ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.281 8.282 8.284 8.321
US Dollar USD 50-100 8.282 8.282 8.284 8.321
Thai Baht THB 253,6 253,6 253,65 255,49
Euro EUR 1-20 9.707 9.708 9.710 9.756
Euro EUR 50-500 9.708 9.708 9.710 9.756
Pound Sterling GBP 10.746 10.746 10.748 10.961
Australian Dollar AUD 6.150 6.150 6.152 6.273
Canadian Dollar CAD 6.180 6.180 6.182 6.303
Japanese Yen JPY 72,56 72,56 72,62 74,01
Swiss Franc CHF 7.985 7.985 7.987 8.145
Renminbi Yuan CNY 1.241 1.241 1.243 1.263
Danish Krone DKK - - 1.349 1.375
Norwegian Krone NOK - - 1.034 1.054
Swedish Krona SEK - - 1.004 1.024
Singapore Dollar SGD 5.720 5.720 5.722 5.835
HongKong Dollar HKD - - 1.083 1.105
Vietnamese Dong VND - - 0,367 0,3744

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.