ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ | ທຄຕລ

ສາຂາດົງໂດກ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856-21) 771495
ແຟັກ: (856-21) 771496
ອິເມວ: bcelddb@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ: