ບໍລິການຮັບຊໍາລະ QR code UnionPay ຂອງ ທຄຕລ
............................
ຕໍ່ໄປຄົນຈີນທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວຫຼືມາຢ້ຽມຢາມລາວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພົກພາເງິນສົດໃຫ້ລໍາບາກ
ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກລໍຖ້າເງິນທອນອີກແລ້ວ

 ເພາະປະຈຸບັນນີ້ ທຄຕລ ມີບໍລິການຮັບຊໍາລະດ້ວຍ QR code ທີ່ຄົນຈີນ ແລະ ຄົນລາວ ສາມາດສະແກນເພື່ອຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR code ດຽວກັນໄດ້

 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດລາວທີ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ QR code ກັບ UnionPay ສາກົນ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ

 ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃຫ້ຄົນຈີນທີ່ນຳໃຊ້ App UnoinPay ແລະ ຄົນລາວ ທີ່ນຳໃຊ້ App BCEL one ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍການສະແກນ QR Cod ຢູ່ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆທີ່ເປັນຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ QR Code ຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ ແບບຣຽວທາມ໌ “Real Time” ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເດີນທາງ, ທີ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ, ບໍລິສັດນຳທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ Website Ecommerce ຕ່າງໆ....

😱   ທ່ານພ້ອມຫຼືຍັງທີ່ຈະເປີດປະສົບການໃໝ່ໄປກັບພວກເຮົາ!
QR code UnionPay ສະດວກສະບາຍ
ທຸກການຈ່າຍ ງ່າຍໃນ QR ດຽວ
--------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL BANK
🌐 www.bcel.com.la