ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8.230 8.231 8.233 8.270
US Dollar USD 50-100 8.231 8.231 8.233 8.270
Thai Baht THB 242,91 242,91 242,96 244,73
Euro EUR 1-20 8.898 8.899 9.180 9.226
Euro EUR 50-500 8.899 8.899 9.180 9.226
Pound Sterling GBP 10.252 10.252 10.345 10.557
Australian Dollar AUD 6.084 6.084 6.179 6.306
Canadian Dollar CAD 5.976 5.976 6.121 6.246
Japanese Yen JPY 71,31 71,31 72,93 74,39
Swiss Franc CHF 8.137 8.137 8.379 8.550
Renminbi Yuan CNY 1.190 1.190 1.192 1.214
Danish Krone DKK - - 1.271 1.297
Norwegian Krone NOK - - 993 1.013
Swedish Krona SEK - - 963 982
Singapore Dollar SGD - - 6.016 6.136
HongKong Dollar HKD - - 1.078 1.100
Vietnamese Dong VND - - 0,3653 0,3726

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.