ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ຂ່າວສານ | ທຄຕລ

ຂ່າວສານ


ພິທີຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບຊຳລະ One pay ຜ່ານ QR Code ໃນວັນທີ 30/11/2017.

30/11/2017

ພິທີຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບຊຳລະ One pay ຜ່ານ QR Code ໃນວັນທີ 30/11/2017. ອ່ານຕໍ່ ...

ຊົມເຊີຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນທະນາຄານດີເດັ່ນດ້ານການດໍາເນີນງານ ວຽກງານການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດປະຈໍາປີ 2016 (Operational Excellence Award)

22/11/2017

ຊົມເຊີຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນທະນາຄານດີເດັ່ນດ້ານການດໍາເນີນງານ ວຽກງານການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດປະຈໍາປີ 2016 (Operational Excellence Award) ອ່ານຕໍ່ ...

ໃຊ້ບັດ UnionPay ມີ້ນີ້ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ:

14/11/2017

ໃຊ້ບັດ UnionPay ມີ້ນີ້ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ: ອ່ານຕໍ່ ...

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ທະນາຄານການຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ວ່າດ້ວຍເປີດການນ າໃຊ້ ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທ ານຽມທາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 26/10/2017 ວັນທີ

26/10/2017

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ທະນາຄານການຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ວ່າດ້ວຍເປີດການນ າໃຊ້ ລະບົບທັນສະໄໝເກັບຄ່າທ ານຽມທາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 26/10/2017 ວັນທີ ອ່ານຕໍ່ ...

ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ

ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ

ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ອ່ານຕໍ່ ...

ແຈ້ງການ! ການນຳໃຊ້ແຊັກຮູບແບບໃໝ່ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

24/10/2017

ແຈ້ງການ! ການນຳໃຊ້ແຊັກຮູບແບບໃໝ່ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ່ານຕໍ່ ...

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານໄລຍະ 2017-2020

20/09/2017

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານໄລຍະ 2017-2020 ອ່ານຕໍ່ ...

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ເຄື່ອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ ແລະ ລະບົບຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມຜູ້ໂດຍສານ, ພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກ ທີ່ດ້ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ກົມພາສີອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ. ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ 19/09/2017

19/09/2017

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ເຄື່ອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ ແລະ ລະບົບຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມຜູ້ໂດຍສານ, ພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກ ທີ່ດ້ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ກົມພາສີອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ. ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ 19/09/2017 ອ່ານຕໍ່ ...

4 ໂປຼໂມຊັ້ນ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ

04/9/2017

4 ໂປຼໂມຊັ້ນ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ອ່ານຕໍ່ ...