ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດສອບເສັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕຳແໜ່ງ ໂປແກມເມີ ຂອງສູນບັດ.

24/06/2017

ສະຖານທີ່ສອບເສັງ: ຫ້ອງບັນຍາຍຕຶກ L, ຫ້ອງ L302 ແລະ ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 01 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດປິດຮັບຟອມສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງ programmer ຂອງສູນບັດ

20/06/2017

ປະກາດປິດຮັບຟອມສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງ programmer ຂອງສູນບັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານອະນາໄມສັນຍາຈ້າງ ປະຈຳ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ

15/06/2017 - 14/07/2017

ເປີດແຈກ-ຮັບ ຟອມຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາ ສາລະວັນ

15/06/2017 - 14/07/2017

ເປີດແຈກ-ຮັບ ຟອມຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ສັງກັດພະແນກບໍລິຫານທຶນ ແລະ ບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດ

31/05/2017 - 30/06/2017

ຟອມສະໝັກງານຂອງ ຕຳແໜ່ງຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕຳແໜ່ງວິຊາການໄອທີ ຂອງສູນໄອທີ

29/05/2017

ຟອມສະໝັກງານຂອງ ຕຳແໜ່ງຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານໃໝ່ປະຈຳຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາ ເຊກອງ

29/05/2017 - 30/06/2017

ເປີດແຈກ-ຮັບ ຟອມຢູ່ ທຄຕລ ສາຂາເຊກອງເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານຂັບລົດສັນຍາຈ້າງ ປະຈຳ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່

18/05/2017

ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກໄດ້ທາງເວັບໄຊ໌ຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ເຂົ້າມາຊື້ຟອມຢູ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ແຄມຂອງ) ຕຶກ C ຊັ້ນ 4, ​ໂດຍ​ໃຫ້​ເອົາໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ແລະ ​ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳ​ມະ​ໂນ​ຄົວ​ຂອງ​ແທ້​ມາ​ນຳ. ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບພະນັກງານອະນາໄມສັນຍາຈ້າງ ປະຈຳ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່

09/05/2017

ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກໄດ້ທາງເວັບໄຊ໌ຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ເຂົ້າມາຊື້ຟອມຢູ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ແຄມຂອງ) ຕຶກ C ຊັ້ນ 4, ​ໂດຍ​ໃຫ້​ເອົາ​ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼທ ສຳ​ມະ​ໂນ​ຄົວ​ຂອງ​ແທ້​ມາ​ນຳ. ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັການໃໝ່ ຕຳແໜ່ງນິຕິກຳ ແລະ ໄອທີ

24/04/2017

ຟອມສະໝັກງານຂອງ ຕຳແໜ່ງຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແມ່ນໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາຢູ່ເວັບໄຊ ທຄຕລ ເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ