#BCELOnePay_ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ_ຫຼີກລ້ຽງ_COVID-19
ບໍ່ສໍາພັດເງິນສົດ ງົດການທອນ ສະບາຍໃຈຄົນຂາຍ ສະດວກຈ່າຍຄົນຊື້
..................................................
👍ເຮົາມາປ່ຽນວິທີຈັບຈ່າຍດ້ວຍລະບົບດີຈີຕໍ້ກັນດີກວ່າ...! ນອກຈາກຈະສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາຍັງຫ່າງໄກຈາກໄວຣັດ COVID-19 ອີກດ້ວຍ.
ການສໍາພັດກັບທະນາບັດ ຫຼື ເງິນສົດ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການສໍາພັດເຊື້ອ COVID-19 ເນື່ອງຈາກຜ່ານສົ່ງຕໍ່ຈາກຫຼາຍໆຄົນຫຼາຍບ່ອນໃນເວລາອັນສັ້ນ ກາຍເປັນແຫຼ່ງສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງ ອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ,
ຍິ່ງໃຊ້ຫຼາຍຍິ່ງສ່ຽງຫຼາຍ...
ການປ້ອງກັນເປັນສີ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສະນັ້ນ; ໃນຊ່ວງວິກິດນີ້ ເຮົາຄວນຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ເງິນສົດຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ແລ້ວປ່ຽນວິທີຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການດ້ວຍເງິນສົດເປັນການຈ່າຍດ້ວຍການສະແກນ QR Code BCEL OnePay ດີກວ່າ.
👍BCEL OnePay ອີກໜື່ງຊ່ອງທາງຂອງການຊໍາລະການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານຄ້າ ຫຼື ລູກຄ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສໍາພັດກັບເງິນສົດ ງົດການທອນ ສະບາຍໃຈທັງລູກຄ້າ ແລະ ຄົນຂາຍທີ່ຕ້ອງຮັບຊໍາລະເງິນ.
👍ເປັນທາງເລືອກດີໆທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສໍາພັດກັບເຊື້ອພະຍາດຈາກເງິນສົດໂດຍກົງ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຫຼີກລ້ຽງ COVID-19
👍BCEL OnePay ເໝາະສຳລັບ: ຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ (ນ້ອຍ-ໃຫຍ່), ຮ້ານຄ້າ Online ແລະ ທຸລະກິດທົ່ວໄປ
ຟຣີຄ່າທໍານຽມໃນການຕິດຕັ້ງ
ສົນໃຈສະໝັກກັບທີມຂາຍໄດ້ໂດຍກົງ ໂທເລີຍທີ່ເບີ: 020 22473739 ແລະ ຕາມເບີທີ່ຕິດຄັດມາພ້ອມນີ້

#⃣ຄໍາແນະນໍາຈາກອົງການອານາໄມໂລກ (WHO): https://www.cnbc.com/…/what-you-need-to-know-about-handling…
----------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
🇫 BCEL Bank
IG: BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la