ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ແຈ້ງລະຫັດ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າສໍາພາດຕໍາແໜ່ງວິຊາການສູນໄອທີ, ສູນບັດ ແລະ ສາຂາໄຊຍະບູລີ

ສໍາພາດໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ 02/07/2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 4 ຕຶກ C ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ລາຍລະອຽດຜົນຄະແນນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ປະກາດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງສອບເສັງສໍາລັບຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໃນຕໍາແໜ່ງຂອງສູນໄອທີ, ສູນບັດ ແລະ ສາຂາໄຊຍະບູລີ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນວັນເສົາ, ທີ 27/06/2020 ເລີ່ມເວລາ 08:30 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ

ທີ່ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ປະກາດ) ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ຂະຫຍາຍເວລາປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 03-16/06/2020

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່ປະກາດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເລື່ອນສອບເສັງເຂົ້າເປັນພະນັກງານ ທຄຕລ

ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານສະໝັກແລ້ວເຊັ່ນ ໄອທີ, ສູນບັດ, ສາຂາໄຊຍະບູລີ, ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ, ສາຂາຈໍາປາສັກ ແລະ ສາຂາສາລະວັນ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່ແຈ້ງການ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລະຫັດຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ສະໝັກອອນລາຍນັບແຕ່ວັນທີ 09-15/03/2020 (ຮອບທີ 2)

ຜູ້ທີ່ຜ່ານສາມາດປະກອບເອກະສານມາສົ່ງ ຈົນເຖິງວັນທີ 27/03/2020

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງຕິດຕໍ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200-417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລະຫັດຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ສະໝັກອອນລາຍນັບແຕ່ວັນທີ 02-08/03/2020 (ຮອບທີ 1)

ຜູ້ທີ່ຜ່ານສາມາດປະກອບເອກະສານມາສົ່ງ ຈົນເຖິງວັນທີ 27/03/2020

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງຕິດຕໍ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200-417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານປະກອບໃຫ້ສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ, ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເລີ່ມຮັບສະໝັກອອນລາຍນັບແຕ່ວັນທີ 02-15/03/2020

ລາຍລະອຽດເພິ່ມຕື່ມສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ປະກາດຮັບສະໝັກ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກງານເພື່ອປະກອບໃຫ້ສາຂາໄຊຍະບູລີ, ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ, ສາຂາຈໍາປາສັກ ແລະ ສາຂາສາລະວັນ

ເລີ່ມຮັບເອກະສານສະໝັກງານນັບແຕ່ວັນທີ 02-13/03/2020

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ປະກາດຮັບສະໝັກ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ