ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

SMS Banking

ຄຸນລັກສະນະ

ເປັນ​ບໍ​ລິ​ການແຈ້ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​​​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ​ໄປ​ຫາ​ເບີ​​ໂທລະ​ສັບ​ ທີ່​ລົງທະບຽນ​ໃວ້​ເຊັ່ນ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວບັນຊີ, ສົ່ງອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ປະຈຳ​ວັນ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ເສີມ​​ອີກ​ຈໍ​າ​ນວນ​ນຶ່ງ. ທ່ານສາມາດ​ລົງທະບຽນ​ໄດ້ຫຼາຍ​ເບີ​ ຫຼາຍ​ບັນຊີ ​ແລະ ສາມາດ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ສອບ​ຖາມ ສະ​ເພາະ​ປະ​ເພດ​ລາຍການທີ່​ຕ້ອງການ​ຮູ້​.

ພຽງແຕ່​ມີ​ສັນຍານ​ໂທລະສັບ ກໍ່​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ແລ້ວ ​ເຊິ່ງບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​​ເຊື່ອມຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໃນ​ມື​ຖື ແລະ ສາ​ມາດ​ນຳໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ມື​ຖື​ທຸກ​ປະ​ເພດ.

ຄຸນປະໂຫຍ

ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ

ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ ເງິນ​ເຂົ້າ ຫຼື ​ເງິນ​ອອກ​ເຊັ່ນ : ຝາກ,​ ໂອນ​,​ ຖອນ, ຊຳລະ​ຄ່າ​ສາທາລະ​ນູປະ​ໂພ​ກ ຕ່າງໆ ລະບົບ​ຈະ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ ​ແຈ້ງຍອດຈຳນວນເງິນ​ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບ​ຍອດຍົກມາ​ກ່ອນ​ໜ້າ ​ແລະ ຍອດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ​ ສົ່ງ​ຫາ​ເບີ​ມື​ຖື​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ນຳ​ໃຊ້​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ SMS Banking ນໍ​າ ທ​ຄ​ຕ​ລ ທັນ​ທີ.

ບໍລິການແຈ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ

ແຈ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳ​ວັນ ຂອງທະນາຄານ ໃນທຸກ​ໆ​ວັນ​ລັດ​ຖະການ ລະບົບ​ຈະ​​​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນປະ​ຈຳ​ວັນ​ແບບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດໃນຊ່ວງເວລາ 9:00​ໂມງ-10:00 ໂມງ.

ບໍລິການຊໍ​າ​ລະສະ​ສາງ

ຈ່າຍ​ຄ່າ​ໄຟ​ຟ້າ, ຄ່າ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ, ຄ່າ​ໂທ​ລະ​ສັບ, ຄ່າ​ອາ​ກອນ ແລະ ຕື່ມ​ເງິນ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື.

ບໍລິການສົ່ງ Statement ເຂົ້າ E-Mail ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ໃວ້

ບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສອບຖາມ

ທ່ານ​ສາມາດ​ກວດສອບ​ຍອດ​​ເງິນ​ໃນ​ ບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ສອບ​ຖາມ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ ກຳນົດ.

ລະຫັດສົ່ງຂໍ້ຄວາມສອບຖາມ

ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ SMS Banking

ພິມ​ຂໍ້​ຄວາມ - ສົ່ງ​ໄປ​ເບີ 1444

ຕ້ອງ​ການຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເປັນພາ​ສາ​ລາວ

LA

ຕ້ອງ​ການຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເປັນພາ​ສາ​ອັງ​ກີດ

EN

ສອບຖາມຍອດເຫຼືອບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ກະແສລາຍວັນ

DD

ສອບຖາມ 5 ລາຍການເຄື່ອນ​ໄຫວລ້າສຸດ

HT <ຍະຫວ່າງ> ເລກບັນຊີ ຫຼື ລະ​ຫັດ​ບັນ​ຊີ          ຕົວ​ຢ່າງ : ht ac1

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຍ້ອນຫລັງຕາມ​ວັນ​ທີ

TXDT <ຍະຫວ່າງ> ວັນທີເດືອນປີ                  ຕົວ​ຢ່າງ : txdt 30102016

ສອບຖາມຂໍ້ມູນບັນຊີເງິນກູ້

LN

ສອບຖາມຂໍ້ມູນບັນຊີເງິນຝາກປະ​ຈຳ

TD

ສອບຖາມອັດຕາແລກປ່ຽນ USD,THB ທຽບກີບ

RT

ສອບ​ຖາມ Statement - ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ອີ​ເມ​ລ

STM <ຍະຫວ່າງ> ເລກບັນຊີ ຫຼື ລະ​ຫັດ​ບັນ​ຊີ        ຕົວ​ຢ່າງ : stm ac1

ຈ່າຍ​ຄ່າ​ໂທ​ລະ​ສັບ

PTEL

ຕື່ມເງິນ​ໂທ​ລະ​ສັບ

TOPUP <ຍະຫວ່າງ> ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ

ຈ່າຍອາກອນ

TAX <ຍະຫວ່າງ> ເລກທີໃບແຈ້ງ ຫຼື ໃບສັ່ງມອບ(ບາໂຄດ)

ຈ່າຍບິນຄ່າໄຟຟ້າ

EDL

ຈ່າຍ​ບິນຄ່ານໍ້າປະປາ

NPL

ສອບ​ຖາມລະ​ຫັດ​ຂໍ້​ຄວາມທັງ​ໝົດ​

?

ສອບ​ຖາມ ລະ​ຫັດ​ຂໍ້​ຄວາມໃດ​ນຶ່ງ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດການ​ນຳ​ໃຊ້

ຕົວ​ຢ່າງ: EDL?

ໝາຍ​ເຫດ: ສາ​ມາດ​ພິມ​ລະ​ຫັດສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເປັນໂຕ ພິມ​ນ້ອຍ ຫຼື ພິ​ມ​ໃຫ​ຍ່ ຫຼື ພິມປົນ​ກັນ​ກໍ່​ໄດ້.

ເງື່ອນໄຂການ

ໃຊ້ບໍລິການ

  • ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ຫຼື​ ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນກັບ​ ທຄຕລ.
  • ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ​ໂດຍມີ​ສິດ​ສັ່ງຈ່າຍ ຫຼື​ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ມອບ​ສິດ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສັ່ງຈ່າຍ​ໃນ​ບັນຊີ.
  • ​ຍອມຮັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ​ຂໍ້​ຜູກ​ພັນ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ້ຂໍ້​ມູນ​ຖືກຕ້ອງ​​ ແລະ ​ຊັດ​ເຈນ​ໃນ​ແບບຟອມຂໍ​​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການຂອງ ທ​ຄ​ຕ​ລ.
  • ກໍລະນີ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສັ່ງ​ຈ່າຍມອບ​​ໃຫ້​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ມາ​ພົວພັນ​ຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ ແມ່ນຕ້ອງ​ມີ​​ໃບ​ມອບ​ສິດຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ.
  • ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະຈໍາຕົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ, ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະຈໍາຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ມອບ​ສິດ ​ແລະ ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ມອບ​ສິດໃນ​ກໍລະນີ​ມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ບຸກຄົນ​ອື່ນ​​ໃຊ້​ບໍລິການ​ ສໍາເນົາ​​ເອກະສານ​ທັງ​ໝົດ​ຕ້ອງເປັນ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ບໍ່ທັນ​ໝົດ​ອາຍຸ.

ຟອມລົງທະບຽນ

     ທ່ານ​ສາມາດສະໝັກ ​ແລະ ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໄດ້​ທີ່ ທ​ຄ​ຕ​ລ ​ສໍານັກງານ​ໃຫຍ່, ສາ​ຂາ ແລະ ໜ່ວຍ​ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ​ທ່ານ​ສາມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ​ຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ໄດ້​ ທີ່ນີ້

  • ໂທລະສັບ: (856-21) 264959-2, ສາຍດ່ວນໂທ: 1555-2
  • ອີເມວ e-banking@bcel.com.la