ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ

ໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ

ໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ

ໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ

ບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນ:

1. ເງິນໂອນລອຍ  

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ໂອນລອຍ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ສະດວກສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີນໍາທະນາຄານ, ພຽງ​​ແຕ່​​ແຈ້ງ​ເລກ​ລະຫັດການ​ໂອນ ​ແລະ ສະ​ແດງ​ເອກະສານ​ຕາມ​ທີ່​ຜູ້​ໂອນ​ເງິນ​ລະບຸ​ໃສ່​ໃນ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ຢູ່ ​ຕົ້ນ​ທາງເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດ ປະຈຳຕົວ​ທະຫານ, ບັດ​ຕໍາຫຼວດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການຖອນເງິນໂອນລອຍ ສາມາດຖອນໄດ້ທຸກສາຂາ ແລະ ທຸກໜ່ວຍບໍລິການ ໄດ້ທົ່ວປະເທດ, ພຽງທ່ານນໍາເອົາບັດປະຈຳຕົວ, ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ໜັງສືເດີນທາງ ແຈ້ງຕໍ່ພະນັກງານ ທຄຕລ

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ກໍລະນີ​ລູກ​ຄ້າ​ບໍ່ຕ້ອງການເອົາເງິນສົດ, ຢາກໂອນເງີ​ນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ກໍ່​ໄດ້,​ ແຕ່​ຖ້າ​ເປັນ​ບັນຊີ​ຕ່າງ​ສາຂາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳ ນຽມ 15.000 ກີບ​, 60 ບາດ, 2 ​ໂດ​ລາ.
 • ໃນການຮັບເງິນໂອນລອຍຕ້ອງມີບັດປະຊາຊົນ, ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ບັດພະນັກງານບຳນານ, ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ, ບັດຕໍາຫຼວດ, ບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ, ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ (ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານ ສະຖານທູດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ    
 • ຕ້ອງມີເລກລະຫັດສາຂາ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ໂອນພ້ອມດ້ວຍເລກລະຫັດ Instrument Number ທີ່ໂອນຕົ້ນ ທາງເພື່ອເອົາເງິນໂອນລອຍຕາມສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຕລ.

2. ໂອນເງິນຜ່ານສາຂາ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ໂອນຜ່ານສາຂາ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນສົດ ຫຼື ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ​ແລະ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ຈາກ​ສາ​ຂາ​ໄປ​ຫາ​ສາ​ຂາ​​ ຫຼື  ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການອື່ນໆ​ຂອງ ທຄຕລ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ​ປອດ​ໄພ​ດ້ວຍ​ລະບົບ Online ຂອງ​ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ທ່ານ​ທີ່​ມີ​ບັນຊີ​ກັບ ທຄຕລ ສາມາດ​ໂອນ ​ແລະ​ຮັບ​ໂອນ​ເງິນ​ໄດ້​ທຸກ​ສາຂາ​ຂອງ ທຄຕລ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະ ດວກ​ແລະ​ປະຢັດ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ.
 • ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​​ໂອ​ນ​ງ່າຍ, ສະດວກ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ໂອນ​ສູງ
 • ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສູງ
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ແລະ ​ສາຂາ ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ ​ທີ່ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ.

ປະເພດສະກຸນເງິນ

 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເປັນ​ສະກຸນເງິນ​ກີບ, ສະກຸ​ນ​ເງິນ​ບາດ ​ແລະ​ ສະກຸນ​ເງິນ​ໂດ​ລາ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ລາວ ຫຼື​ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳລັງ​ດຳລົງ​ຊີວິດ ​ແລະ​ເຮັດວຽກ​ຢູ່ ສ​ປປ ລາວທີ່​ມີ​ບັນຊີ ​ແລະ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ບັນຊີ​ຢູ່ ທຄຕລ.

 3. ໂອນເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານອື່ນ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ໂອນເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານອື່ນ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນການບໍລິການໃຫ້ທຸກທ່ານທີ່ມີບັນຊີ ຫຼື ບໍ່ມີບັນຊີກັບ ທຄຕລ ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໃຫ້​ກັບ​ພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່ ​ແລະ ຄູ່​ຄ້າ ຂອງ​ທ່ານທີ່​ມີ​ບັນ​ຊີ ຫຼື ບໍ່​ມີ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກກັບ​ທະນາຄານ​ອື່ນທີ່​ມີ​ຢູ່ ສ​ປປລາວທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ດຽວ​ກັນ

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​ເງິນສົດ ຫຼື ​ຫັກ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ ຢູ່ທຄຕລກໍ່​ໄດ້.    
 • ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເສຍ​ເວລາ​ໄປ​ຫາ​ສາຂາ ​ແລະ ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ.
 • ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ.
 • ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.

ປະເພດສະກຸນເງິນ

 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​​ໄດ້​: ສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ, ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ ​ແລະ ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ພ້ອມ​ກັບ​ລົງ​ນາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ກັບ​ທະນາຄານ.
 • ປະກອບ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ໂອນ​ເງິນຕາ​ມຮູບ​ແບບ​ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໃຫ້.
 • ກໍລະນີ​ໂອນ​ເງິນ​ຈາກ​ບັນຊີ​: ທ່ານ​ຕ້ອງ​​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ລາຍ​ລະອຽດ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ການປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໂອນ​ເງິນ.
 • ກໍລະນີ ​ໂອນ​ເງິນ​ສົດ: ທ່ານ​ຕ້ອງ​​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ລາຍ​ລະອຽດ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ຟອມມອບ​ເງິນສົດ ​ແລະ​ ມອບ​ເງິນສົດ ​ໃຫ້​ກັບ​ພະນັກງານ​ທະນາຄານ​ທີ່​ຈະ​ໂອນ​ເງິນ​ໃຫ້​ທ່ານ.
 • ທ່ານ​ຕ້ອງ​​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​ໂອນຄົບ​ຖ້ວນ​ ​ແລະ​ຊັດ​​ເຈນ​ໃນ​ຟອມມ​ອບ​ເງິນສົດ​ເຊັ່ນ:
 • ຊື່ ​ແລະ​ນາມສະກຸນ, ​ເລກ​ບັດປະຈຳຕົວ, ​ເລກ​ໂທລະສັບ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ ​ແລະ ​ຂໍ້​ມູນ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຜູ້ ຮັບ(ຖ້າ​ຜູ້​ຮັບ​ບໍ່​ມີ​ບັນຊີ​ກັບ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ).
 • ຊື່ ​ແລະ​ນາມສະກຸນ, ​ເລກ​ບັນຊີ ​​ແລະ ​ຂໍ້​ມູນ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຜູ້ຮັບ (ຖ້າ​ຜູ້​ຮັບ​ມີ​ບັນຊີ​ກັບ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ).
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​​ໃນ​ການ​​ໂອນ: 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 60 ບາດ /ລາຍການ.

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

 4. ໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM

ຄຸນລັກສະນະ

 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນໃນ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ແລະ​ ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານໄປ​ຫາ​ບັນຊີອື່ນ​ທີ່​ເປັນ​​ບັນຊີເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດຫຼື​ ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ​ຢູ່ ທຄຕລ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ວ່ອງ​ໄວ ແລະ​ ປອດ​ໄພ​ດ້ວຍ​​ຕູ້ ATM ຂອງ​ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ.

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສະດວກ ພຽງ​ແຕ່​ທ່ານ​ນໍາໃຊ້​ບັດ ATM ຂອງ ທຄຕລ.
 • ປະຢັດ​ເວລາ ແລະ ບໍ່​ມີຄ່າ​ທໍານຽມ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ. 
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ຂ​ອງ ທຄຕລ ທົ່ວ​ລະບົບທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ.
 • ວົງ​ເງິນ​ໃນ​ການ​ໂອນພາຍ​​ໃນ​ມື້​ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ສູງ​ສຸດເຖິງ 200.000.000 ​ກີບ (ອີງຕາມປະເພດບັດ ແລະ ທຽບເທົ່າສະກຸນເງິນ)
 • ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ.
 • ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.

ປະເພດສະກຸນເງິນ

 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​​ໄດ້​: ສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ, ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ ​ແລະ ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ທຸກທ່ານທີ່ນໍາ​ໃຊ້ບັດ ATM ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນ​ປາຍທາງ​ອາດ​ມີ​ບັດ ATM ຫຼື ບໍ່​ມີ​ກໍ່​​ໄດ້)

 5. ການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງ NPS

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຊໍາລະສະສາງ NPS

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເປັນລະບົບ​ໃໝ່ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ໂອນ​ເງິນ​​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຢູ່​ ກັບທະນາຄານພາຍ​ໃນປະ​ເທດ ໂດຍຜ່ານລະບົບ NPS ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່​ເປີດ Online ສະ​ເພາະ​ບັນດາທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ເປັນລະ​ບົບທີ່ສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການ​ໂອນເງິນລະ​ຫ່ວາງ​ທະນາ​ຄານໜຶ່ງ​​ໄປ​ຫາ​ອີກ​ທະນາຄານ​ໜຶ່ງ
 • ​ມີຄວາມ​ປອດ​​​ໄພໃນການໂອນເງິນ, ລູກ​ຄ້າ​ບໍ່​ຕ້ອງ​​ເສຍ​ເວລາ​ໃນ​ການ​ໄປ​ສົ່ງ​ໃບ​ແຈ້ງ ຫຼື ​ແຊັກ. 

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງ​ມີ​​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ໄວ້​ຢູ່​ທະນາຄານ.
 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລະບຸ​ທະນາຄານ​ປາຍທາງທີ່ຈະຮັບເງິນ.
 • ລູກຄ້າຕ້ອງສັ່ງຈ່າຍແຊັກຈາກບັນຊີຂອງຕົນເພື່ອ​ໂອນ​ເງິນເຂົ້າ​ບັນຊີຜູ້ຮັບປາຍທາງ ໂດຍລະບຸວ່າ​ໂອນເງິນຜ່ານ ລະບົບNPS ​​ຕ້ອງ​ລະບຸ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ໃຫ້​ພະນັກງານ ທຄຕລ ໃຫ້ລະອຽດ​​ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມຜິດພາດ.