ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8,182 8,183 8,185 8,222
US Dollar USD 50-100 8,183 8,183 8,185 8,222
Thai Baht THB 234.91 234.91 234.96 236.66
Euro EUR 1-20 8,467 8,468 8,470 8,510
Euro EUR 50-500 8,468 8,468 8,470 8,510
Pound Sterling GBP 9,994 9,994 9,996 10,198
Australian Dollar AUD 6,112 6,112 6,114 6,234
Canadian Dollar CAD 5,854 5,854 5,856 5,970
Japanese Yen JPY 71.36 71.36 71.36 72.79
Swiss Franc CHF 7,628 7,628 7,630 7,784
Renminbi Yuan CNY 1,175 1,175 1,177 1,199
Danish Krone DKK - - 1,200 1,224
Norwegian Krone NOK - - 1,010 1,030
Swedish Krona SEK - - 932 950
Singapore Dollar SGD - - 5,903 6,021
HongKong Dollar HKD - - 1,077 1,099
Vietnamese Dong VND - - 0.3612 0.3685

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.