ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດ 02 ຕຳແໜ່ງ

ເປີດ-ປິດຮັບຟອມ 12-23/03/2018 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານວິຊາການກໍ່ສ້າງ 01 ຕຳແໜ່ງ

ຮັບ-ສົ່ງຟອມສະໝັກງານ 26/02/2018-16/03/2018 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ