ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ຂ່າວສານ | ທຄຕລ

ຂ່າວສານ


4 ໂປຼໂມຊັ້ນ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ

04/9/2017

4 ໂປຼໂມຊັ້ນ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ອ່ານຕໍ່ ...

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດເອັສທີ-ເມືອງໄທປະກັນໄພຈຳກັດ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 02/08/2017

03/08/2017

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດເອັສທີ-ເມືອງໄທປະກັນໄພຈຳກັດ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 02/08/2017 ອ່ານຕໍ່ ...

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄຳ ຈຳກັດ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 28/07/2017

01/08/2017

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ປະຕູຄຳ ຈຳກັດ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ (BILL PAYMENT) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 28/07/2017 ອ່ານຕໍ່ ...

ງານນຳສະເໜີຂໍ້ມູນແກ່ນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນຮູບແບບ RO/PO ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພາເລດ, ເວລາ 14:00 ວັນທີ 25/07/2017

31/07/2017

ງານນຳສະເໜີຂໍ້ມູນແກ່ນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນຮູບແບບ RO/PO ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພາເລດ, ເວລາ 14:00 ວັນທີ 25/07/2017 ອ່ານຕໍ່ ...

ຊົມເຊີຍທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນທະນາຄານດີເດັັ່ນພາຍໃນແຫ່ງປີ 2017

28/07/2017

ຊົມເຊີຍທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນທະນາຄານດີເດັັ່ນພາຍໃນແຫ່ງປີ 2017 ອ່ານຕໍ່ ...

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືດ້ານການບໍລິການທະນາຄານ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານ KEB Hana ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ. ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2017.

14/07/2017

ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ແລະ ທະນາຄານ ເຄບີ ຮານາ (KEB Hana Bank) ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືດ້ານການບໍລິການທະນາຄານ. ການລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນລົງນາມໂດຍ: ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ຄິມ ບູມ ເລ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍດູແລລູກຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານ ເຄບີ ຮານາ ອ່ານຕໍ່ ...

ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດ ໄທເອັສ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ ວ່າດ້ວຍ ການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ.

14/07/2017

ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ແລະ ບໍລິສັດ ໄທເອັສ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍ ການຊຳລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ.ການລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນລົງນາມໂດຍ: ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ໄກວິດ ເຕຊະວິດທະຍະປະກອນ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ໄທເອສ ອ່ານຕໍ່ ...

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມັນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2016

28/04/2017

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມັນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2016 ອ່ານຕໍ່ ...

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປີຈຳປີ ພສ. 2560

08/04/2017

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປີຈຳປີ ພສ. 2560 ອ່ານຕໍ່ ...