ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

BCEL i-Bank

ຄຸນລັກສະນະ

​ເປັນ​ບໍລິການ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ເຮັດ​ລາຍການ​ທຸລະ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຜ່ານ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໄດ້​ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.

ຄຸນປະໂຫຍດ

    ທຸກໆນາທີຂອງການພັດທະນາ ມີເຕັກໂນໂລຊີເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມື້ນີ້ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເອງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາບໍ່​ໄດ້ຢຸດ​ຢັ້ງການ​ພັດທະນາ. ມາ​ຮອດ​ມື້​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​​ໄດ້​ພັດທະນາລະບົບ Online Banking ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ BCEL i-Bank version ​ໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໝັ້ນໃຈຂື້ນຫຼາຍ​ຂຶ້ນຕື່ມອີກ ກັບ ໜ້າ​ຕ່າງການ​ໃຊ້ງ່າຍດາຍ ​ແລະ ກະທັດ​ຮັດ, ຫຼຸດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ຫຍຸ້ງຍາກ, ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກຳ​​ໄດ້ຫຼາກ​ຫຼາຍປະ​ເພດ​ເ​ຊັ່ນ: ​ໂອນ​ເງິນ​ພາຍ​ໃນ​ບັນຊີ BCEL,​ໂອນ​ລອຍ, ​ໂອນ​ເງິນ​ຂ້າມ​ທະນາຄານ, ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່່າງປະ​ເທດ, ຊຳລະ​ຄ່າ​ສາທາລະ​ນຸປະ​ໂພ​ກ, ​ຕິດຕາມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ແຊັກ, ຕິດຕາມ​ statement ບັນຊີ​ ​ແລະ ຫຼັງ​ສຳ​ເ​ລັດ​ທຸລະ​ກຳ​ ມີ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ໂອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄັ້ງ ເຊິ່ງມາພ້ອມກັບລະບົບຄວາມ​ປອດ​ໄພທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທີມີຄວາມປອດໄພສູງ.

ບໍ​ລິ​ການຕ່າງໆ
 • ທ່ານສາມາດເຮັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານດ້ວຍ​ຕົວທ່ານ​ເອງ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ຕິດຕາມງ່າຍ ແລະ ເຫັນເງິນອອກເປັນກ້ອນດຽວ.
 • ໂອນເງິນໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ, ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານພາຍໃນປະ​ເທດ, ໂອນເງິນພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ທຄຕລ, ໂອນ​ເງິນ​ເຖິງ​ຜູ້​ຮັບ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ບັນ​ຊີເງິນ​ຝາກ​ນຳ​ທະ​ນາ​ຄານ (ໂອນ​ລອຍ), ໂອນບີຄຳ (BCOME).
 • ການ​ໂອນ​ເງິນ​ແມ່ນສາມາດຕັ້ງເວລາການໂອນລ່ວງໜ້າໄດ້ເຊັ່ນໂອນຄັ້ງດຽວ, ໂອນ​ເປັນລາຍມື້, ລາຍອາທິດ, ລາຍເດືອນ,ລາຍ​ປີ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມ ຫຼື ຍົກເລີກຮອບວຽນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໄດ້.
 • ​ຊຳ​ລະພາສີ​ອາກອນ,ຄ່າໄຟຟ້າ, ​ຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າ​ອິ​ນ​ເຕີ​ເນັດ, ເຕີມ​ບັດ​ໂທ​ລະ​ສັບ,ຈ່າຍຄ່າ LDTV, ຄ່າທຳນຽມທາງ, ຄ່າພາສີທີ່ດິນ, ຄ່າພາສີປະຕູດຽວ, ມອບພັນທະຊັບສິນຂອງລັດ, ປີໂຕເທຣດ, ສະມາດແທັກ, ຊຳລະເງິນກູ້ຂອງບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອຕ່າງໆ, ຄ່າປະກັນໄພ, ໂຄງການບໍລິຈາກ OneHeart ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມ​ທັງ​ສາ​ມາດກວດເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ຊຳ​ລະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.
 • ບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຮູ້ນ ແລະ ຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີຮຸ້ນ ຜ່ານ BCEL i-Bank.
 • ເບິ່ງລາຍລະອຽດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເຊັ່ນ: ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີ​ເງິນຝາກມີກຳນົດ, ບັນຊີິ​ເງິນ​ຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະບັນ​ຊີ​ເງິນ​ກູ້.
 • ພີມລາຍການບັນຊີສຳຮອງ. ສາ​ມາດສົ່ງລາຍການບັນຊີສຳຮອງ​​ເຖິງ​ອີ​ເມ​ລເປັນ​ລາຍ​ອາ​ທິດ, ລາຍເດືອນ.
 • ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວນຳໃຊ້ ແຊັກ.
 • ກວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນຂອງທຸກສະກຸນເງິນໄດ້ງ່າຍດາຍ.
 • ສາມາດເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ໂດຍການແຍກສິດທິຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ເພີ່ມຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດທຸກລະກຳ ໃຫ້ມີກົນໄກການອະນຸມັດໄປຕາມສິດທິທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ການເພິ່ມ OTP Token ເຂົ້າໃນທຸກ User ທີ່ເຮັດທຸລະກຳ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.​
ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ
 •  ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ຫຼື​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນຢູ່​ ທຄຕລ.
 •  ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສັ່ງຈ່າຍຫຼື​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ມອບ​ສິດ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສັ່ງຈ່າຍ​ໃນ​ບັນຊີ.
 •  ​ຍອມຮັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ແລະ​ຂໍ້​ກໍາໜົດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຖືກຕ້ອງ​​ແລະ​ຊັດ​ເຈນ​ໃນ​ແບບ ຟອມຂໍ​​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການຂອງ​ທະນາຄານ.
 •  ກໍລະນີ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສັ່ງ​ຈ່າຍມອບ​​ໃຫ້​ຜູ້​ຕ່າງ​ໜ້າ​ມາ​ພົວພັນ​ຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ ແມ່ນຕ້ອງ​ມີ​​ໃບ​ມອບ​ສິດຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ.
 •  ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະຈໍາຕົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ, ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະຈໍາຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ມອບ​ສິດ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ມອບ​ສິດ
 • (​ໃນ​ກໍລະນີ​ມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ບຸກຄົນ​ອື່ນ​​ໃຊ້​ບໍລິການ​ນີ້) ສໍາເນົາ​​ເອກະສານ​ທັງ​ໝົດ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໝົດ​ອາຍຸ.
ຟອມລົງທະບຽນ

   ທ່ານ​ສາມາດສະໝັກ​ແລະ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໄດ້​ທີ່​ສໍານັກງານ​ໃຫຍ່, ໜ່ວຍ​ບໍລິການ ​ແລະ​ສາຂາ​ຂອງທຄຕລ

   ຫຼື ​ທ່ານ​ສາມາດ​ດາວ​ໂຫລດ ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ ​ແລະ​ເອກະສາ​ນປະກອບ​ການ​ຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ໄດ້​ ທີ່ນີ້

  ໂທລະສັບ:

(856-21) 264959, ສາຍດ່ວນ 1555 ອີເມວ e-banking@bcel.com.la