ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8,182 8,183 8,185 8,221
US Dollar USD 50-100 8,183 8,183 8,185 8,221
Thai Baht THB 238.59 238.59 238.64 240.37
Euro EUR 1-20 8,873 8,874 8,876 8,918
Euro EUR 50-500 8,874 8,874 8,876 8,918
Pound Sterling GBP 10,286 10,286 10,288 10,496
Australian Dollar AUD 6,073 6,073 6,075 6,195
Canadian Dollar CAD 5,722 5,722 5,724 5,836
Japanese Yen JPY 73.27 73.27 73.27 74.73
Swiss Franc CHF 7,799 7,799 7,801 7,958
Renminbi Yuan CNY 1,169 1,169 1,171 1,192
Danish Krone DKK - - 1,231 1,255
Norwegian Krone NOK - - 984 1,004
Swedish Krona SEK - - 945 964
Singapore Dollar SGD - - 5,964 6,083
HongKong Dollar HKD - - 1,075 1,096
Vietnamese Dong VND - - 0.3624 0.3696

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.