ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.263 8.264 8.266 8.303
US Dollar USD 50-100 8.264 8.264 8.266 8.303
Thai Baht THB 262,93 262,93 262,98 264,89
Euro EUR 1-20 10.167 10.168 10.170 10.218
Euro EUR 50-500 10.168 10.168 10.170 10.218
Pound Sterling GBP 11.385 11.385 11.387 11.613
Australian Dollar AUD 6.397 6.397 6.399 6.525
Canadian Dollar CAD 6.227 6.227 6.229 6.352
Japanese Yen JPY 75,55 75,55 75,61 77,06
Swiss Franc CHF 8.395 8.395 8.397 8.563
Renminbi Yuan CNY 1.297 1.297 1.299 1.319
Danish Krone DKK - - 1.405 1.433
Norwegian Krone NOK - - 1.083 1.104
Swedish Krona SEK - - 1.043 1.064
Singapore Dollar SGD 6.210 6.210 6.212 6.334
HongKong Dollar HKD - - 1.079 1.101
Vietnamese Dong VND - - 0,3664 0,3737

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.