#ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຫຼີກລ້ຽງ COVID-19 ດ້ວຍ BCELOneCash Wallet
ສະໝັກງ່າຍດ້ວຍເບີໂທລະສັບທຸກເຄື່ອຂ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ...
-----------------------------
#BCELOneCashWallet_ກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກເທິງມືຖືໃນແອັບ BCEL One ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນບັດແບບຕື່ມເງິນ (Virtual Prepaid) ຂອງ ທຄຕລ
✔ສາມາດສະໝັກນໍາໃຊ້ BCEL OneCash Wallet ດ້ວຍເບີໂທ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດບັນຊີ
✔ ສາມາດເປີດນໍາໃຊ້ BCEL OneCash Wallet ໄດ້ທັນທີ
✔ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ໃນວົງເງິນ 9 ລ້ານກີບ
✔ສາມາດຖອນເງິນອອກເປັນເງິນສົດໄດ້ທີ່ຕູ້ ATM ດ້ວຍການສະແກນ QR Code
✔ ສາມາດເລືອກ icon ກະເປົາຕາມລາສີເກີດໄດ້
✔ ສາມາດສ້າງ ແລະ ສົ່ງບົງເງິນ (Cash Voucher) ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ມີບັນຊີ ຫຼື ບໍ່ມີບັນຊີກັບ ທຄຕລ ໃນເທດສະການ ແລະ ວັນສຳຄັນຕ່າງໆໄດ້.
✔ໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ...ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆໄດ້.
------------------------------
📲ສຳລັບໂທລະສັບລະບົບ Android ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ App BCEL One ໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້: https://play.google.com/store/search?q=BCELONE
📲ສຳລັບໂທລະສັບລະບົບ iOS ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ App BCEL One ໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້: https://apps.apple.com/la/app/bcel-one/id654946527
#ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າມີບັນຊີ ທຄຕລ ແລ້ວ ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າ ແມ່ນໃຫ້ພົວພັນທີ່ປ່ອງບໍລິການ ຂອງ BCEL ໄກ້ບ້ານທ່ານ ພ້ອມຖືບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ບັດ ATM ຂອງທ່ານມາດ້ວຍ.
---------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
Facebook: BCEL Bank
Instagram: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank