ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ບໍລິການບັດວີ​ຊາ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL VISA)

ຄຸນລັກສະນະ

ບັດວີ​ຊາ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ  ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບັດອີເລັກໂທຼນິກສາກົນ ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອອກໃຫ້ລູກຄ້າເພື່ອໃຊ້ແທນການຖືເງິນສົດ, ບັດດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອຖອນເງິນສົດ ຫຼື ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆ ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດຂອງບັດ. ບັດ ວີຊາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາາຊົນ ມີ 02 ປະເພດບັດ ຄື :

ບັດວີຊາເຄຼດິດ (BCEL VISA CREDIT)

ເປັນບັດເຄຼດິດແບບ chip ຕາມມາດຕະຖານສາກົນເຊິ່ງມີຄວາມປອດໄພສູງ, ບັດ​ເຄຼດິດຄື​ບັດ​ແທນ​ເງິນສົດ​ລ່ວງ​ໜ້າ ຫຼື ເປັນບັດສິນເຊື່ອ ທີ່ສະມາຊິກບັດຈະໄດ້ຮັບວົງເງິນສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານໂດຍອີງຕາມ ລະບຽບທີ່ວາງອອກ. ບັດດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆ ຫຼື ຈ່າຍເງິນ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ. ສາມາດສະມັກ ບັດເສີມໄດ້ສູງສຸດ 1 ບັດ, ໄລຍະເວລາປອດດອກເບັ້ຍ ສູງສຸດ 45 ວັນ (ຂື້ນຢູ່ກັບວັນທີທີ່ໃຊ້ຈ່າຍ) ກໍລະນີຊຳລະເຕັມຈຳນວນ ເງິນທີ່ຮຽກເກັບ ແລະ ຊຳລະໃນເວລາທີ່ກຳນົດ, ສາມາດ ເລືອກຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງ ບາງສ່ວນ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຂັ້ນຕ່ຳ  20% ຂອງຍອດເງິນຕາມໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີບັດເຄຼດິດ (Statement), ສາມາດໃຊ້ກັບຮ້ານຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຮັບບັດເຄຼດິດ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ຮ້ານ ຄ້າທີ່ມີສັນຍາລັກວິຊາ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ບັດວິຊາເຄຼດິດ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ມີ 02 ປະເພດ ຄື :  ບັດເງິນ ແລະ ບັດຄຳ.

ບັດ ວີຊາເດບິດ (BCEL VISA DEBIT)

ເປັນບັດເຄຼດິດແບບ chip ຕາມມາດຕະຖານສາກົນເຊິ່ງມີຄວາມປອດໄພສູງ, ບັດ​ເດບິດຄື​ບັດ​ແທນ​ເງິນສົດ​ ສາມາດໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆ ຫຼື ຈ່າຍເງິນ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດຄື​ກັບ​ບັດ​ເຄຼດິດ, ບັດ​ເດ​ບິດ ຕ່າງ​ຈາກ​ບັດ​ເຄຼດິດຄື ບັດ​ເດ​ບິດ​ແມ່ນ​ວິທິ​ການ​ຊຳລະ​ທັນທີຈາກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ທ່ານ​ສາມາດຊໍາລະ​ສະ​ສາງ ​ໂດ​ຍບັດວີ​ຊາ ທະນຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ​ ມະຫາຊົນ ​ແທນ​ເງິນ​ສົດ ​ແລະ ​​ແຊັ​ກ ຢ່າງ​ສະດວກ​ສະບາຍ ​ແລະ ປອດ​ໄພ ​ໃນ​ການ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ​ບໍລິການ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ທົ່ວໂລກ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຖື​ເງິນສົດ​ເປັນ​ຈໍານວນ​ຫຼາຍ, ສາມາດຊື້​ສິນຄ້າ ຫຼື ຊໍາລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ ຜ່ານ Internet ​ໄດ້, ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງຕາມ​​ຮ້ານຄ້າ ​ແລະ ຈຸດ​ບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານ​ເຄື່ອງຮູດ​ບັດ(EDC/POS) , ສາມາດ​ໃຊ້ບໍລິການຕູ້​ເອທີີເອັມໄດ້ທຸກຈຸດທີ່​ມີສັນຍາ​ລັກ​ວີ​ຊາ ທົ່ວ​ໂລກ.

ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້
  1.  ບຸກຄົນສັນຊາດ​ລາວ ຫຼື ຕ່າງ​ປະ​ເທດ;
  2. ‚ ມີ​ທີ່ຢູ່​ແນ່ນອນ, ຖ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ອະນຸຍາດ ຫຼື ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ຈາກ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;
  3. ƒ ເປັນ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ໝັ້ນຄົງ;
  4. „ ມີ​ຫຼັກ​ຊັບ​ຄໍ້າປະກັນຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສາມາດ​ຄໍ້າປະກັນ​ໄດ້ 120% ຂອງ​ວົງ​ເງິນທີ່​ຕ້ອງການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ​ບັດ ຫຼື ອ​າດມີ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ຈາກ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ສາມ (03) ທີ່​ມີ​ຄຸນສົມບັດ​ຕາມ​ທີ່​ທະນາ​ຄານ​ກໍານົດ​ໄວ້​ (ສໍາລັບ​ບັດວີ​ຊາ​ເຄຼດິດ);
  5. … ສໍາລັບ​ບັດວີ​ຊາ​ເດ​ບິດແມ່ນ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດສະກຸນ​ໂດ​ລາ​ກັບ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ​ໃນ​ວົງ​ເງິນ​ຕໍ່າ​ສຸດ 100 ​ໂດ​ລາ;
  6. † ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທາງ​​ດ້ານ​ການ​ປະພຶ​ດຕໍ່​ໜ້າ​ກົດໝາຍ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ສັນຍາ​ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​​ໄຂຕ່າງໆ;
  7. ‡ ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ​ກັບ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 1 ບັນຊີ, ມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສື​ເດີນທາງ(passport) ຫຼື ປື້​ມສຳມະໂມຄົວ;
  8. ˆ ຮູບສີ ຂະໜາດ 3x4 ຫຼື 4x6 ຈຳນວນ 1 ໃບ (ຖ່າຍໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ);
ວົງເງິນສິນເຊຶ່ອ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ

ຊະນິ​ດບັດ

ວົງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ

ຄ່າ​ສະໝັກສະມາ​ຊິກ

ຄ່າ​ບໍາລຸງ​ຮັກສາ​ປະ​ຈໍາປີ

ບັດ​ຫຼັກ

ບັດ​ເສີມ

ບັດ​ຫຼັກ

ບັດ​ເສີມ

 VISA GOLD
 VISA CLASSIC
 VISA DEBIT

​ແຕ່ 10.001 USD ຫາ 30.000 USD
ແຕ່ 500 USD ຫາ 10.000 USD
ຍອດ​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີ​ຕໍ່າ​ສຸດ 100 USD

30 USD
25 USD
15 USD

20 USD
15 USD
12 USD

40 USD
30 USD
25 USD

20 USD
10 USD
15 USD

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ລະມື້ຂອງບັດ

​ເນື້ອ​ໃນ

VISA GOLD

VISA CLASSIC

VISA

​ໃນ​ປະ​ເທດ

​ຕ່າງປະ​ເທດ

ໃນ​ປະ​ເທດ

ຕ່າງປະ​ເທດ

ໃນ​ປະ​ເທດ

ຕ່າງປະ​ເທດ

 ວົງ​ເງິນນໍາ​ໃຊ້/1ມື້

15.000 USD

20.000 USD

6,000 USD

10,000 USD

5,000 USD

5,000 USD

 ຈໍານວນ​ຄັ້ງ​ໃຊ້​ຈ່າຍ/1ມື້

30 ຄັ້ງ

40 ຄັ້ງ

20 ຄັ້ງ

30 ຄັ້ງ

20 ຄັ້ງ

20 ຄັ້ງ

 ວົງ​ເງິນ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສູງ​ສຸດ/1ຄັ້ງ

15.000 USD

20.000 USD

6,000 USD

10,000 USD

5,000  USD

5,000 USD

​​ ວົງ​ເງິນ​ຖອນ​ສົດ/1ມື້

2.000 USD

2.000 USD

1,800 USD

1,800 USD

1,000 USD

1,500USD

 ຈໍານວນ​ຄັ້ງຖອນ​ເງິນສົດ/1ມື້

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ

10 ຄັ້ງ