ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບັນຊີ ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ເປັນບັນຊີທີ່ສະ​ສົມ​ເງິນ​ໄວ້​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ຊ່ວຍທ່ານມີເງິນທ້ອນ ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເງິນໃນອະນາຄົດ ເປັນບັນຊີທີ່ຊ່ວຍຮັກສາເງິນຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຄືດອກເບ້ຍ ຍິ່ງສະສົມຫຼາຍ ຍິ່ງໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຫຼາຍ ແລະ ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຝາກ-ຖອນ​​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​ເວລາ.

ຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ເປັນ​ບັນຊີ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປະຢັດ ​ແລະ ຊ່ວຍທ່ານໃນການທ້ອນ​ເງິນ​​
 • ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຄືດອກເບ້ຍ ເຊິ່ງ ທາງທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ 4 ຄັ້ງ​ຕໍ່​ປີ​ ຕາມ​ອັດຕາ​ດອກ​​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ທີ່ ທຄຕລ ປະກາດ​ໃຊ້​​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ
 • ສະດວກ​ໃນ​ການ​ຝາກ, ຖອນ,​ ໂອນ, ​​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້​ທຸກ​ສາຂາ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ຂອງ ທຄຕລ ​​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ
 • ສາມາດ​​ສະ​ເໜີ​ອອກ​ບັດ ATM ​ແລະ ບັດ VISA Debit, ບັດ JCB, ບັດ CO-Brand ​ເພື່ອນໍາ​ໃຊ້​ບໍລິການຈາກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM, ​ເຄື່ອງ EDC, ​ແລະ​ ຜ່ານຜະລິດ​ຕະພັນ BCEL One
 • ສາມາດ ຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍຜ່ານຕູ້ຝາກເງິນ (CDM) ແລະ ຕູ້ຖອນເງິນ (ATM)
 • ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ ແລະ​ ຍອດ​ເງິນ​​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ​ຜ່ານຜະລິດ​ຕະພັນ ​​SMS Banking, BCEL One, Internet Banking ແລະ Smart book
 • ສາມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ.
 • ສາມາດ​ຕິດຕາມອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ ​ຜ່ານ​ເວ​ັບ​ໄຊທ໌​ຂອງ​ ທຄຕລ (www. bcel.com.la)

ຄ່າບໍລິການ

 • ວົງ​ເງິນ​ເປີດ​ບັນຊີ​​ ແລະ​ ຍອດ​ເຫຼືອ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ໃນ​ບັນຊີ​ 50.000 ກີບ, 500 ບາດ, 10 ​ໂດ​ລາ , 50 ຢວນ
 • ຄ່າ​ທຳນຽມເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່: 10,000 ກີບ, 2 ໂດ​ລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/​ບັນຊີ/​ຄັ້ງ

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

ລະບຽບເງິນຝາກທີກຳນົດ

 • ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງ​ຮັກສາ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ໄວ້​ທີ່​ປອດ​ໄພ, ຖ້າ​ປຶ້ມ​ເສຍ​ຫາຍ ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນໂດຍ​ດ່ວນ.
 • ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຂໍ​ອອກ​ປື້​ມບັນຊີຫົວ​ໃໝ່ (ປຶ້ມ​ເປື້ອນ,ຈີກ​ຂາດ​ແລະ​ເສຍ​ຫາຍ) ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ຕາມລະ ບຽບ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.
 • ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ໃຊ້​ໄດ້​ສະ​ເພາະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ບໍ່​ສາມາດ​ປ່ຽນ​ມື​ໄດ້