ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

BCEL OneCare

BCEL OneCare

BCEL OneCare

 

BCEL OneCare ເປັນທີ່ປຶກສາສ່ວນໂຕຂອງທ່ານທີ່ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ... ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ⏰
-------------------------------
✔ເປັນການບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາລູກຄ້າທາງ Online
✔ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເຂົ້າເຂດຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດພະຍາດ COVID-19 ທີ່ກໍາລັງແຜ່ລະບາດໃນທົ່ວໂລກ
✔ຊ່ວຍເປັນທີ່ປຶກສາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ
✔ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທາງ Online ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ
------------------------------
ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ທຄຕລ ເຊັ່ນວ່າ:
✔ລ໋ອກ/ປົດລ໋ອກ ຍອດເງິນເນື່ອງຈາກໂອນເງິນຜິດບັນຊີ
✔ປົດລ໋ອກກົດລະຫັດຜິດເກີນ 3 ຄັ້ງ
✔ລືມລະຫັດບັດ ATM, ອອກລະຫັດໃຫມ່
✔ລ໋ອກບັດ ATM ຊົ່ວຄາວ
✔ເພີ່ມບັນຊີເຂົ້າບັດ ATM
✔ປົດລ໋ອກບັດ ATM ຖືກລ໋ອກ
✔ປ່ຽນບັນຊີຫລັກໃນບັດ ATM
✔ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນລູກຄ້າໃນ BCEL One
✔ອອກລະຫັດໃຫມ່ BCEL One
✔ປົດລ໋ອກ BCEL One
✔ເພີ່ມບັດ ATM ເຂົ້າໃນ BCEL One (ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເຄີຍລົງທະບຽນແລ້ວ)
✔Reset ຄໍາຖາມ-ຄໍາຕອບລັບ BCEL One ແລະ ອື່ນໆ...

ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທາງ Online ໄດ້ເຊັ່ນ: ອອກບັດໃຫມ່, ເປີດບັນຊີໃຫມ່, ຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂທຣນິກ...ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ

ເຖິງວ່າລູກຄ້າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດຂອງໂລກກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ສອບຖາມຜ່ານ OneCare ໄດ້ດ້ວຍການແຊັດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດທຸລະກໍາຂອງລູກຄ້າເນື່ອງຈາກ OneCare ມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າດ້ວຍໃບຫນ້າ ແລະ ກວດເອກະສານ ເຊິ່ງເປັນການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ Call Center ຜ່ານແອັບພລີເຄຊັນໄດ້.
-----------------------------
📲Download_BCELOne ຈາກ AppStore ຫຼື PlayStore ປ້ອນຂໍ້ມູນເບີໂທ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ.

✍️ ສະໝັກເປີດນໍາໃຊ້ BCEL One ໄດ້ຟຣີທຸກເຄົາເຕີ້ບໍລິການ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ
----------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la