ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

E-Commerce ບໍລິການຊຳລະສະສາງບັດເຄຼດິດ/ເດບິດ ຜ່ານອິນເທີເນັດ

ບໍລິການຊຳລະສະສາງບັດເຄຼດິດ/ເດບິດ ແບບອອນລາຍ ຫຼື ຜ່ານອິນເທິເນັດຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານສາມາດຮັບຄ່າຊຳ ລະສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຈາກລູກຄ້າຂອງທ່ານແບບອອນລາຍໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຈາກທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍບໍລິການດັ່ງກ່າວ,​ ທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານໄວຂື້ນ.

ທຄຕລ ນຳໃຊ້ລະບົບຊຳລະສະສາງຂອງ CyberSouces, ບໍລິສັດຍັກໃຫ່ຍທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນທົ່ວໂລກດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຊຳລະສະສາງທີ່ວອງໄວ.

ມີຫຼາກຫຼາຍບໍລິການທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ:

  • Payment Gateway                   ເຊື່່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍ
  • Online Fraud Management       ລະບົບກວດສອບລາຍການຕ້ອງສົງໄສແບບອອນລາຍ
  • Electronic invoice (B-Invoice)    ບໍລິການສົ່ງ ອິນວອຍສ໌ຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງຂອງ ທຄຕລ
  • ສາມາດດຶງເອົາລາຍງານລາຍການເຄື່ອນໄຫວໄດ້

 ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: ໄດ້ທີ່ +856-21-262935, ສູນບັດ ທຄຕລ