ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ | ທຄຕລ

ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ໂທ: (856-74) 260038
ແຟັກ: (856-74) 211318
ອິເມວ: bcelxyb@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ: