ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ຂ່າວສານ | ທຄຕລ

ຂ່າວສານ


ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ ຫຼື BCEL) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ (BIC) ເປີດໃຫ້ການບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ ຜ່ານ Mobile Application ເຊິ່ງເປັນການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຮູບແບບໃໝ່ທີ່ສະດວກປອດໄພ ເຖິງປາຍທາງໃນວັນດຽວກັນ.

14/02/2020

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ ຫຼື BCEL) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ (BIC) ເປີດໃຫ້ການບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ ຜ່ານ Mobile Application ເຊິ່ງເປັນການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຮູບແບບໃໝ່ທີ່ສະດວກປອດໄພ ເຖິງປາຍທາງໃນວັນດຽວກັນ. ອ່ານຕໍ່ ...

BCEL ຖະແຫຼງຂ່າວຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມໃນຍຸກດີຈີຕໍ ຢ່າງເປັນທາງການ

13/02/2020

BCEL ຖະແຫຼງຂ່າວຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມໃນຍຸກດີຈີຕໍ ຢ່າງເປັນທາງການ ອ່ານຕໍ່ ...

ທຄຕລ ຮ່ວມເປີດປະສົບການທ່ຽວເທດສະການອາຫານລາວ ແບບໄຮ້ເງິນສົດ “ອີ່ມຈຸໃຈ ໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານ OnePay” ທີ່ສວນເຈົ້າອານຸວົງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020

10/02/2020

ທຄຕລ ຮ່ວມເປີດປະສົບການທ່ຽວເທດສະການອາຫານລາວ ແບບໄຮ້ເງິນສົດ “ອີ່ມຈຸໃຈ ໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານ OnePay” ທີ່ສວນເຈົ້າອານຸວົງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020 ອ່ານຕໍ່ ...

ຂໍເຊື້ອເຊີນ ຢື່ນເອກະສານປະມູນຕິດຕັ້ງລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງຝອກອາກາດ ໃສ່ຫ້ອງ ຄັງສາງ ສາຂາໄຊຍະບູລີ, ໜ່ວຍບໍລິການປາກລາຍ, ໜ່ວຍບໍລິການແກ່ນທ້າວ, ໜ່ວຍບໍລິການຫົງສາ, ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງພຽງ, ສາຂາ ວັງວຽງ, ໜ່ວຍບໍລິການກາສີ, ສາຂາ ຊຽງຂວາງ, ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດນໍ້າຫງໍາ

07/02/2020

ຂໍເຊື້ອເຊີນ ຢື່ນເອກະສານປະມູນຕິດຕັ້ງລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງຝອກອາກາດ ໃສ່ຫ້ອງ ຄັງສາງ ສາຂາໄຊຍະບູລີ, ໜ່ວຍບໍລິການປາກລາຍ, ໜ່ວຍບໍລິການແກ່ນທ້າວ, ໜ່ວຍບໍລິການຫົງສາ, ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງພຽງ, ສາຂາ ວັງວຽງ, ໜ່ວຍບໍລິການກາສີ, ສາຂາ ຊຽງຂວາງ, ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດນໍ້າຫງໍາ ອ່ານຕໍ່ ...

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍືນຊອງປະມູນລາຄາ F5 load balancer ຈໍານວນ 04 ເຄື່ອງ

30/01/2020

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍືນຊອງປະມູນລາຄາ F5 load balancer ຈໍານວນ 04 ເຄື່ອງ ອ່ານຕໍ່ ...

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຢືນຊອງປະມູນລາຄາເຄື່ອງໄອທີ (ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ).

28/01/2020

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຢືນຊອງປະມູນລາຄາເຄື່ອງໄອທີ (ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ). ອ່ານຕໍ່ ...

ທຄຕລ ຮ່ວມມືກັບ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບການຊຳລະຄ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເຄື່ອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ ແລະ ລະບົບຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າ-ອອກ ແບບອີເລັກໂທຣນິກ (Smart VAT 2) ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2020 ທີ່ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

17/01/2020

ທຄຕລ ຮ່ວມມືກັບ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບການຊຳລະຄ່າອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເຄື່ອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ ແລະ ລະບົບຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າ-ອອກ ແບບອີເລັກໂທຣນິກ (Smart VAT 2) ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2020 ທີ່ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອ່ານຕໍ່ ...

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງປະມູນລາຄາເຄື່ອງໄອທີ (ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ)

13/01/2020

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງປະມູນລາຄາເຄື່ອງໄອທີ (ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ) ອ່ານຕໍ່ ...

ແຈ້ງເຊີນ ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຍື່ນສະເໜີລາຄາວຽກງານຕົບແຕ່ງໜ່ວຍບໍລິການ ທຄຕລ.

23/12/2019

ແຈ້ງເຊີນ ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຍື່ນສະເໜີລາຄາວຽກງານຕົບແຕ່ງໜ່ວຍບໍລິການ ທຄຕລ. ອ່ານຕໍ່ ...

BCEL OneHeart ມອບເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ມູນຄ່າທັງໝົດ 4 ຕື້ກວ່າກີບ

20/12/2019

BCEL OneHeart ມອບເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ມູນຄ່າທັງໝົດ 4 ຕື້ກວ່າກີບ ອ່ານຕໍ່ ...

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຢືນຊອງປະມູນລາຄາເຄື່ອງໄອທີ sever ແລະ F5 load balancer

20/12/2019

ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຢືນຊອງປະມູນລາຄາເຄື່ອງໄອທີ sever ແລະ F5 load balancer ອ່ານຕໍ່ ...

ແຈ້ງເຊີນ ສົ່ງໃບປະເມີນລາຄາແບບຟອມ

19/11/2019

ແຈ້ງເຊີນ ສົ່ງໃບປະເມີນລາຄາແບບຟອມ ອ່ານຕໍ່ ...

ສ້າງຍອດຂາຍສູງໄດ້ດ້ວຍ BCEL E-Commerce

ສ້າງຍອດຂາຍສູງໄດ້ດ້ວຍ BCEL E-Commerce

ສ້າງຍອດຂາຍສູງໄດ້ດ້ວຍ BCEL E-Commerce ອ່ານຕໍ່ ...

ແຈ້ງເຊີນ! ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຍືນສະເໜີລາຄາວຽກງານຕົບແຕ່ງໜ່ວຍບໍລິການນາເພົ້າ.

25/10/2019

ແຈ້ງເຊີນ! ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຍືນສະເໜີລາຄາວຽກງານຕົບແຕ່ງໜ່ວຍບໍລິການນາເພົ້າ. ອ່ານຕໍ່ ...

BCEL ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນ ດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ!

15/10/2019

BCEL ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນ ດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ! ອ່ານຕໍ່ ...

BCEL ຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມມູນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂະບວນການຮັກຊາດ!

09/10/2019

BCEL ຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມມູນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂະບວນການຮັກຊາດ! ອ່ານຕໍ່ ...

BCEL” ຮ່ວມມືກັບ “UPI ສາກົນ” ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR Code UnionPay ຄັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໝູນຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ!

26/09/2019

BCEL” ຮ່ວມມືກັບ “UPI ສາກົນ” ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR Code UnionPay ຄັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໝູນຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ! ອ່ານຕໍ່ ...

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ ຈໍາກັດ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT)

06/09/2019

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ ຈໍາກັດ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT) ອ່ານຕໍ່ ...