ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.271 8.272 8.274 8.311
US Dollar USD 50-100 8.272 8.272 8.274 8.311
Thai Baht THB 266,31 266,31 266,36 268,3
Euro EUR 1-20 10.200 10.201 10.203 10.251
Euro EUR 50-500 10.201 10.201 10.203 10.251
Pound Sterling GBP 11.534 11.534 11.536 11.765
Australian Dollar AUD 6.310 6.310 6.312 6.436
Canadian Dollar CAD 6.125 6.125 6.127 6.247
Japanese Yen JPY 76,97 76,97 77,03 78,51
Swiss Franc CHF 8.313 8.313 8.315 8.479
Renminbi Yuan CNY 1.299 1.299 1.301 1.321
Danish Krone DKK - - 1.408 1.436
Norwegian Krone NOK - - 1.105 1.127
Swedish Krona SEK - - 1.033 1.053
Singapore Dollar SGD 6.247 6.247 6.249 6.372
HongKong Dollar HKD - - 1.077 1.099
Vietnamese Dong VND - - 0,3654 0,3727

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.