ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ | ທຄຕລ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ


ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
NOTE BILL EFT
US Dollar USD 1-20 8,183 8,184 8,186 8,223
US Dollar USD 50-100 8,184 8,184 8,186 8,223
Thai Baht THB 236.92 236.92 236.97 238.69
Euro EUR 1-20 8,811 8,812 8,814 8,855
Euro EUR 50-500 8,812 8,812 8,814 8,855
Pound Sterling GBP 10,041 10,041 10,043 10,245
Australian Dollar AUD 6,155 6,155 6,157 6,278
Canadian Dollar CAD 5,815 5,815 5,817 5,931
Japanese Yen JPY 72.24 72.24 72.24 73.68
Swiss Franc CHF 7,829 7,829 7,831 7,989
Renminbi Yuan CNY 1,171 1,171 1,173 1,194
Danish Krone DKK - - 1,223 1,247
Norwegian Krone NOK - - 995 1,015
Swedish Krona SEK - - 952 971
Singapore Dollar SGD - - 5,939 6,058
HongKong Dollar HKD - - 1,077 1,098
Vietnamese Dong VND - - 0.3615 0.3688

BILL: Sight bill, cashier's Check, Traveller's Check, Money Order, Postal Order(Mandate).
EFT: ໂອນເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ(Money Gram,BCEL ONE,I-BANK), ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານບັນຊີ.

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຖ້າ ທ່ານສາມາດຮູ້ອັດ ຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ທີ່ www.bcel.com.la . ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຂະແໜງບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ໂທລະສັບ: (856-21) 262614 ເພື່ອຢືນຢັນອັດຕາແລກປ່ຽນເມື່ອມີການແລກປ່ຽນເກີນ USD 5,000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອັດຕາແລກ ປ່ຽນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.