ຕ້ອງມີ​ໜັງສື​ອະ​ນຸຍາດ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ ໝາຍ.

ເອກະສານ​ປະກອບ:

 • ໃບ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ການ​ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ.
 • ເອກະສານ​ຮຽກ​ເກັບຕາມ​ສິນຄ້າ​ນໍາ​ເຂົ້າ (Import Bill for Collection).

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

        ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 211, 213, 204.

5.ໂອນຊຳລະຄ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ

ຄຸນລັກສະນະບໍລິການ:

   ​ເປັນ ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ ​ແລະ​ຜູ້​ຂາຍ​ທີ່​ໄດ້​​ຊື້​-ຂາຍນໍາ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ​ກັນ​ໄດ້ຕົກລົງ​ນໍາ​ກັນວ່າ​ຈະ​ຊໍາລະ​ເງິນໃຫ້​ກ່ອນ ຫຼື ​ຫຼັງ​ການ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເປີດ L/C ຫຼື ສົ່ົງ​ເອກະສານ​ຮຽກ​ເກັບ​ຜ່ານ​ທາງທະນາຄານ ​ແຕ່​ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ທະ ນາຄາ​ນ​ໂອນ​ເງິນ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ຊື້​ດ້ວຍ​ການ​ແຈ້ງ​​ເລກ​ບັນຊີ ​ແລະ​ທະນາຄານ​ຜູ້​ຂາຍ​ໃຫ້​ກັບ ທະນາຄານ​.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ:

 • ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ຊໍາລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ​ຕໍ່າ, ຂັ້ນ​ຕອນ​ກະທັດ​ຫັດ, ບໍ່​ຫຍຸ້ງ ຍາກ.
 • ສາມາດ​ຍື່ນ​ເອກະສານ​ຂໍ​ໂອນ​ໄດ້​ທຸກ​ສາຂາ​ຂອງ​ທະ​ນາຄາ​ນ.
 • ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ການ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​ດ້ວຍຕົນ​ເອງ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າ​ຕ້ອງມີ​ໜັງສື​ອະ​ນຸຍາດ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ ໝາຍ.
 • ຖ້າຜູ້​ນໍາ​ເຂົ້າບໍ່​ມີ​ເງິນ​ພຽງພໍ​ໃນ​ການ​ຊໍາລະ​ສິນຄ້າ ທ່ານ​ສາມາດ​ຂໍ​ວົງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ​ກັບ​ທະ ​ນາຄາ​ນ ​ເພື່ອ​ເປີດ L/C ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ.  
 • ປະກອບ​ເອກະສານ ​ແລະ​ຂຽນ​ຟອມຂໍ​ເປີດ L/C ກັບ​ທະນາຄານ.

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

        ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ໜັງສື​ສິນ​ເຊື່​ອ ​ແລະ​ຄໍ້າປະ ກັນ ​ໂທ:021-213200 ຕໍ່ 211, 213, 204.