ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.401 8.402 8.404 8.441
US Dollar USD 50-100 8.402 8.402 8.404 8.441
Thai Baht THB 256,71 256,71 256,76 258,63
Euro EUR 1-20 9.762 9.763 9.765 9.811
Euro EUR 50-500 9.763 9.763 9.765 9.811
Pound Sterling GBP 10.890 10.890 10.892 11.107
Australian Dollar AUD 6.118 6.118 6.120 6.240
Canadian Dollar CAD 6.168 6.168 6.170 6.291
Japanese Yen JPY 73,42 73,42 73,48 74,89
Swiss Franc CHF 8.000 8.000 8.002 8.160
Renminbi Yuan CNY 1.243 1.243 1.245 1.266
Danish Krone DKK - - 1.351 1.378
Norwegian Krone NOK - - 1.065 1.086
Swedish Krona SEK - - 968 988
Singapore Dollar SGD 6.111 6.111 6.113 6.233
HongKong Dollar HKD - - 1.094 1.115
Vietnamese Dong VND - - 0,3667 0,374

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.