ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8,178 8,179 8,181 8,216
US Dollar USD 50-100 8,179 8,179 8,181 8,216
Thai Baht THB 239.24 239.24 239.29 241.02
Euro EUR 1-20 8,899 8,900 9,180 9,227
Euro EUR 50-500 8,900 8,900 9,180 9,227
Pound Sterling GBP 10,436 10,436 10,530 10,745
Australian Dollar AUD 6,004 6,004 6,099 6,224
Canadian Dollar CAD 5,948 5,948 6,093 6,217
Japanese Yen JPY 70.64 70.64 70.64 73.71
Swiss Franc CHF 8,091 8,091 8,333 8,503
Renminbi Yuan CNY 1,169 1,169 1,171 1,192
Danish Krone DKK - - 1,270 1,295
Norwegian Krone NOK - - 1,010 1,030
Swedish Krona SEK - - 966 985
Singapore Dollar SGD - - 5,998 6,118
HongKong Dollar HKD - - 1,073 1,094
Vietnamese Dong VND - - 0.3641 0.3713

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.