ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


​ແຈ້ງ​ເລື່ອນ​ມື້​ສອບ​ເສັງ​ເອົາ​ພະນັກງານ​ໃໝ່​ຂອງ ທຄຕລ ສາຂາ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ຈາກ​ວັນ​ທີ 10/10/2017 ​ເປັນ ວັນ​ພຸດ, ວັນ​ທີ 11/10/2017.

​ແຈ້ງ​ເລື່ອນ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຂອງ​ສາຂາ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ

10/10/2017 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຂອງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນພະນັກງານ ທຄຕລ ສາຂາຫຼວງພະບາງ

ສະຖານທີ່ສອບເສັງ: ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

10/10/2017 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່

21-22/10/2017

ໝາຍເຫດ: ວັນທີ 21-22/10/2017 ຈະເປັນມື້ຮັບເອກະສານ ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກນໍາເອົາບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ກະກຽມໃນການປະກອບຟອມທັງໝົດພ້ອມທັງ ໃບປະກາດວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄະແນນ ຕົ້ນສະບັບ ເພື່ອກວດສອບ ແລ້ວຍືນເອກະສານໃນມື້ນັ້ນເລີຍ. ສະຖານທີ່ຮັບເອກະສານແມ່ນ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕຶກ C, ຊັ້ນ 1 ເລີ່ມເປີດຮັບຟອມເວລາ 08:30 – 16:00 ໂມງ. ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດປິດຮັບຟອມສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງໄອທີ ຂອງສູນໄອທີ

29/09/2017

ປະກາດປິດຮັບຟອມສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງໄອທີ ຂອງສູນໄອທີ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດສອບເສັງພະນັກງານໃໝ່ ພາກທິດສະດີ ທຄຕລ ສາຂາຄໍາມ່ວນ

26/09/2017

ສະຖານທີ່ສອບເສັງ: ສະໂມສອນ 21 ມີນາ (ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງການປົກຄອງ, ແຂວງຄຳມ່ວນ) ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາຜົ້ງ​ສາລີ ຈໍານວນ 3 ຕໍາ​ແໜ່​ງ

05/09/2017

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາຜົ້ງ​ສາລີ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດປິດຮັບຟອມສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງ programmer ຂອງສູນບັດ

20/06/2017

ປະກາດປິດຮັບຟອມສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງ programmer ຂອງສູນບັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕຳແໜ່ງວິຊາການໄອທີ ຂອງສູນໄອທີ

29/05/2017

ຟອມສະໝັກງານຂອງ ຕຳແໜ່ງຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັການໃໝ່ ຕຳແໜ່ງນິຕິກຳ ແລະ ໄອທີ

24/04/2017

ຟອມສະໝັກງານຂອງ ຕຳແໜ່ງຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ