ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດ

ປະກາດສອບເສັງພະນັກງານໃໝ່ ທຄຕລ ສາຂາເຊກອງ ແລະ ສາຂາສາລະວັນ

ສະຖານທີ່ສອບເສັງ: ທຄຕລ ສາຂາເຊກອງ ໃນວັນທີ 10/07/2018 ເວລາ 14:00 ໂມງ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ

ເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກທີ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕຳແໜ່ງວິຊາການກໍ່ສ້າງ

ສອບເສັງພາກທິດສະດີໃນວັນພຸດ, ວັນທີ 04/07/2018, ເວລາ 9:00 ໂມງ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 5 ຕຶກ C ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ຈົບວິຊາສະເພາະຈາກ ສປ ຈີນ

ຕໍ່ໄລຍະເວລາການຮັບຟອມສະໝັກງານຈົນຮອດວັນທີ 31/07/2018 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ

ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ ຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກງານໄດ້ທີ່ເວັບໄຊສ໌ ທຄຕລ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ