ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.278 8.279 8.281 8.318
US Dollar USD 50-100 8.279 8.279 8.281 8.318
Thai Baht THB 250,9 250,9 250,95 252,77
Euro EUR 1-20 9.791 9.792 9.794 9.840
Euro EUR 50-500 9.792 9.792 9.794 9.840
Pound Sterling GBP 10.704 10.704 10.706 10.918
Australian Dollar AUD 6.409 6.409 6.411 6.537
Canadian Dollar CAD 6.316 6.316 6.318 6.442
Japanese Yen JPY 72,43 72,43 72,43 73,87
Swiss Franc CHF 8.084 8.084 8.086 8.245
Renminbi Yuan CNY 1.229 1.229 1.231 1.253
Danish Krone DKK - - 1.354 1.381
Norwegian Krone NOK - - 1.073 1.095
Swedish Krona SEK - - 1.041 1.062
Singapore Dollar SGD - - 6.192 6.316
HongKong Dollar HKD - - 1.084 1.106
Vietnamese Dong VND - - 0,3668 0,3741

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.