ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດ

ເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ສອບເສັງພາກທິດສະດີໃນວັນທີ 08/05/2018 ເວລາ 14:00 ໂມງ ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານໃໝ່ຈຳນວນ 04 ຕຳແໜ່ງ

ດາວໂລດຟອມສະໝັກວຽກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາຕ້ອງການຮັບພະນັກງານໃໝ່ຈຳນວນ 08 ຕຳແໜ່ງ

ດາວໂລດຟອມສະໝັກວຽກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາຈຳປາສັກ ຈໍານວນ 4 ຕໍາ​ແໜ່​ງ

ຮັບ-ສົ່ງຟອມສະໝັກງານ 26/03/2018-13/04/2018

ດາວໂລດຟອມສະໝັກວຽກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 3 ຕໍາ​ແໜ່​ງ

ຮັບ-ສົ່ງຟອມສະໝັກງານ 26/03/2018-13/04/2018

ດາວໂລດຟອມສະໝັກວຽກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ດາວໂລດຟອມສະໝັກວຽກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ