ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ການແຂ່ງຂັນ BCEL One 2020 | ທຄຕລ

ການແຂ່ງຂັນ BCEL One 2020

ໝາຍເຫດ : ໜົດກໍານົດວັນທີ 31 ສິງຫາ 20201. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ BCEL One

BCEL One - One for all ທະນາຄານໃນມືຖືເພື່ອທຸກຄົນ ເປັນຜະລິດຕະພັນບໍລິການທະນາຄານເທິງມືຖື (Mobile Banking) ທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ໂດຍເປີດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເປັນທາງການໃນປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊໍາລະສະສາງ, ກວດກາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັດ ແລະ ບັນຊີ ທຄຕລ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ປະຈຸບັນ BCEL One ໄດ້ພັດທະນາ, ປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບໂຈດຕາມຄວາມຕ້ອງການລູກຄ້າ ຢູ່ສະເໝີ ເຊິິ່ງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ອັບເດດປັບປຸງ BCEL Oneລວມມີ 3 ໄລຍະ (3 Version) ໂດຍແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນມີລາຍລະອຽດຄື:

 • Version1 :

BCEL One ​ເວີຊັນນີ້ສາມາດ​ຮັບຮອງໃນ​ຫຼາຍ ລະບົບປະຕິບັດການ ຄື: iOS, Android, Windows Phone ແລະ Web Browser ​​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ໄດ້​ທຸກ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ນັກທຸລະກິດ, ຊາວ​ຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ​ຫ້ອງການ, ນັກ​ສຶກສາ ​ແລະ ອື່ນໆ ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ 4 ພາສາ: ພາສາລາວ, ອັງກິດ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງມີການ​ບໍລິການ​ໃນແອັບ BCEL One ເວີຊັນ 1 ມີ​ດັ່ງ​ນີ້:        

 1. ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດ: ສາມາດ​ກວດຄືນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ​ຂອງ​ຕົນ​​ເອງໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ, ​ເຊິ່ງມີ​ຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍ​ກວ່າ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ ​ແລະ ສາມາດ​ສະຫຼຸບ​ຍອດ​ເຂົ້າ​ອອກ​ໃນ​ທ້າຍ​​ເດືອນ​ໄດ້.
 2. ເບີ່ງຂໍ້ມູນບັດ: ຟັງຊັ້ນນີ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ສາມາດ​ກວດ​​ເບິ່ງ​ຍອດ​ເງິນ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ​ຕົນ​ເອງ.
 3. ຈ່າຍຄ່າໄຟ: ບໍລິການຊໍາລະ​ຄ່າ​ໄຟຟ້າ​ເຊິ່ງການຊໍາລະແຕ່ລະຄັ້ງຈະສະ​ແດງ​ຍອດ​ຄ້າງ​ຊຳລະ, ລາຍ​ຊື່ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຊຳລະ​ຜິດພາດ ​ແລະ ມີ​ການ​ບັນທຶກປະຫວັດ​ການ​ຊຳລະ​ຜ່ານ​ມາ.
 4. ຈ່າຍຄ່ານ້ຳປະປາ: ບໍລິການ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ນ້ຳ​ປະປາ​ຕາມ​ໃບ​ແຈ້ງ​ໜີ້.
 5. ໂອນເງິນ: ​ສາມາດ​​ໂອນ​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ພາຍ​ໃນ ທຄຕລ ທັງ​ສະກຸນ​ດຽວ​ກັນ ​ແລະ ​ແລ​ກປ່ຽນ​ຂ້າ​ມສະ​ກຸນ​ໄດ້.
 6. ຊຳລະຄ່າໂທລະສັບ: ບໍລິການຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບທັງ​ເບີ​ລາຍ​ເດືອນ, ​ເບີ​ຕື່ມ​ເງິນສາມາດ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ໂທລະສັບ 4 ​ເຄືອຂ່າ​ຍຂອງ​ລາວ​ຄື: ລາວ​ໂທລະ​ຄົມ, Beeline, ETL ແລະ Unitel ​​.
 7. ເປີດ/ປິດ Online: ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ເປີດ​/ປິດ ​​ການ​ຊຳລະ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ບັດ Visa ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ເຊິ່ງເປັນບໍລິການ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແກ່​ຜູ້​ຖື​ບັດ.
 8. ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ: ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີທຸລະກໍາທາງການເງິນ.
 • Version2 :

BCEL One ເວີຊັນ 2 ສາມາດ​​ໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ລະບົບ​ປະຕິບັດ​ການ​ມື​ຖື​ຊັ້ນນຳ​ທຸກ​ລຸ້ນ ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ລະ​ບົບ: IOS, Android, Window Phone ​ແລະ Browser ອື່ນໆ ​ເຊັ່ນ: Internet Explorer, Firefox, Chrome ​​ແລະ ອື່ນໆ. ສໍາລັບ BCEL One ເວີຊັນ ນີ້ ແມ່ນສາມາດຮອງຮັບ 5 ພາສາ: ພາສາລ​າວ, ອັງກິດ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງມີການ​ບໍລິການ​ດັ່ງ​ນີ້:   

 1. ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດ: ສາມາດ​ກວດຄືນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ ແລະ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັດ ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.
 2. ຂໍ້ມູນບັດ: ຟັງຊັ້ນນີ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ສາມາດ​ກວດ​​ເບິ່ງ​ຍອດ​ເງິນ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ ສາມາດສ້າງ QR Code ຂອງ​ບັນຊີ​ ເພື່ອ​ການ​ໂອນ​ເງິນທີ່​ສະດວກ​ວ່ອງ​​ໄວ ​ແລະ ຮັກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ.
 3. ຊຳລະຄ່າໂທລະສັບ: ບໍລິການຊຳລະຄ່າໂທລະສັບ ທັງ​ແບບ​ເບີ​ຕື່ມ​ເງິນ​, ​ເບີ​ລາຍ​ເດືອນ ​ແລະ ​ແບ​ບຕັ້ງ​ໂຕະ ໄດ້​ຜ່ານ 4 ເຄື່ອຂ່າຍ​ຄື: ລາວ​ໂທລະ​ຄົມ, Beeline, ETL ແລະ Unitel​
 4. ຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ: ບໍລິການຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າຕາມໃບບິນໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ
 5. ຊຳລະຄ່ານ້ຳປະປາ: ບໍລິການຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ໃບ​ບິນ​ຄ່ານ້ຳປະປາ
 6. ຊໍາລະຄ່າ ອິນເຕີເນັດ ADSL:  ບໍລິການຈ່າຍ​ຄ່າ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ADSL ​ໃຫ້​ແກ່ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ (ປະຈຸ​ບັນ​ສາມາດ​ຊຳລະ​ໄດ້​ສະ​ເພາະ​ຂອງລາວ​ໂທລະ​ຄົມ)
 7. ບໍລິການໂອນເງິນ: ​ສາ​ມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ດ້ວຍວົງ​ເງິນ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ໃນບັດຂອງ BCEL ທີ່​ລົງທະບຽນ​ໄວ້​ນຳ BCEL One (ສາ​ມາດ​ໂອນ​ໄດ້​ທັງ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ສະກຸນ​ດຽວກັນ ​ເຊັ່ນ: ບັນຊີ​ເງິນກີບ ຫາ ບັນຊີ​ເງິນກີບ ​ແລະ ການ​ໂອນ​ເງິນ​ຂ້າມ​ສະກຸນ ​ເຊັ່ນ: ບັນຊີ​ເງີິນກີບ ຫາ ບັນຊີ​ເງິນ​ບາດ ​ຫຼື ຫາບັນຊີເງິນ​​ໂດ​ລາ)
 8. ເຕີມບັດປີໂຕເທຣດ: ​ສາ​ມາ​ດ​ເຕີມ​ມູນ​ຄ່າ​ບັດ Plus card ບັດ​ແທນ​ເງິນສົດ​ຊຳລະ​ນ້ຳມັນ​ຂອງ Petrotrade ​ໄດ້
 9. ລາຍການຊຳລະຜ່ານມາ: ສາມ​າດກວດ​ເບິ່ງລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຂອງການ​ຊຳລະ​ໃບ​ບິນ​ຕ່າງໆໄດ້
 10. ລັອກບັດ: ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່ບັດ​ຕົກ​ເຫ່ຍ​ເສຍ​ຫາຍ​ ຫຼື​ ​ກໍ​ລະ​ນີສຸກ​ເສີນ​ອື່ນໆ ​ສາມາ​ດລ໊ອກບັດ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຕົວເອງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ທັນ​ທີ.
 11. Q-Pay: ວິ​ວັດທະນາ​ການ​ທາງ​ການ​ເງິນຮູບ​ແບ​ບ​ໃໝ່​ທີ່​ຖືກພັດທະນາ​ເພີ່​ມ​ເຕີມ​ເຂົ້າ​ໃນ BCEL One ເວີຊັນ 2, ພຽງ​ແຕ່​​ສະ​ແກນ QR Code (Quick Response Code) ເທົ່າ​ນັ້ນກໍ່ສາມາດ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງ​ໆໄດ້.
 12. ຊ່ວຍເຫຼືອ: ເປັນຊ່ອງທາງສໍາລັບລູກຄ້າໃນການສອບຖາມ ແລະ ແຈ້ງບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ ທຄຕລ ໂດຍສາ​ມາດປຶກສາ ຫຼື ສອບ​ຖາມການ​ແກ້​ໄຂ​ປັນຫາ​ຕ່າງໆ​ນຳພະນັກງານ ທຄຕລ ​ໄດ້​ໂດຍ​ຕົງ ​ແລະ ​​ສົ່ງຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ຕໍ່ການ​ບໍລິ​ການ​ໄດ້​ອີກ​ດ້ວຍ.
 13. ­­­ເປີດ/ປິດການໃຊ້ບັດ Online: ບໍລິການເປີດ/ປິດ ການນຳໃຊ້ທຸລະກຳການເງິນ Online ຂອງບັດ Visa ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ໄດ້.
 14. ຂ່າວ: ສາມາດກວດ​ເບິ່ງຂ່າວ ສານການ​ບໍລິການ​ໃໝ່ຂອງ BCEL ​ໄດ້​​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ.
 15. ສ່ວນຫຼຸດ: ພ້ອມ​ກັນນີ້, ຍັງສາມາດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ສ່ວນ​ຫຼຸດພິ​ເສດຂອງ​ບັນດາ​ຫ້າງ​ຮ້ານ​ຕ່າງໆທີ່​ຮັບການບໍລິການຊຳລະ​ຜ່ານເຄື່ອງຮູດ ​ແລະ ບໍລິການ​ບັດ​ຂອງ BCEL..
 16. ອັດຕາແລກປ່ຽນ: ບໍລິການກວດເບີ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ​.
 • Version 3:

BCEL One ເວີຊັນ 3 ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ 4 ພາສາ (ພາສາລາວ, ອັງກິດ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ) ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ແລະ ໄດ້ 2 ພາສາ (ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) ຜ່ານໜ້າເວັບ, ໂດຍສາມາດດາວໂຫຼດແອັບ BCEL One ໄດ້ 3 ຊ່ອງທາງຜ່ານ App Store, Google Play Store ແລະ App Gallery ພ້ອມກັນນັ້ນສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້ 2 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານມືຖື Smartphone ຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android, IOS ແລະ ຜ່ານໜ້າເວັບໄຊ ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີບໍລິການທີ່ພົ້ນເດັ່ນດັ່ງ​ນີ້:

 1. ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ: ໃຊ້ລາຍນິ້ວມື ຫຼື ການສະແກນໃບໜ້າໄດ້, ເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ຫຼາຍໜ່ວຍ ແລະ ໄວກວ່າເກົ່າ 2 ເທົ່າ
 2. ການແຈ້ງເຕືອນ: ບໍລິການແຈ້ງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳຂອງ BCEL One ຜ່ານກ່ອງຂໍ້ຄວາມໃນ BCEL One, ອອກແບບໃໝ່ສາມາດຈຳແນກສີຢ່າງຊັດເຈນ, ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະລາຍການ, ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງລາຍລະອຽດໄດ້.
 3. ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ: ອອກແບບໃໝ່, ແຍກສີ ແລະ ປະເພດ, ສະແດງລາຍລະອຽດທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ສະແດງຮູບປະກອບ
 4. ເປີດ/ປິດ ອອນລາຍ: ຊ່ວຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ບັດອອນລາຍ, ສາມາດຕັ້ງໃຫ້ປິດອັດຕະໂນມັດໄດ້, ຫຼັງຈາກທຸລະກຳສິ້ນສຸດ, ຮອດເວລາກຳນົດ ແລະ ສາມາດເປີດຕະຫຼອດໄປ
 5. ໂອນເງິນ: ຄົ້ນຫາໄດ້ໂດຍການພິມຊື່, ແນບຮູບໃສ່ໄດ້, ໃຊ້ລາຍນິ້ວມືແທນການຕອບຄຳຖາມ ແລະ ເພີ່ມບັນຊີໂດຍໃຊ້ເບີມືຖື.
 6. ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ: ອອກແບບໃໝ່ ງາມກວ່າເກົ່າ, ແຍກສີຕາມເຄືອຂ່າຍ, ເລືອກຈຳນວນເພື່ອຊຳລະ.
 7. ຄວາມປອດໄພບັດ: ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງໃນການຖອນເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຈຳກັດຈຳນວນເງິນການຖອນເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
 8. PayMe: ໃຊ້ສົ່ງໃບບິນ ຂັດຕິດຮູບໄດ້ ກໍານົດເງິນເອງໄດ້, ສົ່ງຫາເບີໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ (Contact)
 9. ສາມາດເພີ່ມຮູບໂປຣໄຟລ໌ໃຫ້ບັນຊີໄດ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໂອນເງິນຜິດ.
 10. ສາມາດເບິ່ງປະຕິທິນໃນໜ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້.
 11. ຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດໄດ້.
 12. ບົງເງິນ: ສາມາດສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນບົງເງິນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຜ່ານໂປຣແກຣມແຊັດຕ່າງໆ.
 13. OnePay: ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງ​ໆພຽງ​ແຕ່​ສະ​ແກນ QR Code (Quick Response Code) ເທົ່າ​ນັ້ນ.
 14. OneHeart: ເປັນຟັງຊັນເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆສາມາດລະດົມທຶນບໍລິຈາກ ແລະ ນໍາເງິນທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກທັງໝົດ ໄປຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ.
 15. Mastercard Virtual: ສາມາດສະໝັກ ແລະ ນຳໃຊ້ບັດ Mastercard ແບບສະເໝືອນຈິງໄດ້.
 16. OneCare: ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງ BCEL ຜ່ານການໂທ ແລະ ສົນທະນາຜ່ານພະນັກງານໂດຍກົງໃນແອັບ BCEL One.
 17. FastTrack: ບໍລິການຖອນເງິນດ່ວນແບບອອນລາຍໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ້າຄິວດົນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຂຽນຟອມທະນາຄານໃນຮູບແບບເກົ່າໆ.

2. ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ BCEL One

 • ເງື່ອນໄຂການສະໝັກຜະລິດຕະພັນ BCEL One:  ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີ ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ບັດ​ ATM ຫຼື ບັດວີ​ຊາ, ບັດ Co-brand, ບັດ JCB, ບັດ Mastercard ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ, ຕ້ອງນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື Smartphone (ພ້ອມເບີໂທລະສັບທີ່ບໍ່ເຄີຍລົງທະບຽນ BCEL One ມາກ່ອນ) ແລະ ຕ້ອງມີເອກະສານຄັດຕິດການສະໝັກເຊັ່ນວ່າ: ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ພາສປອດ.
 • ວິທີການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້:
 • ດາວໂຫລດ ແອັບ BCEL One ຜ່ານ App Store, Google Play Store ແລະ App Gallery ພ້ອມທັງລົງທະບຽນປະກອບຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ.
 • ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງເຂົ້າມາຈຸດບໍລິການ ທຄຕລ ເພື່ອລົງທະບຽນຂໍອະນຸຍາດການນໍາໃຊ້ ໂດຍຕ້ອງຍື່ນນຟອມສະໝັກທີ່ເຄົ້າເຕີບໍລິການ ທຄຕລ ແລະ ຄັດຕິດບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ປຶ້ມພາສປອດ.
 • ສໍາລັບການລົງທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ: ຕ້ອງມີເບີໂທລະສັບທີ່ໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການສ້າງລະຫັດຜ່ານ ຕ້ອງມີຕົວເລກທີ່ຊັບຊ້ອນເດົາຍາກ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ 6 ຕົວເລກ ແລະ ຮູບແບບການຕັ້ງລະຫັດທີ່ປອດໄພແມ່ນຕ້ອງປະກອບມີ ຕົວເລກ + ຕົວອັກສອນ + ຕົວອັກສອນພິເສດ, ຕ່ຳສຸດ 6 ຕົວ.
 • ການ Log in ເຂົ້າໃນ BCEL One ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ
 • ການລົງທະບຽນເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL One ແມ່ນສາມາດໃຊ້ເລກໜ້າບັດ, ອີເມວ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ ເປັນ Username Log-in ເຂົ້າໄດ້, ການຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຕົວຕົນໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບສາມາດເຂົ້າໄດ້ຜ່ານ 3 ຮູບແບບຄື: ການໃສ່ລະຫັດຜ່ານ, ການສະແກນນີ້ວມື ແລະ ການສະແກນໃບໜ້າ ພ້ອມກັບສາມາດເຂົ້າລະບົບໄດ້ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຄອມພີວເຕີ ພ້ອມໆກັນ. ກໍລະນີຫາກເຂົ້າລະບົບ BCEL One ເກີນ 30 ນາທີ ແບບບໍ່ມີລາຍການເຄື່ອນໄຫວ BCEL One ຈະອອກຈາກລະບົບແບບອັດຕະໂນມັດ.
 • BCEL One ຈະຖືກລ໊ອກອັດຕະໂນມັດ ເນື່ອງຈາກໃສ່ລະຫັດຜ່ານ ຜິດເກີນ 9 ຄັ້ງ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ 3 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານທາງຕັ້ງລະຫັດຄືນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານລະບົບ BCEL One, ຜ່ານເຄົ້າເຕີບໍລິການ ທຄຕລ ແລະ ຜ່ານທາງຟັງຊັ້ນ Onecare ໃນແອັບ BCEL One.
 • ກໍລະນີ ລືມລະຫັດຜ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ລືມ 3 ຄໍາຖາມລັບ ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ ຜ່ານ 2 ວິທີຄື: ຜ່ານທຸກ ເຄົ້າເຕີບໍລິການ ທຄຕລ ແລະ ຜ່ານທາງຟັງຊັ້ນ Onecare ໃນແອັບ BCEL One.
 • ລະບົບ BCEL One ສາມາດເພີ່ມບັດໂດຍບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ (ຊື່ທີ່ອອກບັດ ແລະ BCEL One ຕ້ອງກົງກັນ) ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງສາມາດຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ທຄຕລ ໄດ້ຜ່ານຜະລິດຕະພັນ Smartbook ອີກດ້ວຍ.

3. ຄ່າທໍານຽມການໃຊ້ບໍລິການ

ລ/ດ

ລາຍການຄ່າບໍລິການ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

1

ເປີດລົງທະບຽນນໍາໃຊ້

ບໍ່ເກັບ

2

ຂໍຕັ້ງລະຫັດໃຫມ່ (ລືມລະຫັດຜ່ານ)

5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັ້ງ

3

ຂໍຕັ້ງຄໍາຖາມລັບໃຫມ່ (ລືມຄໍາຕອບ)

5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັ້ງ

4

ຂໍປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ (ເບີໂທ ຫຼື ອີເມວ)

5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັ້ງ

5

ໂອນເງິນບັນຊີພາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍ ທຄຕລ

 

ວົງເງິນສະສົມບໍ່ເກີນ 10.000.000 ເດືອນ

ບໍ່ເກັບ

ວົງເງິນສະສົມເກີນ 10.000.000 ກີບ/ເດືອນ
ແຕ່ຈໍານວນເງິນໂອນຕໍ່າກວ່າ 10.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

1.000 ກີບ/ລາຍການ

ຈໍານວນເງິນໂອນ 10.000.000-20.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

2.000 ກີບ/ລາຍການ

ຈໍານວນເງິນໂອນ 20.000.001-30.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

3.000 ກີບ/ລາຍການ

ຈໍານວນເງິນໂອນ 30.000.001-40.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

4.000 ກີບ/ລາຍການ

ຈໍານວນເງິນໂອນ 40.000.001-50.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

5.000 ກີບ/ລາຍການ

 

ຈໍານວນເງິນໂອນຫຼາຍກວ່າ 50.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ

6.000 ກີບ/ລາຍການ

6

ຄ່າທໍານຽມແລກເງິນຕາ (ສະເພາະລາຍການແລກປ່ຽນ
ຈາກສະກຸນເງິນກີບເປັນໂດລາ ແລະ ບາດ)

ອີງຕາມຄ່າທໍານຽມທີ່ແຈ້ງຜ່ານ BCEL One

7

ດັດແກ້ລາຍການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜິດເລກບິນ
(ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ອື່ນໆ)

10.000 ກີບ/ລາຍການ

8

ຄ່າທໍານຽມການປ່ຽນບັນຊີຫຼັກ

10.000 ກີບ/ລາຍການ

9

ໂອນລອຍ BCOME

 • ວົງເງິນ 500.000 ກີບ ລົງມາ: 15.000 ກີບ/ຄັ້ງ
 • ວົງເງິນ 500.001 ກີບ – 2.000.000 ກີບ: 20.000 ກີບ/ຄັ້ງ
 • ວົງເງິນ 2.000.001 ກີບ – 5.000.000 ກີບ: 25.000 ກີບ/ຄັ້ງ

10

ໂອນເງິນເຂົ້າບັດຕ່າງໆ 4 ປະເພດບັດ:

 

ບັດ Virtual Mastercard

 • ວົງເງິນ 500 ໂດລາ ລົງມາ: 0,5 ໂດລາ, 4.000 ກີບ, 18 ບາດ
 • ວົງເງິນ 500,01 – 1.000 ໂດລາ: 1 ໂດລາ, 8.000 ກີບ, 35 ບາດ
 • ວົງເງິນ 1.000,01 – 3.000 ໂດລາ: 1,5 ໂດລາ, 12.000 ກີບ, 53 ບາດ
 • ວົງເງິນ 3.000,01 – 5.000 ໂດລາ: 2 ໂດລາ, 16.000 ກີບ, 70 ບາດ

 

ບັດ Standard Mastercard

 

ບັດ Smart VAT

ບໍ່ເກັບ

 

ບັດ BCOME

ບໍ່ເກັບ

4. ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຜະລິດຕະພັນ

 • ວົງເງິນການໂອນແຕ່ລະປະເພດບັດ:
 • ບັດຟ້າ Standard ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 100.000.000 ກີບ/ວັນ
 • ບັດ Carbon ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 150.000.000 ກີບ/ວັນ
 • ບັດ Gold ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 200.000.000 ກີບ/ວັນ
 • ວົງເງິນການຊໍາລະ Onepay ແຕ່ລະປະເພດບັດ:
 • ບັດຟ້າ Standard ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 100.000.000 ກີບ /ວັນ
 • ບັດ Carbon ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 150.000.000 ກີບ/ວັນ
 • ບັດ Gold ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 200.000.000 ກີບ/ວັນ

ລ/ດ

36 ຟັງຊັ້ນໃນ BCEL One

ຄຸນລັກສະນະ

1

ການເຄື່ອນໄຫວ

ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ສາມາດກວດກາລາຍການເຄື່ີອນໄຫວຂອງບັນຊີໃນໄລຍະຜ່ານມາ

2

ຂໍ້ມູນບັດ

ບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃນການກວດເບີ່ງຈໍານວນເງິນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ ທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນບັດ,
ພ້ອມຍັງສາມາດກວດເບີິ່ງເລກບັນຊີ ແລະ ສາມາດປ່ຽນບັນຊີຫຼັກ

3

ເປີດ/ປິດອອນລາຍ

ເປັນບໍລິການ ເປີດ/ປິດ ການນໍາໃຊ້ບັດຊໍາລະຜ່ານທາງອອນລາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ການຊໍາລະຕ່າງໆ

4

ໂອນເງິນ

ຟັງຊັ້ນໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີ ທຄຕລ ແລະ ບັນຊີທະນາຄານ BIC ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊໍາລະສາງ

5

ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM

ຟັງຊັ້ນທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການຖອນເງິນສົດຜ່ານ QR Code ຢູ່ທີ່ຕູ້ ATM
ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ບັດ ATM ກໍ່ສາມາດຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ໄດ້
ສາມາດຖອນເງິນສົດໄດ້ຈໍານວນ 50.000-1.500.000 ກີບ/ຄັ້ງ

6

FastTrack

ຟັງຊັ້ນຖອນເງິນດ່ວນແບບອອນລາຍ ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທຄຕລ
ທີ່ຕ້ອງການຖອນເງິນສົດຜ່ານເຄົ້າເຕີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າຄິວດົນ
ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຂຽນຟອມທະນາຄານໃນຮູບແບບເກົ່າໆ

7

ບົງເງິນ

ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການໂອນເງິນໃຫ້ ທຸກຄົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ຄົນທີ່ບໍ່ມີບັນຊີ ສາມາດສ້າງບົງເງິນບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນຄັ້ງ

8

ໂອນລອຍ BCOME

ເປັນບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງບຸກຄົນຫາບຸກຄົນ
ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເລກບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ເລກລະຫັດເພື່ອຮັບເງິນ
ຜ່ານຕົວແທນ BCOME ແລະ ປ່ອງບໍລິການເຄົ້າເຕີ ທຄຕລ

9

Payme

ບໍລິການຮຽກເກັບປາຍທາງ

10

ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ

ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າ BCEL One ສາມາດຊໍາລະຄ່າໂທລະສັບຜ່ານທັງ 4 ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະຄົມໄດ້
ໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ບັດເຕີມເງິນ

11

ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າ

ບໍລິການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ

12

ຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ

ບໍລິການຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ

13

ຄ່າສິນເຊື່ອຕ່າງໆ

ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ BCEL One ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນເຊື່ອບໍລິສັດຕ່າງໆໄດ້ທັນຕໍ່ວັນ
ແລະ ເວລາທີ່ກໍານົດ ພ້ອມກັນນັ້ນທັງມີບໍລິການຕັດເງິນແບບອັດຕະໂນມັດ

14

ຈ່າຍຄ່າໃບບິນຕ່າງໆ

ເປັນບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃນການຊໍາລະຄ່າໃບບິນບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍ
ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປຊໍາລະໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ

15

ຈ່າຍປະກັນໄພ

ຟັ່ງຊັ້ນນີ້ ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຊໍາລະຄ່າປະກັນໄພ ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ
ປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດຊໍາລະຄ່າປະກັນໄພໄດ້ 3 ບໍລິສັດ ເຊັ່ນວ່າ: ບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ,
ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ແລະ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນຊີວິດ

16

Lao National Single Window

ລະບົບຈ່າຍພາສີນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກປະຕູດຽວ ຂອງກະຊວງການເງິນເພື່ອຊຳລະການສົ່ງອອກ
ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດານພາສີສາກົນ

17

ມອບພັນທະຊັບສິນຂອງລັດ

ການຊຳລະຄ່າເຊົ່າຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ

18

ຕັ່ງຄ່າ OnePay

ຟັງຊັ້ນ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຊໍາລະ OnePay, ກວດປະຫວັດການຊໍາລະ ແລະ
ກໍານົດວົງເງິນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊໍາລະຜ່ານການຕອບ 1 ໃນ 3 ຄໍາຖາມ

19

Oneheart

ບໍລິການທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຮູບແບບໃໝ່ ທີ່ງ່າຍ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ
ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຮັບບໍລິຈາກ
ແລະ ນໍາເງິນທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກທັງໝົດ
ໄປຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ

20

ຈ່າຍຄ່າບັດເຄຣດິດ

ບໍລິການຊໍາລະຄ່າບັດເຄຣດິດ ທຄຕລ, ໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາຊໍາລະຜ່ານເຄົ້າເຕີບໍລິການຂອງ ທຄຕລ

21

ໂອນເງິນເຂົ້າບັດຕ່າງໆ

ບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມເງິນເຂົ້າບັດປະເພດຕ່າງໆ
ເຊັ່ນວ່າ: ບັດ Master Myway, Standard Master, ບັດ BCOME, ບັດ SmartVAT

22

ວິທະຍາໄລວຽງຈັນ

ເປັນຟັງຊັ້ນຊໍາລະຄ່າຮຽນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ

23

ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ເປັນຟັງຊັ້ນຊໍາລະຄ່າຮຽນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ

24

ສາຍເຊົ່າ

ຊຳລະຄ່າອິນເຕີເນັດ FTTH ຜ່ານ BCEL One ໄດ້ທັງໝົດ 05 ເຄືອຂ່າຍ:
ເຄື່ອຂ່າຍລາວໂທລະຄົມ, ເຄື່ອຂ່າຍ TPLUS, ເຄື່ອຂ່າຍ SKYNET TELECOM, ເຄື່ອຂ່າຍ UNITEL

25

ບັດຂົວມິດຕະພາບ

ຟັງຊັ້ນການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດຂົວມິດຕະພາບ ໂດຍບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ໃນການຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ

26

ໂທລະພາບ

ບໍລິການການຊໍາລະຄ່າບໍລິການຮັບຊົມ ໂທລະພາບ LDTV

27

ປິໂຕຣເທຣດ

ຟັງຊັ້ນການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ ປິໂຕຣເທຣດ ເຊິ່ງບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ສາມາດໃຊ້ເຕີມນໍ້າມັນລົດໃນປໍ້ານໍ້າມັນຂອງ ປິໂຕຣເທຣດ

28

Smart Tax

ຟັງຊັ້ນເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ Smart TAX ເພື່ອຊຳລະພາສີອາກອນ ແລະ ອື່ນໆ
ເຊິ່ງເປັນບັດທີ່ ກັບດ່ານມິດຕະພາບຕ່າງໆໄດ້ 20 ກວ່າດ່ານ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບເງິນເຂົ້າລະບົບຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ

29

Easy Tax

ຟັງຊັ້ນການຊຳລະອາກອນເຂົ້າລະບົບ Easy Tax ຂອງກະຊວງການເງິນ

30

Smart VAT

ບໍລິການຊໍາລະຄ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1

31

ຄ່າທໍານຽມທາງ

ຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍໃນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງຂອງພາຫານະຂັບຂີ່ ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ

32

ຄ່າພາສີທີ່ດິນ

ຟັງຊັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນໄດ້ງ່າຍ, ສະດວກ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

33

Smart VAT2

ຟັງຊັ້ນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊຳລະຄ່າທຳນຽມຂ້າມຂົວ ຂອງພາຫະນະ ແລະ ຄົນຜ່ານດ່ານ

34

ປະຫວັດການຈ່າຍ

ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຊໍາລະ 7 ປະເພດ

35

ເປີດໃຊ້ບັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ເປັນຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການໂຈນລະກໍາບັດ
ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນການນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

36

ແຂ່ງຂັນ BCEL One

ຟັ່ງຊັ່ນການສອບເສັງໂຄງການ BCEL One Super User Contest

 

ລ/ດ

 ຟັງຊັ້ນອື່ນໆ ໃນ BCEL One

ຄຸນລັກສະນະ

1

OneCare

ເປັນຟັງຊັ້ນຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າແກ້ໄຂບັນຫາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ທຄຕລ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທຄຕລ ເພື່ອສອບຖາມ,
ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ.

2

Onecash Card

ກະເປົາເງິນ Electronic ສຳລັບລູກຄ້າທຸກຄົນ, ສາມາດສ້າງ ແລະ ຮັບບົງເງິນ, ຖອນເງິນສົດ ແລະ ຊຳລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ.

TAP ຕັ້ງຄ່າ

3

ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ

ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານທີ່ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຕັ້ງຄ່າລາຍນີ້ວມື

ເປີດ/ປິດການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ການເພີ່ມເລກບັນຊີເພື່ອໂອນເງິນດ້ວຍລາຍນິ້ວມື.

ລັອກ/ປົດລັອກບັດ

ເປີດ/ປິດການນຳໃຊ້ບັດ ໃນກໍລະນີບັດເສຍ, ບັດຖືກລັກ
ຫຼື ຕ້ອງການລະງັບບັດໄວ້ຊົ່ວຄາວ. ຖ້າບັດຖືກລັອກ ຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ບັດເພື່ອຖອນເງິນ
ແລະ ຊຳລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ BCEL One ໄດ້.

ເບີ່ງ OTP

ບໍລິການຮັບລະຫັດ OTP ສຳລັບເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL One ຢູ່ເວັບໄຊ https://bcel.la:8083/

ຈັດການອຸປະກອນ

ບໍລິການກຳນົດ ອຸປະກອນ ທີ່ສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຍົກເລີກສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ BCEL One ໄດ້

ຕັ້ງຄ່າເນື້ອຫາການແຈ້ງເຕືອນ

ສະແດງ/ເຊື່ອງ ເນື້ອຫາຂອງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາຍລະອຽດຂອງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

ຜູກບັນຊີກັບເບີໂທ

ເລືອກບັນຊີ ເພື່ອໃຊ້ເບີໂທລະສັບແທນເລກບັນຊີໃນການໂອນເງິນ.
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນຫາທ່ານ ສາມາດປ້ອນເບີໂທທ່ານໃສ່
ແທນທີ່ຈະປ້ອນເລກບັນຊີ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ປອດໄພ.
ສາມາດເລືອກຜູກໄດ້ ສະກຸນລະ 1 ບັນຊີເທົ່ານັ້ນ.

TAP ໜ້າບໍລິການ

4

ໂປຣໂມຊັນ

ເພື່ອກວດເບີ່ງບໍລິການພິເສດ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດຈາກຮ້ານຄ້າເມື່ອໃຊ້ບັດ BCEL ໃນການຊຳລະ

ຂ່າວ

ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ຈາກ BCEL

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ບໍລິການກວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຊື້/ຂາຍ ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດຂອງ BCEL ປະຈຳວັນ

ທີ່ຕັ້ງຕູ້ເອທີເອັມ ທຄຕລ

ບໍລິການກວດເບີ່ງຕຳແໜ່ງຕູ້ເອທີເອັມ, ຕູ້ຝາກເງິນ ແລະ
ຕົວແທນໂອນເງິນບີຄຳ ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ ພ້ອມເສັ້ນທາງໄປຫາ

ຄ່າທໍານຽມ

ບໍລິການກວດເບີ່ງຄ່າທຳນຽມບໍລິການທັງໝົດຂອງ BCEL

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ບໍລິການກວດເບີ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ຂອງ ທຄຕລ

5

ການໃຊ້ບໍລິການຜ່ານໜ້າເວັບ

ແມ່ນນຳໃຊ້ BCEL One ຜ່ານເວັບບຣາວ​ເຊີ​ສ໌ອື່ນໆ ​ເຊັ່ນ: Internet Explorer, Firefox, Chrome ​​ແລະ ອື່ນໆໄດ້.
ຜູ້ນຳໃຊ້ຕ້ອງມີ BCEL One username, password ແລະ OTP  ສໍາລັບລັອກອິນ
BCEL One ເວັບໄຊທີ່ລິ້ງ https://bcel.la:8083/

5. ຄຳຖາມຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ BCEL One

ຄຳຖາມຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ BCEL One

(ມີ 4 ໝວດໃຫຍ່: ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ, ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ BCEL One, ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ)

ໝວດທີ 1: ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

 1. ແອັບ BCEL One ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງທະນາຄານໃດ?
 2. ແອັບ BCEL One ເວີຊັນ 3 ມີຄຳຂວັນເປັນພາສາອັງກິດວ່າແນວໃດ?
 3. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບ BCEL One ໄດ້ຈາກໃສ?
 4. BCEL One ເປີດບໍລິການໃຫ້ສັງຄົມນຳໃຊ້ເລີ່ມແຕ່ປີໃດ?
 5. BCEL One ສາມາດໃຊ້ໄວ້ເພື່ອຫຍັງ?
 6. ແອັບ BCEL One ທີ່ໃຊ້ໃນໂທລະສັບມືຖືມີຈັກພາສາ?
 7. ເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນ BCEL One ແມ່ນເບີໃດ?
 8. ຂໍ້ໃດທີ່ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໃນ BCEL One?
 9. ຈຳນວນວົງເງິນສູງສຸດທີ່ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານແອັບ BCEL One ຕໍ່ໜຶ່ງມື້ແມ່ນມີເທົ່າໃດ?
 10. ຈຳນວນພາສາທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ BCEL One ສຳລັບເວັບ ມີຈັກພາສາ?
 11. ແອັບ BCEL One ເວີຊັນ 1 ເປີດນຳໃຊ້ໃນປີໃດ?
 12. ປັດຈຸບັນສາມາດໂອນເງິນຈາກ BCEL One ຫາທະນາຄານໃດໄດ້ແດ່?
 13. ຊື່ເຕັມຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນຫຍັງ?
 14. ແອັບ BCEL One ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເວີຊັນ (version) ທີເທົ່າໃດ?
 15. ຖ້າທ່ານລືມລະຫັດຜ່ານແອັບ BCEL One ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການໃດຈຶ່ງສາມາດຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່ໄດ້?
 16. ຂໍ້ໃດລຸ່ມນີ້ແມ່ນ URL ຂອງ BCEL One ສຳລັບເວັບ?
 17. ທ່ານສາມາດໃຊ້ BCEL One  ຜ່ານຊ່ອງທາງໃດໄດ້ແດ່?
 18. BCEL One ສາມາດເພິ່ມໄດ້ສູງສຸດຈັກບັດ?

ໝວດທີ 2: ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ BCEL One

 1. ເບີໂທລະສັບ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນ BCEL One ຈະຕ້ອງມີຮູບແບບໃດ?
 2. ການສ້າງລະຫັດຜ່ານ BCEL ONE ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ ຄວນມີຮູບແບບໃດ?
 3. ຂໍ້ໃດລຸ່ມນີ້ແມ່ນ ສາມາດໃຊ້ເປັນ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (User Name) ເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ BCEL One ໄດ້?
 4. ທ່ານຕ້ອງໃສ່ລະຫັດ BCEL One ຜິດຈັກຄັ້ງ ຈຶ່ງຈະຖືກລັອກ?
 5. “ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າແອັບ BCEL One ດ້ວຍເລກໜ້າບັດແທນ ອີເມວ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃໝ່ນຳ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 6. ແອັບ BCEL One ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ຈຶ່ງອອກຈາກລະບົົບໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍຕົວມັນເອງ ເມື່ອບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ?
 7. “BCEL One ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີໄດ້ ໃນເວລາດຽວກັນ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 8. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານແອັບ BCEL One ໃໝ່ດ້ວຍຕົວເອງ (ໃນກໍລະນີລືມລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຍັງບໍ່ເຄີຍປ່ຽນລະຫັດຜ່ານພາຍໃນເດືອນເທື່ອ)?
 9. ຟັງຊັນ “ເບິ່ງ OTP” ໃຊ້ໄວ້ເຮັດຫຍັງ?
 10. ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL One ໃນເວັບ ມີຈຸດແຕກຕ່າງຈາກແອັບໃນໂທລະສັບຄືແນວໃດ?
 11. ຂໍ້ໃດລຸ່ມນີ້ແມ່ນ ສາມາດໃຊ້ເປັນຊື່ຜູ້ໃຊ້ (Username) BCEL One ສຳລັບເວັບໄດ້?
 12. ເວັບບຣາວເຊີ (Web Browser) ໃດລຸ່ມນີ້ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບ BCEL One ສຳລັບເວັບໄດ້?
 13. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ຄວນປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ລະຫັດຜ່ານມີຄວາມປອດໄພ?
 14. ຕົວເລກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ຄວນແມ່ນຕົວເລກແບບໃດ?
 15. ລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມີຈັກຕົວຂື້ນໄປ?
 16. “ທຸກການແກ້ໄຂບັນຫາໃນຜະລິດຕະພັນຂອງ BCEL One ບໍ່ຕ້ອງການລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ລະຫັດລັບໃດໆຂອງທ່ານ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 17. ທ່ານສາມາດໃຊ້ເບີໂທລະສັບເປັນ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (User Name) ເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ BCEL One ໄດ້ ໃນກໍລະນີໃດ?
 18. “ເບີໂທລະສັບ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນ BCEL One ຈະຕ້ອງບໍ່ເຄີຍຖືກໃຊ້ລົງທະບຽນມາກ່ອນ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 19. “ເບີໂທລະສັບ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນ BCEL One ສາມາດເປັນເບີໂທຕ່າງປະເທດໄດ້” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 20. “ເບີໂທລະສັບ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນ BCEL One ສາມາດເປັນເບີໂທຕັ້ງໂຕະ ຫຼື ເບີທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດວ້ຍ 030 ໄດ້” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 21. ທ່ານສາມາດຮັບລະຫັດ OTP ທີ່ໃຊ້ເພື່ອລົງທະບຽນແອັບ BCEL One ຈາກຊ່ອງທາງໃດ?
 22. “ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນທີ່ໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນແອັບ BCEL One ຈະຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມບັດປະຈຳຕົວ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 23. ການລົງທະບຽນສະໝັກແອັບ BCEL One ມີຈັກຂັ້ນຕອນ?
 24. “ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ທ່ານບໍ່ຄວນເປີດເຜີຍລະຫັດຜ່ານ BCEL One ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ຢ່າງເດັດຂາດ ເຊັນ: ການຈົດ ຫຼື ບັນທຶກລະຫັດຜ່ານ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 25. “ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ທ່ານບໍ່ຄວນຈົດ ຫຼື ບັນທຶກລະຫັດຜ່ານ BCEL One ໃສ່ປຶ້ມ ຫຼື ໂທລະສັບ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 26. ຂັ້ນຕອນໃດຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນການລົງທະບຽນ BCEL One?
 27. ການເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ  BCEL One ດ້ວຍລະຫັດຜ່ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃດແດ່?
 28. ແອັບ BCEL One ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດແດ່?
 29. “ເບີໂທທີ່ໃຊ້ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່ ຈະຕ້ອງເປັນເບີໂທທີ່ມີຂໍ້ມູນໃບໜ້າ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 30. ທ່ານຄວນຈະມີເງື່ອນໄຂໃດຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອສະໝັກໃຊ້ BCEL One? 
 31. “ທ່ານຈະຕ້ອງມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ Smartphone ຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ແອັບ BCEL One ໄດ້” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 32. ທ່ານຄວນຈະຄັດຕິດເອກະສານປະເພດໃດ ໃນເວລາສະໝັກໃຊ້ BCEL One?
 33. ທ່ານສາມາດຕັ້ງລະຫັດຜ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງ BCEL One ໃໝ່ ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ? 
 34. ທ່ານສາມາດຕັ້ງ 3 ຄຳຖາມລັບຂອງ BCEL One ໃໝ່ ໄດ້ຈັກວິທີ?
 35. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ ບໍ່ຢູ່ໃນການສະແກນໃບໜ້າຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ?
 36. “ໃນກໍລະນີເປີດນຳໃຊ້ BCEL One ໃໝ່, ລູກຄ້າຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳຂອງບັດ ຜ່ານ BCEL One ໄດ້” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 37. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານແອັບ BCEL One ໃໝ່ດ້ວຍຕົວເອງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ 
 38. ການເຂົ້າສູ່ລະບົບເວັບໄຊ  BCEL One ຈະຕ້ອງໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃດແດ່?
 39. ຄຳຖາມລັບເພື່ອຄວາມປອດໄພທີ່ຕັ້ງໃນ BCEL One ມີຈັກຂໍ້?
 40. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າສູ່ລະບົບເວັບໄຊ BCEL One ທີ່ຖືກຕ້ອງ?

ໝວດທີ 3: ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ

 1. ລາຍການໃດຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ ໜ້າບໍລິການ?
 2. ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່າອິນເຕີເນັດ FTTH ຜ່ານ BCEL One ໄດ້ທັງໝົດຈັກເຄືອຂ່າຍ?
 3. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ມີໃນການຕັ້ງຄ່າເງື່ອນໄຂ ການເປີດການຖອນເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ?
 4. “ທ່ານບໍ່ສາມາດກວດເບິ່ງຍອດເງິນເບີຕື່ມເງິນເບີອື່ນໄດ້ໃນແອັບ BCEL One, ແຕ່ສາມາດກວດຍອດເງິນຂອງເບີທີ່ໃຊ້ລົງທະບຽນ BCEL One ໄດ້” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 5. ຟັງຊັນ “ໂອນເງິນເຂົ້າບັດຕ່າງໆ” ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບໂອນເງິນເຂົ້າບັດປະເພດໃດລຸ່ມນີ້?
 6. ທ່ານສາມາດຖອນເງິນສົດດ້ວຍຄິວອາໂຄດ (QR Code) ຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ສູງສຸດເທົ່າໃດຕໍ່ຄັ້ງ?
 7. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ ບໍ່ແມ່ນການຊຳລະຜ່ານຄິວອາໂຄດ (QR Code)?
 8. ລະຫັດທີ່ໃຊ້ຖອນເງິນສົດຜ່ານຄິວອາໂຄດ (QR Code) ແມ່ນລະຫັດຫຍັງ?
 9. ທ່ານສາມາດຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດ Mastercard Virtual ສະກຸນເງິນກີບ (LAK) ໃນວົງເງິນສູງສຸດໄດ້ເທົ່າໃດ?
 10. ທ່ານສາມາດຖອນເງິນອອກຈາກບັດ Mastercard Virtual ເປັນເງິນສະກຸນໃດແດ່?
 11. ກ່ອນທ່ານຈະຊື້ເຄື່ອງຈາກເວັບໄຊໃດໜຶ່ງ ຜ່ານບັດ Mastercard Virtual ມີຂັ້ນຕອນຄືແນວໃດ?
 12. ບັດ Mastercard ແບບຕື່ມເງິນສາມາດຖອນເງິນເຂົ້າບັນຊີໄດ້ ເມື່ອບໍ່ມີລາຍການຈ່າຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 13. “ລູກຄ້າທີ່ເປີດນຳໃຊ້ແອັບ BCEL One ໃໝ່ ສາມາດສະໝັກນຳໃຊ້ບັດ Mastercard ສະເໝືອນຈິງ ແບບອອນລາຍຜ່ານແອັບ BCEL One ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 14. ທ່ານສາມາດເພີ່ມຈຳນວນບັນຊີເຂົ້າໃນບັດດຽວກັນສຸງສຸດໄດ້ຈັກບັນຊີ?
 15.  “ຜູ້ໃຊ້ BCEL One ສາມາດເພີ່ມບັດທີ່ອອກຊື່ຜູ້ໃຊ້ເອງໄດ້ ຢ່າງບໍ່ມີຈຳກັດຈຳນວນບັດ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 16. ບໍລິການ FastTrack ແມ່ນບໍລິການແບບໃດ?
 17. ທ່ານສາມາດຖອນເງິນສົດຜ່ານ FastTrack ເປັນເງິນສະກຸນໃດ?
 18. ບໍລິການໃດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດຜ່ານ OneCare ໄດ້?
 19. ທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນຊີເຂົ້າບັດ ATM ໄດ້ໂດຍຜ່ານຟັງຊັນໃດໃນແອັບ BCEL One?
 20. ເມື່ອບົງເງິນທີ່ຖືກສ້າງ ບໍ່ມີການເຄຼມຈາກປາຍທາງ, ລະບົບຈະສົ່ງເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວກັບຄືນຕົ້ນທາງພາຍໃນເວລາເທົ່າໃດ?
 21. ໃນ 1 ອາທິດທ່ານສາມາດໂອນເງິນຈາກບັນຊີເງິນກີບ ຫາ ບັນຊີໂດລາຜ່ານ BCEL One ຈໍານວນຫຼາຍປານໃດ?
 22. ບໍລິການໃດແມ່ນບໍລິການທີ່ມີໃນ BCEL One ເວັບ?
 23. “OneCare ບໍ່ຕ້ອງການລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ລະຫັດລັບຂອງທ່ານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ. ທ່ານບໍ່ຄວນເປີດເຜີຍລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ລະຫັດລັບໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ຢ່າງເດັດຂາດ ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 24. “ຂໍ້ຄວາມໃນ OneCare ຮັບສະເພາະແຕ່ພາສາລາວເທົ່ານັ້ນ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 25. ທ່ານສາມາດພົບໄອຄອນ OneCare ຢູ່ຈຸດໃດແດ່ໃນແອັບ BCEL One?
 26. ໄອຄອນ OneCare ຢູ່ຈຸດໃດໃນໜ້າບໍລິການບັດ (ໜ້າຫຼັກ) ແອັບ BCEL One?
 27. ໄອຄອນ OneCare ຢູ່ຈຸດໃດໃນໜ້າ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຂອງແອັບ BCEL One?
 28. ບໍລິການ OneCare ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃດແດ່ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ?
 29. OneCare ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃດແດ່ແກ່ລູກຄ້າ?
 30. ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການ OneCare ມື້ໃດໄດ້ແດ່?
 31. OneCare ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ນັບແຕ່ຈັກໂມງຫາຈັກໂມງ?
 32. ທ່ານສາມາດເຫັນ ໄອຄອນປ່ຽນພາສາ ຢູ່ຈຸດໃດໃນແອັບ BCEL One?
 33. ທ່ານສາມາດຕັ້ງວົງເງິນກຳນົດໃນ OnePay ໄດ້ຢູ່ໃສ?
 34. ທ່ານສາມາດເບິ່ງປະຫວັດການຊຳລະ OnePay ໄດ້ຢູ່ໃສ?
 35. ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການການກຸສົນຕ່າງໆ ຜ່ານບໍລິການໃດໃນ BCEL One?
 36. “OneHeart ແມ່ນຟັງຊັນທີ່ເປັນສື່ກາງໃນການຮັບບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂອງ BCEL ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 37. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຍອດບໍລິຈາກ, ຍອດໂຄງການທັງໝົດ ແລະ ຍອດຄັ້ງບໍລິຈາກ ຂອງ OneHeart ໄດ້ຢູ່ບ່ອນໃດໃນແອັບ BCEL One?
 38. ໄອຄອນກົດເພື່ອບໍລິຈາກ ຂອງ OneHeart ຢູ່ຈຸດໃດ ໃນໜ້າໂຄງການທີ່ຈະບໍລິຈາກ?
 39. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການສະແດງເລກບັນຊີ ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 40. ໃນຂັ້ນຕອນການສະແດງເລກບັນຊີ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕອບຄຳຖາມລັບຈັກຂໍ້?
 41. ທ່ານສາມາດກຳນົດເວລາ ປິດການນຳໃຊ້ບັດອອນລາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໄດ້ ຫຼື ບໍ່?
 42. ທ່ານສາມາດກຳນົດຈຳນວນຄັ້ງທຸລະກຳ ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ເພື່ອໃຫ້ການນຳໃຊ້ບັດອອນລາຍປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອຄົບຈຳນວນທຸລະກຳທີ່ກຳນົດໄວ້?
 43. ໄອຄອນ “ເປີດ/ປິດ ການຊຳລະອອນລາຍ” ມີລັກສະນະຄືແນວໃດ?
 44. “ທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນຊີປາຍທາງ ເພື່ອໂອນເງິນໄດ້ດ້ວຍ ເບີໂທລະສັບ, ຖ້າເບີໂທດັ່ງກ່າວ ເປັນເບີທີ່ຜູກກັບບັນຊີນັ້ນ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 45. ທ່ານສາມາດຜູກເບີໂທກັບບັນຊີ ໄດ້ສະກຸນລະຈັກບັນຊີ?
 46. “ທ່ານສາມາດກົດຮູບດາວໃຫ້ບັນຊີປາຍທາງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ “ບັນຊີປາຍທາງທີ່ມັກໂອນ” ແລະ ເພື່ອງ່າຍໃນການຊອກຫາ ໃນເວລາໂອນຄັ້ງຕໍ່ໄປ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 47. ສັນຍາລັກດາວທີ່ໃຊ້ໝາຍບັນຊີວ່າເປັນ “ບັນຊີປາຍທາງທີ່ມັກໂອນ” ແມ່ນຢູ່ຈຸດໃດໃນແອັບ BCEL ONE?
 48. ການເພີ່ມເລກບັນຊີປາຍທາງໂອນເງິນໃໝ່ ຈະຕ້ອງຕອບຄຳຖາມລັບຈັກຂໍ້?
 49. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການໂອນເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ (ກໍລະນີໂອນຫາບັນຊີປາຍທາງທີ່ເຄີຍໂອນແລ້ວ)?
 50. ທ່ານສາມາດເພີ່ມເລກບັນຊີປາຍທາງໂອນເງິນ ຈາກຫຍັງໄດ້ແດ່?
 51. “ການເພີ່ມເລກບັນຊີປາຍທາງໂອນເງິນ ຈາກເບີໂທ ຫຼື ຈາກລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕອບ 3 ຄຳຖາມລັບ” ຖືກ
 52. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຖອນເງິນດ້ວຍຄິວອາໂຄດ (QR Code) ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 53. ຈຳນວນເງິນທີ່ສາມາດຖອນດ້ວຍຄິວອາໂຄດ (QR Code) ຈະຕ້ອງຫານຂາດໃຫ້ເລກຈຳນວນໃດ?
 54. ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ຟັງຊັນ FastTrack ມີຫຍັງແດ່?
 55. “ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄົນອື່ນໄປຮັບເງິນທີ່ຖອນດ້ວຍຟັງຊັນ FastTrack ແທນຕົວທ່ານເອງໄດ້” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 56. ເມື່ອເງິນທີ່ຖອນດ້ວຍ FastTrack ພ້ອມໃຫ້ທ່ານໄປຮັບແລ້ວ, ລະບົບຈະແຈ້ງບອກລາຍລະອຽດ ແລະ ຈຸດຮັບເງິນໃຫ້ທ່ານຮູ້ ຜ່ານຊ່ອງທາງໃດ?
 57. “ທ່ານສາມາດກົດຈອງຄິວ ໃນໜ້າໃບຖອນເງິນດ້ວຍຟັງຊັນ FastTrack ຢູ່ແອັບ BCEL One ໄດ້ເລີຍ ເມື່ອເວລາມາຮັບເງິນຂອງທ່ານທີ່ທະນາຄານ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 58. ເອກະສານ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ໃນເວລາມາຮັບເງິນທີ່ຖອນດ້ວຍ FastTrack ມີຫຍັງແດ່?
 59. ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ໃນເວລາມາຮັບເງິນທີ່ຖອນດ້ວຍ FastTrack ມີຫຍັງແດ່?
 60. ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການໂອນລອຍ ຂອງ ບີຄຳ BCOME ຜ່ານແອັບ BCEL One ໄດ້ ຫຼື ບໍ່?
 61. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຕື່ມຄ່າໂທລະສັບທີ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານແອັບ BCEL One?
 62. PayMe ແມ່ນຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ໄວ້ເຮັດສິ່ງໃດ?
 63. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່າໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານແອັບ BCEL One?
 64. ການຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ ຜ່ານແອັບ BCEL One ຈະຕ້ອງໃຊ້ ເລກລະຫັດຫຍັງ ຈາກບິນຄ່າໄຟຟ້າ?
 65. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່ານ້ຳປະປາທີ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານແອັບ BCEL One?
 66. ການຊຳລະຄ່ານ້ຳປະປາ ຜ່ານແອັບ BCEL One ຈະຕ້ອງໃຊ້ ເລກລະຫັດຫຍັງ ຈາກບິນຄ່ານ້ຳ?
 67. ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່າສິນເຊື່ອ ຜ່ານທາງຟັງຊັນໃດໃນແອັບ BCEL One?
 68. “ທ່ານສາມາດຕໍ່ປະກັນໄພ ຜ່ານຟັງຊັນຈ່າຍປະກັນໄພ ໃນແອັບ BCEL One ໄດ້” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 69. ການຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ ຜ່ານແອັບ BCEL One ຈະຕ້ອງໃຊ້ ເລກລະຫັດຫຍັງ ຈາກສັນຍາປະກັນໄພ?
 70. ການຊຳລະຄ່າບັດເຄຼດິດ ຜ່ານແອັບ BCEL One ຈະຕ້ອງໃຊ້ ເລກລະຫັດຫຍັງ ເພື່ອຊຳລະ?
 71. ໄອຄອນສະແກນ ຄິວອາໂຄດ QR ເພື່ອໂອນເງິນເຂົ້າບັດ ຢູ່ຈຸດໃດໃນໜ້າ ໂອນເງິນເຂົ້າບັດ ທຄຕລ ?
 72. “ຟັງຊັນໂອນເງິນເຂົ້າບັດຕ່າງໆ ແມ່ນໃຊ້ໂອນເງິນເຂົ້າບັດແບບຕື່ມເງິນ ເຊັ່ນ: ບັດ Mastercard, ບັດ Pay Card, ບັດ Smart Vat ແລະ ບັດ BCOME” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 73. ແອັບ BCEL One ມີຟັງຊັນການຊຳລະຄ່າຮຽນ ສຳລັບສະຖານບັນໃດແດ່?
 74. ການຊຳລະຄ່າເທີມຂອງ ວິທະຍາໄລວຽງຈັນ ຜ່ານແອັບ BCEL One ຈະຕ້ອງໃຊ້ ເລກລະຫັດຫຍັງ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ?
 75. ການຊຳລະຄ່າຮຽນຂອງ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຜ່ານແອັບ BCEL One ຈະຕ້ອງໃຊ້ ເລກລະຫັດຫຍັງ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ?
 76. ການຊຳລະຄ່າສາຍເຊົ່າ ຜ່ານແອັບ BCEL One ຈະຕ້ອງໃຊ້ ເລກລະຫັດຫຍັງ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ?
 77. ເພື່ອຕື່ມເງິນບັດຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ ຜ່ານແອັບ BCEL One ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດແດ່?
 78. ທ່ານສາມາດເຮັດທຸລະກຳບໍລິການໃດລຸ່ມນີ້ ຜ່ານແອັບ BCEL One?
 79. ທ່ານສາມາດຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດປະເພດໃດລຸ່ມນີ້ ຜ່ານແອັບ BCEL One?
 80. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊຳລະອາກອນ ຜ່ານແອັບ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 81. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊຳລະຄ່າທຳນຽມຂ້າມຂົວ ຜ່ານແອັບ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 82. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມຂ້າມຂົວ ຜ່ານແອັບ BCEL One ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
 83. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານແອັບ BCEL One ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
 84. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານແອັບ BCEL One?
 85. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ການຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານແອັບ BCEL One ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
 86. ທ່ານສາມາດເບິ່ງພາບປະກອບ ທີ່ບອກຕຳແໜ່ງເລກທີແຜນທີ່ຕາດິນ ແລະ ຕອນດິນ ຈາກຈຸດໃດໃນ  ໃນຟັງຊັນ “ຄ່າພາສີທີ່ດິນ”?
 87. ທ່ານສາມາດເບິ່ງປະຫວັດການຈ່າຍ ຂອງບໍລິການໃດແດ່ ໃນຟັງຊັນປະຫວັດການຈ່າຍ? 
 88. ຟັງຊັນ ທີ່ທ່ານສາມາດຕັ້ງເງື່ອນໄຂເພື່ອຖອນເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີຊື່ວ່າແນວໃດ? 
 89. ຟັງຊັນ ທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງປະຫວັດການຊຳລະ ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ, ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າບັດເຄຼດິດ, ບັດຂ້າມຂົວມິຕະພາບ, ບັດ LDTV ແລະ ບັດປີໂຕຣເທຣດ ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 90. ຟັງຊັນ ທີ່ໃຊ້ລັອກບັດເມື່ອຖອນເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດເຖິງກຳນົດຄັ້ງ ຫຼື ຈຳນວນເງິນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນບັດ VISA ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 91. ໄອຄອນຟັງຊັນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ໃນແອັບ BCEL One ມີລັກສະນະຄືແນວໃດ?
 92. ຟັງຊັນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ໃນແອັບ BCEL One ໃຊ້ໄວ້ເຮັດສິ່ງໃດ?
 93. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ໃນຟັງຊັນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງແອັບ BCEL One ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 94. ທ່ານສາມາດໃຊ້ລາຍນິ້ວມື ເຮັດສິ່ງໃດໄດ້ແດ່ ໃນແອັບ BCEL One?
 95. ຟັງຊັນລັອກ/ປົດລັອກບັດ ໃນແອັບ BCEL One ໃຊ້ໄວ້ເຮັດສິ່ງໃດ?
 96. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນວິທີການລັອກບັດ ໃນຟັງຊັນລັອກ/ປົດລັອກບັດ ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 97. ທ່ານສາມາດເຫັນ ຟັງຊັນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ, ຕັ້ງຄ່າລາຍນິ້ວມື, ລັອກ/ປົດລັອກບັດ, ຈັດການອຸປະກອນ, ຕັ້ງຄ່າເນື້ອຫາໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຜູກບັນຊີກັບເບີໂທ ໄດ້ຈາກ Tab ໃດ? ໃຊ້ຄໍາວ່າ ແທັບ ເໝາະສົມບໍ
 98. ຟັງຊັນຈັດການອຸປະກອນ ໃນແອັບ BCEL One ໃຊ້ໄວ້ເຮັດສິ່ງໃດ?
 99. ຟັງຊັນໃດ ທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າ ໃຫ້ລະບົບສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງແຈ້ງເຕືອນການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້?
 100. ທ່ານສາມາດເລືອກໃຫ້ລະບົບ ແຈ້ງເຕືອນການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ປະເພດໃດໄດ້ແດ່?
 101. ທ່ານສາມາດເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ໄດ້ຈາກໜ້າໃດໃນແອັບ BCEL One?
 102. ບໍລິການໃດຕໍ່ໄປນີ້ມີຢູ່ໃນໜ້າ ບໍລິການ?
 103. ທ່ານສາມາດຂໍ້ເບິ່ງສ່ວນຫຼຸດຈາກຮ້ານຄ້າ ເມື່ອໃຊ້ບັດຂອງ BCEL ໃນການຊຳລະ ໄດ້ຈາກບໍລິການໃດ ໃນແອັບ BCEL One?
 104. ທ່ານສາມາດເບິ່ງແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງ BCEL ຄືນ ໄດ້ຈາກບໍລິການໃດ ໃນແອັບ BCEL One?
 105. ບໍລິການ ທີ່ຕັ້ງຕູ້ເອທີເອັມ ໃນແອັບ BCEL One ສາມາດເຮັດສິ່ງໃດໄດ້ແດ່?
 106. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມຂອງ ຜະລິດຕະພັນຈາກ BCEL ປະເພດໃດໄດ້ແດ່ ໃນ ບໍລິການ ຄ່າທຳນຽມ?
 107. ໃດຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ບັງຄັບ ໃນເວລາສ້າງບົງເງິນ?
 108. ລະຫັດ PIN ຂອງບົງເງິນ ແມ່ນໃຊ້ໄວ້ເພື່ອຫຍັງ?
 109. ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນລິ້ງບົງເງິນ ຜ່ານຊ່ອງທ່າງໃດໄດ້ແດ່?
 110. ທ່ານສາມາດຊຳລະຄິວອາໂຄດຂອງ OnePay ເປັນເງິນສະກຸນໃດໄດ້ແດ່?
 111. OnePay ສາມາດໃຊ້ຊຳລະຄິວອາໂຄດໃດໄດ້ແດ່?
 112. ຟັງຊັນຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຮັດສິ່ງໃດຕໍ່ໄປນີ້?
 113. ບໍລິການທີ່ໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການຂອງ BCEL ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 114. ບໍລິການຂ່າວ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຮັດສິ່ງໃດຕໍ່ໄປນີ້?
 115. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ເບິ່ງຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການຂອງ BCEL ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 116. “ສ່ວນຫຼຸດຂອງບັນດາຮ້ານຄ້າທີ່ສະແດງໃນແອັບ BCEL One ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເມື່ອລູກຄ້າຊຳລະດ້ວຍເຄື່ອງຮູດ ຫຼື ບັດ ຫຼື BCEL One ເທົ່ານັ້ນ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 117. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 118. ການແຈ້ງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນ BCEL One ຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າຊ່ອງທາງໃດ?
 119. ຟັງຊັນຄວາມປອດໄພບັດມີເງື່ອນໄຂຈຳກັດການຖອນເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບໃດແດ່?
 120. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຟັງຊັນ PayMe??
 121. ຟັງຊັນທີ່ສາມາດສັ່ງຖອນເງິນແບບອອນລາຍໄດ້ ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 122. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 123. ຟັງຊັນທີ່ສາມາດໂອນເງິນຫາບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີບັນຊີທະນາຄານຜ່ານຕົວແທນ BCOME ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 124. ຟັງຊັນທີ່ສາມາດສ້າງບົງເງິນເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 125. ຟັງຊັນທີ່ສາມາດຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດ Mastercard ຫຼື ບັດ BCOME ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 126. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນວິທະຍາໄລວຽງຈັນໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 127. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນສະຖາບັນການທະນາຄານໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 128. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດຂົວມິດຕະພາບ TK ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 129. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຊຳລະຄ່າບໍລິການຂອງໂທລະພາບ LDTV ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 130. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດ Smart Tax ເພື່ອຊຳລະພາສີອາກອນໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 131. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຊຳລະອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1 ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 132. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຊຳລະຄ່າທຳນຽມຂ້າມຂົວຂອງພາຫະນະທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 133. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 134. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 135. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ເປີດ ຫຼື ປິດ ການນຳໃຊ້ບັດຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 136. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຕັ້ງຄ່າການເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍລາຍນິ້ວມື ຫຼື ການສະແກນໃບໜ້າໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 137. ຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ຮັບລະຫັດ OTP ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL One ເວັບ ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 138. ຟັງຊັນທີ່ກຳນົດໃຫ້ອຸປະກອນສາມາດຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ເຂົ້າໃຊ້ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 139. ຟັງຊັນທີ່ສາມາດເລືອກສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງເນື້ອຫາການແຈ້ງເຕືອນໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 140. ຟັງຊັນທີ່ສາມາດຕັ້ງໃຫ້ໃຊ້ເບີໂທລະສັບແທນເລກບັນຊີເມື່ອໂອນເງິນໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 141. ຟັງຊັນທີ່ສາມາດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມບໍລິການຕ່າງໆຂອງ BCEL ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 142. ຟັງຊັນທີ່ສາມາດເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ BCEL ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 143. ວົງເງິນສູງສຸດໃນການໂອນລອຍ ຜ່ານ BCEL One ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 144. ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໂອນລອຍ ຜ່ານ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 145. ບັດສາກົນທີ່ທ່ານສາມາດສະໝັກອອນລາຍດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ໃນແອັບ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 146. ບັດ Mastercard Virtual ແມ່ນບັດແນວໃດ?
 147. “ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກສະກຸນເງິນໂດລາ ຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ບັດ Mastercard Virtual ໄດ້” ຖືກ 
 148. ບັດປະເພດໃດລຸ່ມນີ້ ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ ເປັນບັດຕື່ມເງິນແບບສະເໝືອນ?
 149. ບັດ ATM ສີຟ້າ ມີວົງເງິນສູງສຸດໃນການຊຳລະຜ່ານ OnePay ຕໍ່ 1 ມື້ເທົ່າໃດ? ຄ້າຍຄືຂໍ້ທີ 15
 150. ບັດ ATM ຄຳ ມີວົງເງິນສູງສຸດໃນການຊຳລະຜ່ານ OnePay ຕໍ່ 1 ມື້ເທົ່າໃດ?
 151. ບັດ ATM ຄາບອນ ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານ BCEL One ດ້ວຍຈຳນວນສູງສຸດເທົ່າໃດຕໍ່ມື້?
 152. ບັດ ATM ຄຳ ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານ BCEL One ດ້ວຍຈຳນວນສູງສຸດເທົ່າໃດຕໍ່ມື້?
 153. ຟັງຊັນປະຫວັດການຈ່າຍ ສາມາດກວດເບິ່ງປະຫວັດການຊຳລະຂອງຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຈັກປະເພດ?
 154. ຟັງຊັນໃນ BCEL One ທີ່ສາມາດຊໍາລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ ມີຊື່ວ່າແນວໃດ ?
 155. ຟັງຊັນທີ່ຖອນເງິນດ່ວນຈຳນວນຫຼາຍ ໃນ BCEL One ມີຊື່ວ່າແນວໃດ? ຄ້າຍຄື 123
 156. ການຖອນເງິນດ້ວຍບັດ ATM ຢູ່ຕ່າງປະເທດສາມາດຕັ້ງຄ່າຫຍັງໄດ້ແດ່?
 157. ບໍລິການໃດຕໍ່ໄປນີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຜ່ານແອັບ BCEL One?
 158. ລູກຄ້າສາມາດສະໝັກຜະລິດຕະພັນບັດໃດຜ່ານ BCEL One ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ?
 159. ຟັງຊັນໃນ BCEL One ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງມີຊື່ວ່າແນວໃດ?
 160. BCEL One ສາມາດຕື່ມເງິນເບີໂທລະສັບໄດ້ຈັກເຄືອຂ່າຍ?
 161. ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່າອິນເຕີເນັດ FTTH ຜ່ານ BCEL One ໄດ້ເຄືອຂ່າຍໃດແດ່? ຄືກັບຂໍ້ 2
 162. ທ່ານສາມາດໃຊ້ການສະແກນໃບໜ້າ ເຮັດສິ່ງໃດໄດ້ແດ່ ໃນແອັບ BCEL One?
 163. ທ່ານສາມາດປ່ຽນບັນຊີຫຼັກໃນ BCEL One ກໍລະນີທີ່ມີຫຼາຍເລກບັນຊີ ໄດ້ ຫຼື ບໍ່?
 164. ຄ່າທຳນຽມການປ່ຽນບັນຊີຫຼັກໃນ BCEL One ກໍລະນີທີ່ມີຫຼາຍເລກບັນຊີແມ່ນມີຄ່າທຳນຽມເທົ່າໃດ?
 165. ທ່ານສາມາດຖອນເງິນສະກຸນເງິນກີບ ຜ່ານ FastTrack ຕ່ຳສຸດໄດ້ເທົ່າໃດ?
 166. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການເປີດການເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ BCEL One ດ້ວຍລາຍນິ້ວມື ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 167. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການເປີດໃຫ້ເພີ່ມເລກບັນຊີເພື່ອໂອນເງິນ ດ້ວຍລາຍນິ້ວມືໃນແອັບ BCEL One ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 168. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຜູກເບີໂທກັບເລກບັນຊີໃນແອັບ BCEL One  ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 169. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຊຳລະສິນຄ້າດ້ວຍ OnePay  ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 170. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຄິວອາໂຄດທີ່ໃຊ້ສະແກນເພື່ອຊຳລະຜ່ານ OnePay ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 171. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການກຳນົດວົງເງິນໃນ OnePay  ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 172. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການແຊັດຜ່ານ OneCare  ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 173. ທ່ານສາມາດສົ່ງບັນຫາເພື່ອສອບຖາມທີມງານຂອງ BCEL ຜ່ານຟັງຊັນ OneCare ໄດ້ດ້ວຍຊ່ອງທາງໃດລຸ່ມນີ້?
 174. ທ່ານສາມາດເບິ່ງເລກບັນຊີທະນາຄານໃນແອັບ BCEL One ໄດ້ ຫຼື ບໍ່?
 175. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຮູບແບບການຂຽນຄຳຕອບ ຂອງຄຳຖາມລັບໃນ BCEL One ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ກໍລະນີຄຳຕອບເປັນວັນທີ 01 ຕຸລາ 2020)?
 176. ບໍລິການ OneCash ແມ່ນຫຍັງ?
 177. ວົງເງິນສູງສຸດທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບ OneCash ແມ່ນຈຳນວນເທົ່າໃດ?
 178. ຖ້າທ່ານຈະຮັບເງິນຜ່ານ OneCash ເກີນ 5.000.000 ກີບ ຈະຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນແນວໃດ?
 179. ທ່ານສາມາດຕື່ມເງິນເຂົ້າ OneCash ຜ່ານຊ່ອງທາງໃດ?
 180. OneCash ສາມາດຖອນອອກເປັນເງິນສະກຸນໃດ?
 181. “ທ່ານຈະຕ້ອງມີບັນຊີສະກຸນເງິນກີບ ຈຶ່ງຈະສາມາດຮັບບົງເງິນ (Voucher) ໃນ OneCash ໄດ້” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 182. “OneCash ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງຂອງ ທຄຕລ ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທົ່ວ BCEL One ແອັບ ແລະ ເວັບໄຊ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີກັບ ທຄຕລ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 183. ຖ້າທ່ານຢາກປ່ຽນຮູບກະເປົ໋າ OneCash ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
 184. OneCash ສາມາດໃຊ້ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?
 185. ເພື່ອຕັ້ງ PIN ຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ໃນບັດ OneCash, ທ່ານຈະຕ້ອງຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານຊ່ອງທາງໃດໄດ້ແດ່?
 186. ຟັງຊັນໃດ ບໍ່ມີໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນບັດ OneCash?
 187. ການຖອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ ໃນບັດ OneCash ສາມາດຖອນເຂົ້າບັນຊີສະກຸນໃດໄດ້ແດ່?
 188. ທ່ານສາມາດສ້າງບົງເງິນ OneCash ໄດ້ສູງສຸດເທົ່າໃດຕໍ່ໜຶ່ງມື້?
 189. “ກໍລະນີທ່ານເປີດນຳໃຊ້ແອັບ BCEL One ໂດຍນໍາໃຊ້ແຕ່ບັດ OneCash ແລະ ຕ້ອງການເພີ່ມບັດເອທີເອັມເຂົ້າໃນ BCEL One, ທ່ານສາມາດເພີ່ມໄດ້ຜ່ານບໍລິການ One Care” ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 190. ຟັງຊັນ “ບົງເງິນ (Voucher)” ໃນບັດ ແຕກຕ່າງຈາກໃນ OneCash ຄືແນວໃດ?
 191. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການສະແດງເນື້ອຫາຂອງການແຈ້ງເຕືອນຈາກແອັບ BCEL One ທີ່ຖືກຕ້ອງ?
 192. ຂໍ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຜ່ານແອັບ BCEL One ທີ່ຖືກຕ້ອງ?

ໝວດທີ 4: ຄ່າທຳນຽມ

 1. ຄ່າທໍານຽມໃນການຂໍຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງ BCEL One ໃໝ່ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 2. ຄ່າທໍານຽມໃນການຂໍຕັ້ງຄຳຖາມລັບຂອງ BCEL One ໃໝ່ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 3. ຄ່າທໍານຽມໃນການລົງທະບຽນ BCEL One ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 4. ຄ່າທໍານຽມໃນການປ່ຽນແປງເບີໂທໃນ BCEL One ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 5. ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ລາຍການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜິດເລກບິນ ທຄຕລ ຜ່ານ BCEL One (ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ອື່ນໆ) ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 6. ຖ້າໂອນເງິນຜ່ານ BCEL One ຈຳນວນ 20.000.000 ກີບ ຈະຖືກຫັກຄ່າທຳນຽມເທົ່າໃດ?
 7. ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ນາງ ກ ໄດ້ໃຊ້ BCEL One ໂອນເງິນໄປແລ້ວ 18 ລ້ານກີບ. ຖ້າລາວຢາກໂອນເງິນຕື່ມອີກ 9 ລ້ານກີບ, ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຈຳນວນເທົ່າໃດໃນຄັ້ງນີ້?
 8. ທ້າວ ຂ ຕ້ອງການໂອນເງິນຈຳນວນ 100 ລ້ານກີບໃຫ້ໝູ່ຜ່ານ BCEL One. ຖາມວ່າ ທ້າວ ຂ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນຜ່ານ BCEL One ຈຳນວນເທົ່າໃດ?
 9. ນາງ ຄ ຕ້ອງການໂອນເງິນຈຳນວນ 120 ລ້ານກີບ ຈາກບັດ ATM ສີຟ້າ ເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຜ່ານ BCEL One. ຖາມວ່າ ນາງ ຄ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນຜ່ານ BCEL One ຈຳນວນເທົ່າໃດ?
 10. ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ ທຄຕລ ຜ່ານ BCEL One ບໍ່ເກີນ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 11. ການສະໝັກນຳໃຊ້ບັດ Mastercard Virtual ຄັ້ງທຳອິດສຳລັບນັກສຶກສາເສຍຄ່າບໍລິການເທົ່າໃດ?
 12. ຖ້າທ່ານຕື່ມເງິນ $200 ເຂົ້າບັດ Mastercard Virtual ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມເທົ່າໃດ?
 13. ບັດ  Mastercard Virtual ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນເທົ່າໃດ?
 14. ການປິດນຳໃຊ້ບັດ Mastercard Virtual ແລ້ວເປີດໃໝ່ ເສຍຄ່າທຳນຽມເທົ່າໃດ?
 15. ໃນກໍລະນີບັດ Mastercard ແບບຕື່ມເງິນຖືກລັອກເນື່ອງຈາກຄ້າງຊຳລະຄັ້ງທີ 2, ຄ່າທຳນຽມໃນການປົດລັອກ ແມ່ນມີເທົ່າໃດ?
 16. ຖ້າມີ 3 ບັນຊີໃນບັດ ATM ຄາບອນ ຈະເສຍຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນເທົ່າໃດ?
 17. “OneHeart ແມ່ນຟັງຊັນທີ່ສ້າງມາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂອງ BCEL, ສະນັ້ນ, ຈະບໍ່ມີການເກັບຄ່າທຳນຽມໃດໆກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ບໍລິຈາກ” ຖືກ ຫຼື ຜິດ?
 18. ຄ່າທໍານຽມໃນການປ່ຽນແປງ E-mail ຂອງ BCEL One ແມ່ນເທົ່າໃດ? 
 19. ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ລາຍການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານ BCEL One ຜິດເລກບິນ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 20. ຄ່າທໍານຽມດັດແກ້ລາຍການຊໍາລະຄ່ານ້ຳປະປາຜ່ານ BCEL One ຜິດເລກບິນ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 21. ຄ່າທໍານຽມໃນການປ່ຽນບັນຊີຫຼັກ ຂອງ BCEL One ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 22. ລາຍການໃດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ມີຄ່າທຳນຽມ 5.000 ກີບ ເມື່ອດຳເນີນທຸລະກຳຜ່ານ BCEL One? 
 23. ລາຍການໃດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ມີຄ່າທຳນຽມ 10.000 ກີບ ເມື່ອດຳເນີນທຸລະກຳຜ່ານ BCEL One?
 24. ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນລອຍ ຜ່ານ BCEL One ໃນວົງເງິນຕ່ຳກວ່າ 500.000 ກີບ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 25. ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນລອຍ ຜ່ານ BCEL One ໃນວົງເງິນລະຫວ່າງ 500.001 - 2.000.000 ກີບ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 26. ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນລອຍ ຜ່ານ BCEL One ໃນວົງເງິນລະຫວ່າງ 2.000.001 - 5.000.000 ກີບ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 27. ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນລອຍ ຜ່ານ BCEL One ໃນຈຳນວນເງິນ 50.000 ກີບ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 28. ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນລອຍ ຜ່ານ BCEL One ໃນຈຳນວນເງິນ 2.000.000 ກີບ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 29. ລາຍການໃດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມເມື່ອດຳເນີນທຸລະກຳຜ່ານ BCEL One? 
 30. ຄ່າທໍານຽມໃນການຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດ Mastercard ຜ່ານ BCEL One ໃນວົງເງິນຕ່ຳກວ່າ 500 ໂດລາ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 31. ຄ່າທໍານຽມໃນການຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດ Mastercard ຜ່ານ BCEL One ໃນວົງເງິນ 1.000,01 - 3.000 ໂດລາ ແມ່ນເທົ່າໃດ?
 32. ຄ່າທໍານຽມໃນການຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດ Mastercard ຜ່ານ BCEL One ໃນວົງເງິນ 3.000,01 - 5.000 ໂດລາ ແມ່ນເທົ່າໃດ?