ບັດ World Mastercard 

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ World Mastercard

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັດ BCEL World Mastercard ແມ່ນບັດເຄຼດິດມາດສ໌ເຕີຄາດ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມັກການເດີນທາງ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີລະດັບ. ດ້ວຍຕາໜ່າງການບໍລິການ ແລະ ສິດທິພິເສດທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຜູ້ຖືບັດໃນທົ່ວໂລກຂອງ Mastercard, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ບັດ.
 • ລູກຄ້າສາມາດນຳໃຊ້ບັດເພື່ອຖອນເງິນສົດ, ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ບໍລິການຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານເວັບໄຊ້ຕ່າງໆທີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບັດ Mastercard ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບປະສົບການໃນການຊໍາລະຢ່າງມີລະດັບ ແລະ ສິດທິພິເສດທີ່ຫຼາຍກວ່າ.

ສິດທິປະໂຫຍດ

 1. ຟຼີປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວໃນເວລາເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ (Oversea Travel Insurance)

ທຸກຄັ້້ງທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັດ BCEL World Mastercard ຂອງທ່ານຊໍາລະຄ່າເດີນທາງ (ປີ້ຍົນ), ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກແຜນປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ ໃນຕະຫຼອດການເດີນທາງ ເປັນຕົ້ນ:

 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປິ່ນປົວສຸກເສີນ                              ສູງສຸດ 100.000 ໂດລາ
 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອົບພະຍົບ/ການຍ້າຍກັບຄືນຖິ່ນ     ສູງສຸດ 1.000.000 ໂດລາ
 • ຄ່າອຸບັດຕິເຫດບຸກຄົນ-ຕະຫຼອດການເດີນທາງ          ສູງສຸດ 85.000 ໂດລາ
 • ຄ່າເຂົ້າພັກຮັກສາທີ່ໂຮງໝໍ                              50 ໂດລາ/ວັນ ສູງສຸດເຖິງ 30 ວັນ
 • ຄ່າຊົດເຊີຍກໍລະນີກະເປົາເດີນທາງເສຍຫາຍ            ສູງສຸດ 1.500 ໂດລາ
 • ຄ່າຊົດເຊີຍກໍລະນີກ້ຽວບິນລ່າຊ້າ                              75 ໂດລາ/ຊົ່ວໂມງ
 • ກະເປົາເດີນທາງລ່າຊ້າ                                   75 ໂດລາ/ຊົ່ວໂມງ
 • ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ບັດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລາຍການທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກເປ່ເພເສຍຫາຍ ສູງສຸດ 1.500 ໂດລາ.

“ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆສາມາດເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ”.

 1. ການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ຫ້ອງພັກຮັບຮອງ LoungeKey

BCEL World Mastercard ໄດ້ຮັບສິດເຂົ້າຫ້ອງພັກຮັບຮອງຂອງສະໜາມບິນຊັ້ນນໍາຕ່າງໆຟຣີ 2 ຄັ້ງ/ປີ. ແຕ່ກ່ອນເຂົ້່ານໍາໃຊ້ບໍລິການຫ້ອງພັກຮັບຮອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ດາວໂຫຼດ Mastercard Airport Experience App ຢູ່ App Store ຫຼື Play Store ແລະ ລົງທະບຽນຜ່ານ App
 • ປ້ອນເລກບັດ  ແລະ ອັກສອນແລນດອມເພື່ອການຢືນຢັນ ແລະ ກວດສອບ, ທ່ານຕ້ອງເປີດຟັ່ງຊັ້ນອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບເຮັດລາຍການບ໊ອກເງິນໄວ້ຊົ່ວຄາວ 1 ໂດລາ, ແຕ່ລາຍການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະບໍ່ຖືກຮຽກເກັບເຂົ້າບັດຂອງທ່ານ ແລະ ຈະຖືກປົດລ໊ອກພາຍໃນ 10 ວັນ.
 • ປ້ອນຂໍ້ມູນບັດ ແລະ ຕັ້ງ User: ປ້ອນຂໍ້ມູນບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (ເຊິ່ງຕ້ອງເປີດຟັ່ງຊັ່ນອອນລາຍໄວ້ກ່ອນ 1 ຄັ້ງ). ຫຼັງຈາກນັ້່ນກົດ Verify . ຈາກນັ້ນ. ປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ເບີໂທຕິດຕໍ່ (00856-20-xxxxxxxx), ຕັ້ງ User ແລະ ລະຫັດສ່ວນຕົວ, ຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ຫຼັງຈາກປ້ອນຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນແລ້ວກົດ Save.
 • ນໍາ User ແລະ ລະຫັດສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານຕັ້ງເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ.