ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດເລື່ອນມື້ສຳພາດ

14/03/2017

ສະຖານທີ່: ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່. ເວລາ 08:15 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດສອບເສັງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

18/02/2017

ສະຖານທີ່: ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ Samsung Smart Class, ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄອທີ. ເວລາ 08:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ຜົນການສອບເສັງພາກທິດສະດີ ແລະ ລາຍຊື່ຜຸ້ເຂົ້າສຳພາດ

09-10/02/2017

ສະຖານທີ່: ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5, ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່. ເວລາ 08:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຕືອນ

29/10/2015

ປະກາດເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ