ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.263 8.264 8.266 8.303
US Dollar USD 50-100 8.264 8.264 8.266 8.303
Thai Baht THB 250,52 250,52 250,57 252,39
Euro EUR 1-20 9.860 9.861 9.863 9.909
Euro EUR 50-500 9.861 9.861 9.863 9.909
Pound Sterling GBP 11.038 11.038 11.040 11.258
Australian Dollar AUD 6.432 6.432 6.434 6.560
Canadian Dollar CAD 6.384 6.384 6.386 6.511
Japanese Yen JPY 73,64 73,64 73,64 75,12
Swiss Franc CHF 8.134 8.134 8.136 8.297
Renminbi Yuan CNY 1.255 1.255 1.257 1.280
Danish Krone DKK - - 1.363 1.390
Norwegian Krone NOK - - 1.089 1.110
Swedish Krona SEK - - 1.059 1.081
Singapore Dollar SGD - - 6.210 6.334
HongKong Dollar HKD - - 1.082 1.103
Vietnamese Dong VND - - 0,3659 0,3732

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.