ບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay
#ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ!
............................
ບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ແມ່ນການບໍລິການ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຈີນທີ່ນຳໃຊ້ App WeChat Pay ແລະ AliPay ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍການສະແກນ QR Code ຢູ່ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆທີ່ເປັນຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ QR Code ຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ ແບບຣຽວທາມ໌ “Real Time” ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເດີນທາງ, ທີ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ, ບໍລິສັດນຳທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ Website Ecommerce ຕ່າງໆ....

👉ຕໍ່ໄປຄົນຈີນທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວຫຼືມາຢ້ຽມຢາມລາວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພົກພາເງິນສົດໃຫ້ລໍາບາກແລະບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກລໍຖ້າເງິນທອນອີກແລ້ວ!

😱    ສະດວກທັງຄົນຂາຍ ແລະ ລູກຄ້າຄົນຈີນ... ໃຫ້ທຸກການຈ່າຍ ງ່າຍຂຶ້ນ…
--------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL BANK
🌐 www.bcel.com.la