ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.243 8.244 8.246 8.283
US Dollar USD 50-100 8.244 8.244 8.246 8.283
Thai Baht THB 247,43 247,43 247,48 249,29
Euro EUR 1-20 9.443 9.444 9.446 9.490
Euro EUR 50-500 9.444 9.444 9.446 9.490
Pound Sterling GBP 10.527 10.527 10.529 10.738
Australian Dollar AUD 6.384 6.384 6.386 6.512
Canadian Dollar CAD 6.349 6.349 6.351 6.476
Japanese Yen JPY 71,37 71,37 71,37 72,8
Swiss Franc CHF 8.506 8.506 8.508 8.676
Renminbi Yuan CNY 1.201 1.201 1.203 1.225
Danish Krone DKK - - 1.331 1.358
Norwegian Krone NOK - - 1.056 1.077
Swedish Krona SEK - - 1.024 1.044
Singapore Dollar SGD - - 6.142 6.265
HongKong Dollar HKD - - 1.079 1.100
Vietnamese Dong VND - - 0,3654 0,3727

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.