ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.262 8.263 8.265 8.302
US Dollar USD 50-100 8.263 8.263 8.265 8.302
Thai Baht THB 250,64 250,64 250,69 252,52
Euro EUR 1-20 9.893 9.894 9.896 9.943
Euro EUR 50-500 9.894 9.894 9.896 9.943
Pound Sterling GBP 10.982 10.982 10.984 11.202
Australian Dollar AUD 6.508 6.508 6.510 6.638
Canadian Dollar CAD 6.404 6.404 6.406 6.532
Japanese Yen JPY 72,73 72,73 72,73 74,18
Swiss Franc CHF 8.180 8.180 8.182 8.344
Renminbi Yuan CNY 1.255 1.255 1.257 1.280
Danish Krone DKK - - 1.369 1.396
Norwegian Krone NOK - - 1.088 1.110
Swedish Krona SEK - - 1.062 1.083
Singapore Dollar SGD - - 6.227 6.352
HongKong Dollar HKD - - 1.081 1.103
Vietnamese Dong VND - - 0,3659 0,3732

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.