ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແລ້ວ
#ກິດຈະກໍາດີມີລາງວັນ
BCELOne_Super_User_Contest_2020
🎉🎉🎉 ລົງທະບຽນຟຣີ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນຮອດ 31 ສິງຫາ 2020
................................................
#ໃຜຈະແມ່ນ BCELOne_Super_User_Contest_2020 ໃນໂຄງການ ແຂ່ງຂັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ແອັບ BCEL One
🏆    ຮ່ວມຊິງລາງວັນລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 70.000.000 ກີບ (ເຈັດສິບລ້ານກີບ), ພ້ອມໂລ່ລາງວັນ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ລາງວັນອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ລາງວັນທີ 1: ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 30.000.000 ກີບ (ໂລ່ລາງວັນ ແລະ ມີສິດເຊັນສັນຍາເປັນ Brand Ambassador BCEL One)
ລາງວັນທີ 2: ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 15.000.000 ກີບ ພ້ອມກັບໃບຍ້ອງຍໍ
ລາງວັນທີ 3: ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 10.000.000 ກີບ ພ້ອມກັບໃບຍ້ອງຍໍ
ລາງວັນຊົມເຊີຍ: ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 1.000.000 ກີບ (ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບຄັດເລືອກ) ແລະ ລາງວັນອື່ນໆອີກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.
📌ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:
-    ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຕ້ອງເປັນລູກຄ້າຂອງ ທຄຕລ (ມີບັນຊີ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ BCEL One) ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດເພດ, ສັນຊາດ ແລະ ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ, ຍົກເວັ້ນພະນັກງານ ແມ່ນບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນສະໝັກໄດ້
-    ການລົງທະບຽນສະໝັກ ແມ່ນຟຣີ(ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ), ສໍາລັບລູກຄ້າຕ່າງແຂວງແມ່ນສາມາດລົງທະບຽນສະໝັກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການສອບເສັງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖ້າຫາກໄດ້ເຂົ້າຮອບຊີງຊະນະເລີດ
-    ໃນທຸກໆຮອບການສອບເສັງຕ້ອງແມ່ນເຈົ້າຂອງ BCEL One ຫຼື ເຈົ້າຂອງ User ທີ່ລົງທະບຽນສອບເສັງ ທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ
-    ຕ້ອງມີຄວາມຮັບປະກັນທາງດ້ານອິນເຕີເນັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ Online ແລະ ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນຜ່ານ 2 ຊ່ອງທາງຄື: www.bcel.com.la ແລະ Facebook: BCEL Bank
-    ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້ທັນຕາມວັນ, ເວລາ ທີ່ BCEL ກໍານົດໄວ້
-    ຜູ້ທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ (ຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ) ຕ້ອງເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຕົນເອງຕາມ ສະຖານທີ່, ວັນ, ເວລາ ທີ່ BCEL ກໍານົດໄວ້ ກໍລະນີບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້ແມ່ນຈະຖືກສະຫຼະສິດ.
📱ວິທີການລົງທະບຽນ:
ຫຼັງຈາກລ໋ອກອິນເຂົ້າ ແອັບ BCEL One ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
1. ກົດເລືອກ Icon (ແຂ່ງຂັນ BCEL One)
2. ກົດເລືອກປຸ່ມ (ລົງທະບຽນ)
3. ປະກອບຂໍ້ມູນແລ້ວກົດປຸ່ມ (ລົງທະບຽນ)
4. ອ່ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບ ກົດປຸ່ມ (ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບ)
5. ກົດປຸ່ມ (ຕົກລົງ)
6. ສໍາເລັດການລົງທະບຽນ
🔔ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດໂອກາດໃນການເປັນ Super User BCEL One ຢ່າລືມເຂົ້າໄປຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ BCEL One ໄດ້ທີ່ www.bcel.com.la ແລະ Facebook: BCEL Bank
☝️ຢ່າລໍຊ້າ...ລົງທະບຽນສະຫມັກເລີຍ
🥇ທ່ານອາດແມ່ນ The BCEL One Super User ຄົນທຳອິດຂອງພວກເຮົາ😍
#BCELONE #BCELONESUPERUSERCONTEST ❤️
----------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
🇫 BCEL Bank
IG BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la